Gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZE2058EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZE2058EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION ZE2058EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZE2058EA te teleladen.


HP PAVILION ZE2058EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1949 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION ZE2058EA (4142 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION ZE2058EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de hardware en software HP notebookcomputers Artikelnummer van document: 383109-331 Mei 2005 In deze handleiding vindt u een beschrijving van de hardwareen softwarevoorzieningen die beschikbaar zijn op de notebookcomputer en aanwijzingen voor het gebruik daarvan. © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Sonic RecordNow!: hiermee kunt u gegevens- en audio-cd's en dvd's kopiëren en aangepaste audio-cd's en dvd's maken. is vooraf geïnstalleerd op bepaalde notebookcomputers. Raadpleeg de online Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van de multimediasoftware. Op de notebookcomputer is mogelijk nog meer multimediasoftware geïnstalleerd. Bekijk in elk geval de volgende onderdelen: de pictogrammen op het bureaublad; de software die staat vermeld bij Start > Alle programma's; de vooraf geladen items die mogelijk beschikbaar zijn via Start > Alle programma's > SW Setup (Software-installatie). Auteursrecht Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, vormt op grond van het van toepassing zijnde auteursrecht een strafrechtelijke overtreding. Deze notebookcomputer dient niet voor dergelijke doeleinden te worden gebruikt. Handleiding voor de hardware en software 4­15 Multimedia Software installeren U installeert als volgt software die is meegeleverd bij de notebookcomputer vanaf een cd: 1. Plaats een geschikte optische-schijfeenheid in de MultiBay II van de notebookcomputer, zoals beschreven in "Schijf plaatsen of verwijderen" in dit hoofdstuk. Plaats een cd met software in de optische-schijfeenheid. Als automatisch afspelen is ingeschakeld, verschijnt er een installatiewizard. Als automatisch afspelen is uitgeschakeld, selecteert u Start > Uitvoeren. Typ: x:\setup. exe (waarbij x de aanduiding is van de cd-drive) en klik op OK. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de installatie-instructies op het scherm. Start de notebookcomputer opnieuw als daarom wordt gevraagd. Herhaal de installatieprocedure voor alle software die u wilt installeren. Creator kan alleen worden geïnstalleerd WinDVDschijfeenheden. Raadpleeg de instructies vanaf cd bepaalde bij de InterVideo WinDVD Creator om WinDVD Creator te installeren. 4­16 Handleiding voor de hardware en software Multimedia Automatisch afspelen inschakelen Automatisch afspelen is een optie in Windows waarmee u de functie Autorun (Automatisch uitvoeren) kunt inschakelen en uitschakelen. Met Autorun wordt automatisch een programma op een schijf gestart of een nummer op een schijf afgespeeld zodra u de schijf in de schijfeenheid plaatst en de lade sluit. Automatisch afspelen is standaard ingeschakeld op de notebookcomputer. Als u Automatisch afspelen wilt uitschakelen of als u Automatisch afspelen wilt inschakelen nadat de functie is uitgeschakeld, raadpleegt u de documentatie bij het besturingssysteem of gaat u naar de website van Microsoft op http://www. microsoft. com. Handleiding voor de hardware en software 4­17 Multimedia Regio-instelling van dvd's wijzigen Ä VOORZICHTIG: U kunt de regio-instelling van de dvd-drive slechts vijf keer wijzigen. De vijfde regio-instelling die u selecteert, wordt de permanente regio-instelling van de dvd-drive. In het veld Remaining Times Until Permanent (Resterend tot permanent) in het venster van WinDVD kunt u zien hoe vaak u de regio-instelling van de dvd-drive nog kunt wijzigen. Het getal in dit veld is inclusief de vijfde en permanente wijziging. De meeste dvd's met auteursrechtelijk beschermde bestanden bevatten ook regiocodes. Regiocodes zijn een hulpmiddel voor de internationale bescherming van auteursrechten. U kunt een dvd met een regiocode alleen afspelen als de regiocode op de dvd overeenkomt met de regio-instelling van uw dvd-drive. Als de regiocode op een dvd niet overeenkomt met de regioinstelling van de dvd-drive, verschijnt het foutbericht "Playback Of Content From This Region Is Not Permitted" (Materiaal uit deze regio mag niet worden afgespeeld) wanneer u de dvd plaatst. Als u de dvd wilt afspelen, wijzigt u de regio-instelling van de dvd-drive. U kunt de regio-instelling van de optischeschijfeenheid wijzigen met het besturingssysteem of met bepaalde dvd-spelers. 4­18 Handleiding voor de hardware en software Multimedia Regio-instelling wijzigen met het besturingssysteem U wijzigt de instelling als volgt met het besturingssysteem: 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster en selecteer Eigenschappen > tabblad Hardware > Apparaatbeheer. [. . . ] Voor ervaren gebruikers zijn onder meer de volgende functies in het setupprogramma beschikbaar: een zelftest van de vaste schijf, Network Service Boot (Opstarten via netwerkservice) en voorkeursinstellingen voor de opstartvolgorde. Het bericht "<F12> to boot from LAN" (F12 voor opstarten vanaf LAN) dat in de linkerbenedenhoek van het scherm verschijnt telkens wanneer de notebookcomputer wordt gestart of opnieuw wordt gestart in Windows of wanneer de hibernationstand wordt beëindigd, is de prompt voor een Network Service Boot (Opstarten vanaf netwerkservice). Het bericht "Press <ESC> to change boot order" (Druk op ESC om opstartvolgorde te wijzigen) dat in de linkerbenedenhoek van het scherm verschijnt telkens wanneer de notebookcomputer wordt gestart of opnieuw wordt gestart in Windows of wanneer de hibernationstand wordt beëindigd, is de prompt voor het wijzigen van de opstartvolgorde. 8­16 Handleiding voor de hardware en software Software-updates, softwareherstel en systeemsoftware Setupprogramma afsluiten U kunt het setupprogramma afsluiten, waarbij u de wijzigingen al dan niet opslaat. Als u het setupprogramma wilt afsluiten en de wijzigingen van de huidige sessie wilt opslaan, gebruikt u een van de volgende twee procedures: Druk op f10 en volg de instructies op het scherm. ­of­ Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op esc om terug te gaan naar de menuweergave. Selecteer vervolgens met de pijltoetsen het menu Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) en druk op enter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION ZE2058EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION ZE2058EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag