Gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109A DE GIDS VAN DE VERWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109A. Wij hopen dat dit HP PHOTOSMART B109A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PHOTOSMART B109A te teleladen.


HP PHOTOSMART B109A DE GIDS VAN DE VERWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4345 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PHOTOSMART B109A (10832 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PHOTOSMART B109ADE GIDS VAN DE VERWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij andere schermen dan het startscherm selecteert deze functie de opties die verband houden met het huidige scherm. Bij andere schermen dan het startscherm selecteert deze functie de opties die verband houden met het huidige scherm. Haal het beste uit uw HP Photosmart Druk uw foto's af zonder verbinding te maken met een computer-- plaats uw geheugenkaart gewoon in een sleuf op de HP Photosmart en begin met afdrukken. [. . . ] Als u in deze tijd nogmaals op de knop Aan drukt, schakelt u het apparaat misschien weer uit. Als u alle stappen van de vorige oplossingen hebt uitgevoerd en nog steeds een probleem ondervindt, neemt u contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud. Indien uw product niet is geselecteerd als de standaardprinter, klik dan met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies "Als standaardprinter instellen" uit het menu. Indien u niet kunt afdrukken, maak de installatie van de software dan ongedaan en installeer de software opnieuw: Opmerking: Met het ongedaan maken van de installatie worden alle HP-softwareonderdelen verwijderd die specifiek bij het toestel horen. De onderdelen die worden gedeeld door andere producten of programma's worden niet verwijderd. Doe het volgende indien u nog steeds niet kunt afdrukken, of de software-installatie van Windows mislukt: 1. Start deze programma's weer op nadat de productsoftware is geïnstalleerd. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-romstation van de computer en volg de instructies op het scherm om de productsoftware te installeren. HP product Softwaremedia Printer Print- of inktcartridges Duur van beperkte garantie 90 dagen 1 jaar Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn gebruikt of behandeld. 1 jaar 1 jaar tenzij anders vermeld Printkoppen (geldt alleen voor producten met printkoppen die door de klant kunnen worden vervangen) Accessoires Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen: a. Gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product; d. Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdrukmateriaal of in een inktproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. [. . . ] Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen bijvoorbeeld: a. Voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk); b. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PHOTOSMART B109A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PHOTOSMART B109A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag