Gebruiksaanwijzing HP PROBOOK 450 (E9Y09EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PROBOOK 450 (E9Y09EA). Wij hopen dat dit HP PROBOOK 450 (E9Y09EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PROBOOK 450 (E9Y09EA) te teleladen.


HP PROBOOK 450 (E9Y09EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4707 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PROBOOK 450 (E9Y09EA) (4654 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PROBOOK 450 (E9Y09EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel en Centrino zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] U beheert als volgt de instellingen voor een omschakelbaar videosysteem: 1. Klik op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer Configure Switchable Graphics (Omschakelbaar videosysteem configureren). Klik op het tabblad Power (Voeding) en selecteer Switchable Graphics (Omschakelbaar videosysteem). Bij Switchable Graphics worden afzonderlijke applicaties toegewezen aan de modus Performance of de modus Power Saving, op basis van de vereisten wat betreft elektrische voeding. U kunt de instellingen voor een afzonderlijke applicatie wijzigen door de applicatie op te zoeken in de vervolgkeuzelijst Recent Applications (Recente applicaties) of door te klikken op Browse (Bladeren) onder Other Applications (Andere applicaties). U kunt schakelen tussen de modi Performance (Prestaties) en Power Saving (Energiebesparing). OPMERKING: zie de helpfunctie van de software voor omschakelbare videosystemen voor meer informatie. Dubbel videosysteem gebruiken (alleen bepaalde modellen) Als het systeem is voorzien van een dubbel videosysteem (twee of meer toegevoegde GPU's (Graphics Processing Units)), kunt u AMD Radeon Dual Graphics inschakelen om de applicatiekracht en -snelheid te vergroten voor full-screen applicaties die gebruikmaken van DirectX versie 10 of 11. Zie http://www. microsoft. com/directx voor meer informatie over DirectX. OPMERKING: systemen met een dubbel videosysteem ondersteunen alleen automatische selectie op basis van de vereisten wat betreft elektrische voeding (dynamisch schema) en wijzen automatisch de modus Performance of de modus Power Saving toe aan afzonderlijke applicaties. U kunt echter de instellingen handmatig wijzigen voor een bepaalde applicatie. Om AMD Radeon Dual Graphics in of uit te schakelen, schakelt u het betreffende selectievakje in of uit in de sectie AMD Radeon Dual Graphics, op het tabblad Performance (Prestaties) in het Catalyst Control Center. OPMERKING: zie de helpfunctie van de AMD-software voor meer informatie. Opties voor energiebeheer instellen 49 7 Externe kaarten en apparaten Kaarten voor het digitale-mediaslot gebruiken (alleen bepaalde modellen) Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's. Zie het gedeelte Vertrouwd raken met de computer op pagina 4 voor meer informatie over de typen digitale kaarten die worden ondersteund op de computer. Digitale kaart plaatsen VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht. Plaats de kaart in het digitale-mediaslot en druk de kaart naar binnen tot deze goed op zijn plaats zit. U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd en er wordt mogelijk een menu met beschikbare opties weergegeven. Digitale kaart verwijderen VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de digitale kaart, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt. Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties die gebruikmaken van de digitale kaart. Klik op het pictogram voor het verwijderen van hardware in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Volg daarna de instructies op het scherm. 50 Hoofdstuk 7 Externe kaarten en apparaten 3. Druk op de kaart (1) en verwijder deze vervolgens uit het slot (2). OPMERKING: als de kaart niet zelf naar buiten komt, trekt u deze uit het slot. USB-apparaat gebruiken USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface die kan worden gebruikt om een optioneel extern apparaat aan te sluiten, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -drive, -printer, -scanner of -hub. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over apparaatspecifieke software. Deze instructies kunnen worden verstrekt bij de software of op schijven, of kunnen op de website van de fabrikant staan. De computer heeft ten minste één USB-poort die ondersteuning biedt voor USB 1. 0-, 1. 1-, 2. 0- of 3. 0apparaten. Uw computer kan ook beschikken over een USB-poort met voeding die stroom levert aan een extern apparaat als u het aansluit met een kabel die geschikt is voor USB met voeding. [. . . ] Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver mogelijk uit (2). Problemen oplossen 107 3. Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt. OPMERKING: als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen. 4. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje. De optischeschijfeenheid wordt niet gedetecteerd Als het besturingssysteem een geïnstalleerd apparaat niet detecteert, kan het zijn dat het apparaatstuurprogramma ontbreekt of beschadigd is. Typ c in het startscherm, selecteer Configuratiescherm en klik vervolgens op Systeem en beveiliging. Klik in het venster Apparaatbeheer op de driehoek naast Dvd-/cd-rom-stations. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PROBOOK 450 (E9Y09EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PROBOOK 450 (E9Y09EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag