Gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV5014EA SOFTWARE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV5014EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION ZV5014EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZV5014EA te teleladen.


HP PAVILION ZV5014EA SOFTWARE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1287 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION ZV5014EASOFTWARE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de software HP notebookcomputers Artikelnummer van document: 355385-331 November 2003 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de voeding van de notebookcomputer kunt beheren, multimediasoftware kunt gebruiken en de systeemsoftware kunt updaten of herstellen. Daarnaast vindt u in deze handleiding instructies voor het gebruik van de setup- en ondersteuningsprogramma's. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft® en Windows® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Het afspelen van de audio en video kan automatisch doorgaan, maar het is ook mogelijk dat u het medium opnieuw moet starten. Auteursrecht Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, vormt op grond van het van toepassing zijnde auteursrecht een strafrechtelijke overtreding. Deze notebookcomputer dient niet voor dergelijke doeleinden te worden gebruikt. 3­2 Handleiding voor de software Multimedia Hotkeys en Quick Launch knoppen (niet op alle modellen) functietoetsen aangegeven In deze handleiding worden deF5). De functietoetsen op het met een beginhoofdletter (Fn, toetsenbord kunnen een kleine beginletter hebben (fn, f5). Hotkeys zijn vooraf ingestelde combinaties van de Fn-toets en een van de functietoetsen. Met de hotkeys Fn+F9 tot en met Fn+F12 1 kunt u veel functies uitvoeren die ook in Windows Media Player of InterVideo WinDVD beschikbaar zijn. Druk op de hotkey Fn+F9 1 om een audio-cd of -dvd af te spelen, het afspelen te onderbreken of het afspelen te hervatten. Druk op de hotkey Fn+F10 1 om het afspelen van een audio-cd of -dvd te stoppen. Druk op de hotkey Fn+F11 1 om de vorige track van een audio-cd of -dvd af te spelen. Druk op de hotkey Fn+F12 1 om de volgende track van een audio-cd of -dvd af te spelen. kunnen De vier hotkeysvideo-cd'sworden gebruikt voor dvd's, maar niet voor (vcd's). Raadpleeg het hoofdstuk "Touchpad en toetsenbord" in de Handleiding voor de hardware op deze cd voor informatie over alle hotkeys van het toetsenbord. Raadpleeg de afbeelding die het meest met uw notebookcomputer overeenkomt. Sommige notebookmodellen hebben twee Quick Launch knoppen voor multimedia, namelijk een knop Afbeeldingen en een knop Media, waarmee u standaardapplicaties kunt starten. Handleiding voor de software 3­3 Multimedia Als u de standaardsoftware voor foto's en beeldbewerking wilt starten, drukt u op de knop Afbeeldingen 2. Hiermee opent u de map Mijn afbeeldingen, waarna automatisch de standaardapplicatie voor foto's en beeldbewerking wordt gestart. Als u de standaardsoftware voor multimedia wilt starten, drukt u op de knop Media 3. Hotkeys en Quick Launch knoppen voor multimedia 3­4 Handleiding voor de software Multimedia Multimediahotkeys van de notebookcomputer HP Image Zone (niet op alle modellen) HP Image Zone is een applicatie voor digitale en grafische beeldbewerking. U kunt met deze applicatie digitale foto's, gescande beelden en videoclips beheren. Daarnaast biedt het voorzieningen om beelden te bewerken en naar vrienden en familieleden te verzenden, alsook om beelden in projecten en op multimedia-cd's te gebruiken. Hiermee wordt de map Mijn afbeeldingen geopend en wordt HP Image Zone gestart. Raadpleeg de online Help-functie van HP Image Zone voor een beschrijving van de voorzieningen en uitgebreide gebruiksaanwijzingen. Handleiding voor de software 3­5 Multimedia InterVideo Home Theater (niet op alle modellen) InterVideo Home Theater is een multimedia-applicatie. Met deze applicatie kunt u digitale bestanden opnemen en digitale media afspelen, zoals audio-cd's, MP3's, afbeeldingen, videoclips, dvd's en vcd's. Raadpleeg de online Help-functie van Home Theater voor een beschrijving van de voorzieningen en uitgebreide gebruiksaanwijzingen. Quick Launch knoppen herprogrammeren (niet op alle modellen) Een Quick Launch knop kan worden toegewezen aan een applicatie, een Internet- of netwerklocatie of een gegevensbestand. U kunt bijvoorbeeld instellen dat met een Quick Launch knop uw favoriete webpagina in de Internet-browser wordt geopend of dat een applicatie (zoals Microsoft Word) of een bepaald bestand (zoals een Excel-werkblad) wordt geopend. Als u een schema selecteert, zijn alleen de knoptoewijzingen binnen dit schema actief. U kunt knoptoewijzingen en schema's instellen, wijzigen of verwijderen in het venster voor Quick Launch knoppen. 3­6 Handleiding voor de software Multimedia U kunt een knop als volgt herprogrammeren: 1. [. . . ] Hier stelt u de datum in volgens de notatie dd/mm/jj (in het Engels wordt mm/dd/jj gebruikt). Geeft de grootte van het Extended Memory aan. Standaardwaarde Automatisch gedetecteerd Automatisch gedetecteerd System Date (Systeemdatum) Automatisch gedetecteerd System Memory (Systeemgeheugen) Serial Number (Serienummer) Automatisch gedetecteerd Geeft het serienummer aan zoals dat aan de onderkant van het apparaat staat vermeld. Geeft een ID voor reparatieservice aan. Automatisch gedetecteerd Service ID (Service-ID) Automatisch gedetecteerd Handleiding voor de software 4­23 Software updaten en terugzetten Menu Security (Beveiliging) Instelling Power-On Password (Opstartwachtwoord) Administrator Password (Beheerderswachtwoord) Beschrijving Geeft aan of er een opstartwachtwoord is ingesteld. Geeft aan of er een beheerderswachtwoord is ingesteld. Standaardwaarde Leeg Leeg Menu Boot (Opstarten) Instelling 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION ZV5014EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION ZV5014EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag