Gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZT3010EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZT3010EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION ZT3010EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZT3010EA te teleladen.


HP PAVILION ZT3010EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION ZT3010EA ANNEXE 1 (170 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION ZT3010EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding en Naslaggids HP Notebookseriecomputers Artikelnummer van document: 345561-331 September 2003 Deel 1: Gebruikshandleiding In het gedeelte Gebruikshandleiding wordt beschreven hoe u de notebookcomputer voor de eerste keer instelt. Deel 2: Naslaggids In het gedeelte Naslaggids vindt u een beschrijving van de hardware- en softwarevoorzieningen van de notebookcomputer en aanwijzingen voor het gebruik daarvan. Inhoudsopgave 1 Gebruikshandleiding 2 Hardware 3 Toetsenbord 4 Voeding 5 Schijfeenheden en schijfmedia 6 Multimedia 7 Communicatie 8 Hardwareopties en -upgrades 9 Software-updates, herstelprocedures en hulpprogramma's A Specificaties Index Deel-1 Gebruikshandleiding In deze gecombineerde publicatie Gebruikshandleiding en Naslaggids vindt u informatie over het instellen en gebruiken van de notebookcomputer. Als u de hardware en software van de notebookcomputer voor het eerst instelt, volgt u de procedures in de Gebruikshandleiding. Als u meer wilt lezen over het gebruik van de notebookcomputer, raadpleegt u de Naslaggids. U vindt als volgt informatie over een specifiek onderwerp: Raadpleeg de inhoudsopgave op de eerste pagina van elk hoofdstuk. [. . . ] Als u een vaste schijf wilt plaatsen, plaatst u de twee lipjes op het afdekplaatje van de vaste schijf in de twee uitsparingen op de vaste-schijfpositie 1 en kantelt u de vaste-schijfeenheid vervolgens naar beneden in de vaste-schijfpositie, totdat de vaste-schijfeenheid op zijn plaats zit 2. Interne vaste schijf in de vaste-schijfpositie plaatsen 5­14 Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 Schijfeenheden en schijfmedia 9. Als u een vaste schijf heeft geplaatst, brengt u de twee borgschroeven van de vaste schijf weer aan. (Als u een vaste schijf verwijdert maar geen nieuwe schijf plaatst, bergt u de borgschroeven op een veilige plaats op. ) Borgschroef van de vaste schijf aanbrengen Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 5­15 Schijfeenheden en schijfmedia 5­16 Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 6 Multimedia Inhoudsopgave Volume aanpassen . 6­10 Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 6­1 Multimedia Volume aanpassen U kunt het volume aanpassen met de audioknoppen op de notebookcomputer of met de software voor volumeregeling van het besturingssysteem of van applicaties. De knop voor het uitschakelen van het geluid heeft voorrang op alle softwarematige volume-instellingen. U past het volume als volgt aan met de audioknoppen: Als u het geluid harder wilt zetten, drukt u op de knop voor het verhogen van het volume 1. Als u het geluid zachter wilt zetten, drukt u op de knop voor het verlagen van het volume 2. Als u het geluid wilt uitschakelen of weer wilt inschakelen, drukt u op de knop voor het uitschakelen van het geluid 3. Wanneer het geluid is uitgeschakeld, brandt het lampje voor het uitschakelen van het geluid 4. Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, gaat het lampje uit. Audioknoppen en het lampje voor het uitschakelen van het geluid 6­2 Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 Multimedia Geïntegreerde luidsprekers gebruiken Door de geïntegreerde luidsprekers wordt stereogeluid afgespeeld van applicaties, het besturingssysteem, spelletjes, media, Internet en andere bronnen. Als er een extern apparaat, bijvoorbeeld een headset, wordt aangesloten op de audio-uitgang, worden de geïntegreerde luidsprekers uitgeschakeld. Geïntegreerde luidsprekers Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 6­3 Multimedia Audioapparatuur aansluiten Å Ä WAARSCHUWING: Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon of headset opzet. VOORZICHTIG: Sluit een connector voor één geluidskanaal (mono) niet aan op de audio-uitgang, om mogelijke schade aan externe apparatuur te voorkomen. De notebookcomputer heeft twee audioconnectoren: Op de microfoonconnector 1 kunt u een optionele mono- of stereomicrofoon aansluiten. Als u een monomicrofoon aansluit, wordt op beide kanalen dezelfde informatie vastgelegd. Op de audio-uitgang 2 (soms ook wel de lijnuitgang genoemd) kunt u een hoofdtelefoon of externe stereoluidsprekers met versterking aansluiten. Op de audiouitgang kunt u ook de audiofuncties van een audio/videoapparaat zoals een televisie of videorecorder aansluiten. Let op het volgende als u apparatuur op de audio-uitgang aansluit: Gebruik alleen 3, 5-mm connectoren. De geïntegreerde luidsprekers worden uitgeschakeld. Audioconnectoren 6­4 Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 Multimedia S-videoapparatuur aansluiten Audio aansluiten De S-video-uitgang biedt alleen ondersteuning voor videosignalen. Als u een systeem configureert waarbij audio- en videovoorzieningen worden gecombineerd (bijvoorbeeld om een dvd-film vanaf de notebookcomputer af te spelen op een televisietoestel), heeft u een standaard 3, 5-mm audiokabel nodig. Deze kabels zijn verkrijgbaar bij de meeste computer- en elektronicazaken. Sluit het stereo-uiteinde van de audiokabel aan op de audiouitgang van de notebookcomputer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de audio-ingang van het externe apparaat. Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 6­5 Multimedia Video aansluiten Als u videosignalen wilt verzenden via de S-video-uitgang, heeft u een standaardkabel voor S-video nodig. Deze kabels zijn verkrijgbaar bij de meeste computer- en elektronicazaken. Sluit een van de uiteinden van de S-videokabel aan op de S-video-uitgang van de notebookcomputer. [. . . ] Als u het hulpprogramma wilt afsluiten zonder de wijzigingen van de huidige sessie op te slaan, selecteert u Ignore changes and exit (Wijzigingen negeren en afsluiten). Ondersteuning Als u een probleem met de notebookcomputer niet kunt oplossen met behulp van deze handleiding of de aanvullende informatie, zoals de handleiding Problemen oplossen op de documentatie-cd Documentation Library, kunt u contact opnemen met HP. Gebruikshandleiding en Naslaggids--Deel 2 9­15 Software-updates, herstelprocedures en hulpprogramma's Venster Help en ondersteuning gebruiken Selecteer Start > Help en ondersteuning of druk op de hotkey Fn+F1. Via het venster Help en ondersteuning krijgt u toegang tot informatie over het gebruik van het besturingssysteem en ondersteuningsinformatie op de HP website. De meeste ondersteuningsinformatie is in verschillende talen beschikbaar. Het is echter mogelijk dat sommige koppelingen niet beschikbaar zijn in bepaalde regio's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION ZT3010EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION ZT3010EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag