Gebruiksaanwijzing HP SCANJET PRO 4500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SCANJET PRO 4500. Wij hopen dat dit HP SCANJET PRO 4500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SCANJET PRO 4500 te teleladen.


HP SCANJET PRO 4500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (903 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SCANJET PRO 4500 (887 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SCANJET PRO 4500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner Gebruikershandleiding Scan Je t Pro 4500 f1 www. hp. com/support/sj4500fn1 HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2015 Copyright HP Development Company, L. P. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gewijzigd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor zover toegestaan onder het copyright. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. [. . . ] Het kan handig zijn om deze functie uit te schakelen tijdens het scannen: ● ● Formulieren met carbonpapier (HP raadt het gebruik hiervan af). Documenten met labels of zelfklevende notitieblaadjes. OPMERKING: Gebruik de ISIS- of WIA-gebruikersinterface om detectie voor invoer van meerdere pagina's in te schakelen bij het scannen vanuit software van andere leveranciers dan HP. Dagelijks scannen Met de Dagelijks scannen snelkoppeling kunnen gebruikers een scansnelkoppeling definiëren en opslaan voor de dagelijkse scanbehoefte. De volgende Instellingen scansnelkoppeling kunnen worden aangepast wanneer de snelkoppeling Dagelijks scannen is geselecteerd: ● ● ● ● ● Item-type Paginazijden Paginaformaat Kleurenmodus Bestemming/Bestandstype Kleuren in een document uitfilteren (kleurverlies) (Windows) U kunt een kleurkanaal (rood, groen of blauw) of maximaal drie afzonderlijke kleuren uitfilteren. Wilt u specifieke kleuren filteren, dan bepaalt de ingestelde gevoeligheid hoeveel een gescande kleur op de opgegeven kleur moet lijken. 26 Hoofdstuk 3 De scanner gebruiken NLWW Het verwijderen van kleuren uit een scan kan het scanbestand verkleinen en de resultaten van optische tekenherkenning (OCR of Optical Character Recognition) verbeteren. Voer de volgende stappen uit om in een HP Smart Document Scan Software-profiel de kleuren te selecteren die u uit een scan wilt verwijderen: 1. Scan een voorbeeldpagina, waarvan u kleuren wilt verwijderen, in de viewer. Klik op de knop Meer, en klik op het tabblad Afbeelding en selecteer de functie Kleurverwijdering. Schakel een kleur in voor verwijdering en selecteer de kleur in het voorbeeld met behulp van het Pipethulpprogramma. Zorg dat u de kleuren opslaat. U kunt alleen de kleurverliesopties selecteren die beschikbaar zijn voor uw scanner. Meer informatie over de instellingen van kleurverlies vindt u met de online helpfunctie van de scansoftware die u gebruikt. Paginaformaat automatisch bepalen (Windows) De HP-scansoftware is geschikt voor het automatisch detecteren van het paginaformaat met de optie Formaat automatisch detecteren. Als u de optie Formaat automatisch detecteren gebruikt, wordt de gescande afbeelding wordt bijgesneden tot het formaat van de gedetecteerde pagina en schuine inhoud. Kleur automatisch bepalen (Windows) U kunt deze functie gebruiken om het gescande bestand te verkleinen door alleen pagina's met kleur op te slaan als kleurenscans en alle andere pagina's op te slaan als zwart-wit. Volg de volgende stappen om automatisch naar kleur te zoeken in een gescande afbeelding: 1. Klik op de vervolgkeuzelijst Kleurmodus en selecteer vervolgens de Kleur automatisch detecteren. Om de gevoeligheid van Kleur automatisch detecteren en de instellingen van de uitvoermodus aan te passen, klikt u op Meer, selecteert u Afbeelding en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzelijst Kleur automatisch detecteren. OPMERKING: Meer informatie over de instellingen voor het automatisch bepalen van kleuren vindt u met de online helpfunctie van de scansoftware die u gebruikt. Gebruik de ISIS- of WIA-gebruikersinterface om kleuren automatisch te detecteren bij het scannen vanuit software van andere leveranciers dan HP. Scannen met behulp van text-enhanced zwart-wit modus (Windows) Gebruik deze functie om de gescande afbeelding te verbeteren wanneer u zwart-wittekst scant. Als u deze functie wilt gebruiken, voert u de volgende stappen uit: 1. Selecteer een scansnelkoppeling. NLWW De scansoftware gebruiken (Windows) 27 3. 4. Klik op Meer, selecteer het tabblad Afbeelding en selecteer vervolgens Drempel. Selecteer Enhance Content (Inhoud verrijken), en klik op OK. Automatisch gescande afbeeldingen rechtzetten (Windows) Windows: Met de functie Automatisch rechtzetten kunt u inhoud rechttrekken die verbogen is ten opzichte van de pagina-afmetingen in het brondocument. Met de functie Formaat automatisch detecteren corrigeert u afbeeldingen die mogelijk scheef zijn komen te staan tijdens het scanproces. Klik op Meer, selecteer het tabblad Document en selecteer vervolgens Inhoud rechtzetten. Scannen via andere scansoftware (Windows) De volgende toepassingen van derden worden ook ondersteund door de HP ScanJet Pro 4500 fn1 netwerkscanner: ● ● ● ● Readiris Pro - OCR-toepassing. Toepassingen van derden die TWAIN, ISIS en WIA ondersteunen. 28 Hoofdstuk 3 De scanner gebruiken NLWW De scansoftware gebruiken (OS X) In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u met HP Easy Scan scant. HP Easy Scan (OS X) 1. [. . . ] U krijgt bijvoorbeeld een enkelzijdige scan nadat u op Duplex scannen hebt gedrukt. Als de scanner een van deze problemen heeft, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van HP via www. hp. com/support. Problemen met de scanprestaties Scanner scant niet direct Controleer of de klep van de documentinvoer gesloten is en dat de scanner is ingeschakeld. Scanner scant heel traag Als u tekst scant die u vervolgens wilt bewerken, duurt de scanprocedure langer door de verwerking van optische tekenherkenning (OCR). OPMERKING: Windows: Voor de beste OCR-resultaten moet de scannercompressie zijn ingesteld op het laagste niveau of helemaal zijn uitgeschakeld. Scannen op een hogere resolutie dan nodig is, verlengt de scantijd en leidt tot een groter bestand zonder extra voordelen. Als u een hoge scanresolutie gebruikt, moet u de resolutie iets lager instellen om de scansnelheid te verhogen. Er wordt slechts één zijde van een dubbelzijdige pagina gescand Controleer dat dubbelzijdig scannen is opgegeven in de geselecteerde scansnelkoppeling. Sommige pagina's worden niet gescand Bij het scannen worden pagina's die aan elkaar plakken gescand als één pagina. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SCANJET PRO 4500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SCANJET PRO 4500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag