Gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109N DE GIDS VAN DE VERWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109N. Wij hopen dat dit HP PHOTOSMART B109N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109N te teleladen.


HP PHOTOSMART B109N DE GIDS VAN DE VERWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2321 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PHOTOSMART B109N (11276 ko)
   HP PHOTOSMART B109N KORISNIČKI PRIRUČNIK (11389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PHOTOSMART B109NDE GIDS VAN DE VERWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stopt de huidige werking, herstelt de standaardinstellingen en wist de huidige fotoselectie. Bij andere schermen dan het startscherm selecteert deze functie de opties die verband houden met het huidige scherm. Bij andere schermen dan het startscherm selecteert deze functie de opties die verband houden met het huidige scherm. Bij andere schermen dan het startscherm selecteert deze functie de opties die verband houden met het huidige scherm. [. . . ] Start deze programma's weer op nadat de productsoftware is geïnstalleerd. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-romstation van de computer en volg de instructies op het scherm om de productsoftware te installeren. Indien u niet kunt afdrukken, maak de installatie van de software dan ongedaan en installeer de software opnieuw: Opmerking: Met het ongedaan maken van de installatie worden alle HP-softwareonderdelen verwijderd die specifiek bij het toestel horen. De onderdelen die worden gedeeld door andere producten of programma's worden niet verwijderd. Problemen met het netwerk oplossen Het product kan tijdens de software-installatie niet worden gevonden Als de HP-software uw product niet op het netwerk kan vinden tijdens de installatie van de software, probeer dan de volgende stappen voor het oplossen van problemen. Als u een draadloze verbinding hebt, begin dan met stap 1 en doorloop de procedure indien nodig tot stap 4. Draadloze verbindingen Stap 1: Bepaal of het product is aangesloten op het netwerk door de Test Draadloos netwerk uit te voeren en instructies op te volgen. Gebruik deze sectie om problemen op te lossen die zich mogelijk voordoen bij het instellen van een netwerkverbinding. Stap 2: Als u in Stap 1 hebt vastgesteld dat het product niet op een netwerk is aangesloten en dit de eerste keer is dat u het product installeert, moet u de instructies op het scherm tijdens de software-installatie opvolgen om het product op het netwerk aan te sluiten. Sluit het apparaat aan op uw computer met de USB-installatiekabel die werd meegeleverd, wanneer dit wordt gevraagd. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, volgt u de opdrachten om het probleem te corrigeren en probeert u het opnieuw. Als de configuratie is voltooid, wordt u gevraagd de USB-kabel los te koppelen en de draadloze netwerkverbinding te testen. Nadat het apparaat met succes is aangesloten op het netwerk, installeert u de software op elke computer die het apparaat over het netwerk zal gebruiken. Hieronder vindt u de oplossing van veel voorkomende problemen waardoor het apparaat geen verbinding kan maken met uw netwerk: · U hebt mogelijk het verkeerde netwerk gekozen of uw netwerknaam (SSID) verkeerd ingetypt. U hebt mogelijk uw WEP-sleutel of uw WPA-coderingsleutel verkeerd ingetypt (als u codering gebruikt). Opmerking: Als de netwerknaam of de WEP-/WPA-sleutels tijdens de installatie niet automatisch worden gevonden en u ze niet kent, kunt u een toepassing downloaden op www. Deze toepassing werkt alleen voor Windows Internet Explorer en is alleen in het Engels beschikbaar. Probeer zowel het product als de router opnieuw op te starten door ze allebei uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Stap 3: Controleer de volgende mogelijke oorzaken en los deze op: · Het is mogelijk dat uw computer geen verbinding heeft met het netwerk. Zorg ervoor dat de computer op hetzelfde netwerk is aangesloten als het netwerk waarop de HP Photosmart is aangesloten. Als u bijvoorbeeld draadloos bent verbonden, is het mogelijk dat uw computer per ongeluk op het netwerk van iemand uit de buurt is aangesloten. Uw computer is mogelijk aangesloten op een VPN (Virtual Private Network). [. . . ] In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd. Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen bijvoorbeeld: a. Voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk); b. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PHOTOSMART B109N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PHOTOSMART B109N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag