Gebruiksaanwijzing HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2. Wij hopen dat dit HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2 te teleladen.


HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1252 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2 (1291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 Gebruikershandleiding Editie 1, 8/2013 Copyright en licentie © 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reproductie, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij voor zover toegestaan volgens de auteursrechtwetten. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en services van HP worden uiteengezet in de verklaringen omtrent uitdrukkelijke garantie die bij dergelijke producten en services worden geleverd. [. . . ] Hoe vaak u het apparaat moet schoonmaken, hangt af van een aantal factoren, waaronder de frequentie waarmee de scanner wordt gebruikt en de omgeving waarin de scanner staat. Maak het apparaat regelmatig schoon voor zover noodzakelijk. HP Scanner Tools Utility tabblad Maintenance (Onderhoud) Op het tabblad Maintenance (Onderhoud) van HP Scanner Tools Utility worden het scannergebruik en de onderhoudshistorie weergegeven. Zie de Help-functie van HP Scanner Tools Utility voor meer informatie. U opent de Help-functie door op de knop Hulpprogramma's ( ) op het bedieningspaneel van de scanner te drukken en vervolgens op Help te klikken in het dialoogvenster HP Scanner Tools Utility. Benodigdheden voor onderhoud en scans bestellen U kunt onderhoudsartikelen voor de scanner aanschaffen. Selecteer uw taal en klik op de pijl rechts van de vervolgkeuzelijst voor talen. De scanstroken schoonmaken Maak beide glasstroken in de documentinvoer regelmatig schoon en elke keer dat er strepen op een gescande afbeelding zitten. Stof de smalle stroken grijs reflecterend materiaal voorzichtig af als er stof of gruis op zit. NLWW HP Scanner Tools Utility tabblad Maintenance (Onderhoud) 25 Volg onderstaande stappen om deze onderdelen schoon te maken: 1. Druk op de Aan/uit-knop ( ) om de scanner uit te schakelen en koppel de USB-kabel en het netsnoer los van de scanner. Open de klep van de documentinvoer. 3. Maak de stroken schoon met een zachte, pluisvrije doek die u hebt bevochtigd met een milde glasreiniger. VOORZICHTIG: Gebruik alleen een reinigingsmiddel voor glas om de scanstroken schoon te maken. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen, aceton, benzeen en koolstoftetrachloride omdat deze de stroken van de scanner kunnen beschadigen. Vermijd ook het gebruik van isopropylalcohol, omdat dit strepen kan achterlaten op de scanstroken. Droog de scanstroken met een droge, zachte, pluisvrije doek, en veeg ook de smalle stroken grijs reflecterend materiaal op elke strook af. Sluit de klep van de documentinvoer, sluit de USB-kabel en het netsnoer op de scanner aan en druk op de Aan/uit-knop ( ) om de scanner aan te zetten. 26 Hoofdstuk 4 Service en onderhoud NLWW De papierbaan schoonmaken Als er strepen of krassen op gescande afbeeldingen zitten, kunt u een HP-schoonmaakdoekje gebruiken om de papierbaan schoon te maken. OPMERKING: Als het papier vaak vastloopt, moet u de doorvoerrollen schoonmaken. Open de luchtdichte verpakking van het HP-schoonmaakdoekje voor papierbanen bij de inkeping. 5. Druk op de knop Hulpprogramma's ( ) om HP Scanner Tools Utility te openen en klik vervolgens op het tabblad Maintenance (Onderhoud). Klik onder Clean Paper Path (Papierbaan schoonmaken) op Clean (Schoonmaken) om het doekje door de scanner te voeren. VOORZICHTIG: Laat de onderdelen twee minuten drogen voordat u doorgaat met de volgende stap. 6. U kunt het schoonmaakdoekje maximaal vijf keer binnen 30 minuten door de scanner voeren. Als er na herhaald doorvoeren van het schoonmaakdoekje nog steeds strepen op gescande afbeeldingen te zien zijn, moet u de doorvoerrollen schoonmaken. 8. Onder Record Cleaning Paper Path (Schoonmaak papierbaan registreren) klikt u op Record Cleaning (Schoonmaak registreren) om deze schoonmaakactiviteit te registreren en de schoonmaakgeschiedenis van de papierbaan bij te werken. NLWW De papierbaan schoonmaken 27 De doorvoerrollen reinigen U moet de doorvoerrollen schoonmaken: ● ● ● ● ● als HP Scanner Tools Utility aangeeft dat schoonmaken vereist is; als het vaak voorkomt dat een document vastloopt; als de documentinvoer de pagina's niet de papierbaan in trekt; als de gescande afbeeldingen uitgerekt zijn; als u vaak een van de volgende soorten documenten scant: gecoat papier, chemisch behandelde documenten zoals koolstofvrij papier, documenten met veel calciumcarbonaat, documenten die met potlood zijn geschreven of waarop met potlood is geschreven, documenten die zijn afgedrukt met een inkjetprinter, documenten waarop de toner niet is gesmolten. U maakt de doorvoerrollen als volgt schoon: 1. Druk op de Aan/uit-knop ( ) om de scanner uit te schakelen en koppel de USB-kabel en het netsnoer los van de scanner. Open de klep van de documentinvoer. 28 Hoofdstuk 4 Service en onderhoud NLWW 3. Til de doorvoerrolklepjes achter aan de geopende documentinvoer op om bij de bovenste doorvoerrollen te komen. 1 2 4. Voor aan de geopende documentinvoer duwt u de lipjes op het klepje van de doorvoerrol naar elkaar toe. Trek het klepje voorzichtig naar voren om bij de bovenste doorvoerrollen te komen. 1 NLWW De doorvoerrollen reinigen 29 5. Met het HP-schoonmaakdoekje voor de papierbaan (of een schoon, pluisvrij doekje dat vochtig is gemaakt met gefilterd water of schoon kraanwater) veegt u de doorvoerrollen schoon aan beide kanten van de geopende klep. Veeg de rollen van boven naar beneden af en draai ze 360 graden om het volledige oppervlak schoon te maken. [. . . ] Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling. 60 Hoofdstuk 7 Specificaties en garantie NLWW Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 scanner Model 5000 s2 Azië en Stille-Oceaangebied 1 jaar Noord- en Zuid-Amerika 1 jaar Europa/Midden-Oosten/ Afrika 1 jaar 1. HP garandeert u, de eindgebruiker, dat hardware, accessoires en toebehoren van HP vrij zijn van gebreken in materiaal en constructie gedurende de hierboven aangegeven periode vanaf de datum van aankoop. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten vervangen of repareren. Vervangende producten kunnen nieuw of daaraan functioneel gelijkwaardig zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SCANJET PROFESSIONAL 5000 S2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag