Gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV6065EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV6065EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION ZV6065EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV6065EA te teleladen.


HP PAVILION ZV6065EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2387 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION ZV6065EA USING LIGHTSCRIBE (114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION ZV6065EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de hardware en software HP notebookcomputers Artikelnummer: 375382-331 Maart 2005 In deze handleiding vindt u een beschrijving van de meeste hardware- en softwarevoorzieningen die beschikbaar zijn op de notebookcomputer, waaronder optionele voorzieningen voor draadloze communicatie, en aanwijzingen voor het gebruik daarvan. Aanvullende informatie over de notebookcomputer, waaronder informatie over het oplossen van problemen, kunt u vinden in Help en ondersteuning. U opent dit onderdeel door Start > Help en ondersteuning te selecteren. Als uw notebookmodel is uitgerust met een apparaat voor draadloze communicatie, wordt informatie over het instellen van draadloze communicatie verstrekt in het gedrukte boekje Draadloze communicatie instellen. [. . . ] Het lampje is: aan wanneer er wordt geschreven naar of gelezen van een geplaatste digitale geheugenkaart; uit wanneer een geplaatste digitale geheugenkaart niet actief is of wanneer het digitale-mediaslot leeg is. 7­2 Handleiding voor de hardware en software Digitale geheugenkaarten Digitale geheugenkaart plaatsen Ä VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om beschadiging van de connectoren van digitale geheugenkaarten te voorkomen: Oefen zo weinig mogelijk druk uit wanneer u een digitale geheugenkaart in het digitale-mediaslot plaatst. Verplaats of vervoer de notebookcomputer niet wanneer er een digitale geheugenkaart in het digitale-mediaslot is geplaatst. U plaatst als volgt een digitale geheugenkaart: 1. Houd de kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de notebookcomputer zijn gericht. Schuif de kaart voorzichtig in het digitale-mediaslot tot de kaart goed op zijn plaats zit. (De kaart steekt gedeeltelijk uit de notebookcomputer. ) Handleiding voor de hardware en software 7­3 Digitale geheugenkaarten Digitale geheugenkaart verwijderen U kunt als volgt een digitale geheugenkaart stopzetten en verwijderen: 1. Sluit alle applicaties en voltooi alle activiteiten die gebruikmaken van de kaart. (Om een gegevensoverdracht te stoppen, klikt u op Annuleren in het kopieervenster van Windows. ) 2. Zet de kaart stop door het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk te selecteren en daarna de digitale geheugenkaart te selecteren. (Als u het pictogram Hardware veilig verwijderen wilt weergeven, selecteert u Eigenschappen. Schakel het selectievakje Niet-actieve pictogrammen opruimen uit en klik op OK. ) 3. Om de kaart te verwijderen, schuift u de kaart uit het slot. 7­4 Handleiding voor de hardware en software 8 Geheugenmodules Wat is een geheugenmodule? Een geheugenmodule is een kleine printplaat die geheugenchips bevat. De notebookcomputer heeft twee geheugenmoduleslots: een voor de primaire geheugenmodule en een voor de geheugenuitbreidingsmodule. Ervaren gebruikers kunnen de snelheid waarmee grafische applicaties, zoals 3D-videospelletjes, worden uitgevoerd, opvoeren zonder het RAM uit te breiden. Raadpleeg "Instellingen voor het videogeheugen", verderop in dit hoofdstuk voor informatie over deze procedure. Slot voor primaire geheugenmodule Alle modellen van deze notebookcomputer worden geleverd met een geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule. Alleen een servicepartner mag toegang krijgen tot het slot voor de primaire geheugenmodule. Handleiding voor de hardware en software 8­1 Geheugenmodules Slot voor geheugenuitbreidingsmodule Al naar gelang uw notebookmodel kan het slot voor de geheugenuitbreidingsmodule van de notebookcomputer leeg zijn of een verwisselbare geheugenmodule bevatten. Procedures voor het plaatsen of verwijderen van een geheugenmodule in het slot voor de geheugenuitbreidingsmodule staan beschreven in "Geheugenmodule verwijderen of plaatsen", verderop in dit hoofdstuk. Geheugenmodule selecteren Om optimale prestaties te waarborgen, verdient het aanbeveling alleen geheugenmodules te plaatsen die zijn goedgekeurd voor gebruik in uw notebookmodel. Als u informatie wilt opvragen over goedgekeurde geheugenmodules, selecteert u Start > Help en ondersteuning. Wanneer u de notebookcomputer aanzet nadat u een module heeft geplaatst die niet door de notebookcomputer wordt ondersteund, knipperen de aan/uit/standby-lampjes en geeft de notebookcomputer vier keer een geluidssignaal. 8­2 Handleiding voor de hardware en software Geheugenmodules Geheugenmodule verwijderen of plaatsen Å WAARSCHUWING: Deze procedure geldt alleen voor het compartiment van de geheugenuitbreidingsmodule. Probeer niet deze procedure in andere compartimenten uit te voeren, om het risico van letsel door elektrische schokken te beperken. Het compartiment van de geheugenuitbreidingsmodule en de accuruimte zijn de enige interne compartimenten van de notebookcomputer die voor de gebruiker toegankelijk zijn. Overige delen die alleen met gereedschap kunnen worden geopend, mogen uitsluitend door een servicepartner worden geopend. WAARSCHUWING: Sluit de notebookcomputer af, koppel het netsnoer los en verwijder de accu voordat u een geheugenmodule plaatst, om het risico van letsel door elektrische schokken en beschadiging van de notebookcomputer te beperken. VOORZICHTIG: Voorkom dat elektronische onderdelen worden beschadigd door elektrostatische ontlading: Ontlaad statische elektriciteit door een geaard metalen object aan te raken voordat u met deze procedure begint. [. . . ] Als u de notebookcomputer wilt verzenden, plaatst u de computer in de originele doos of in een vergelijkbare beschermende verpakking. Als u vermoedt dat de notebookcomputer tijdens de verzending of het reizen wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden, neemt u "Omgeving" in hoofdstuk 17, "Specificaties" door. Handleiding voor de hardware en software 16­3 17 Specificaties Omgeving De volgende tabel met informatie over de vereisten waaraan de omgeving moet voldoen, bevat nuttige informatie voor personen die de notebookcomputer onder extreme omstandigheden willen gebruiken of vervoeren. Factor Temperatuur In bedrijf Buiten bedrijf 10°C tot 35°C -20°C tot 60°C 50°F tot 95°F -4°F tot 140°F Metrisch V. S. Luchtvochtigheid (zonder condensatie) In bedrijf Buiten bedrijf 10% tot 90% 5% tot 95% 10% tot 90% 5% tot 95% Maximale hoogte (zonder drukcabine) In bedrijf Buiten bedrijf -15 m tot 3. 048 m -15 m tot 12. 192 m -50 ft tot 10. 000 ft -50 ft tot 40. 000 ft Handleiding voor de hardware en software 17­1 Specificaties Nominaal ingangsvermogen De elektriciteitsgegevens in dit gedeelte kunnen van pas komen als u van plan bent internationaal te reizen met de notebookcomputer. De notebookcomputer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor gelijkstroom. Hoewel de notebookcomputer kan worden gevoed via een stand-alone gelijkstroom-voedingsbron, wordt u ten zeerste aangeraden de notebookcomputer alleen te voeden via een netvoedingsadapter of een gelijkstroomkabel die is geleverd bij of is goedgekeurd voor een HP notebookcomputer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION ZV6065EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION ZV6065EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag