Gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZD8079EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZD8079EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION ZD8079EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION ZD8079EA te teleladen.


HP PAVILION ZD8079EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3186 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION ZD8079EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de hardware en software HP notebookcomputers Artikelnummer: 366536-331 November 2004 In deze handleiding vindt u een beschrijving van de meeste hardware- en softwarevoorzieningen die beschikbaar zijn op de notebookcomputer en aanwijzingen voor het gebruik daarvan. Deze handleiding bevat geen informatie over modems en apparatuur voor draadloze communicatie. Raadpleeg het gedrukte boekje Go Wireless (Draadloze communicatie) dat bij de notebookcomputer is geleverd (alleen bepaalde modellen) en de handleidingen voor draadloze-communicatieapparatuur op de cd Notebook Documentation (Documentatie bij de notebookcomputer) voor informatie over apparatuur voor draadloze communicatie. Raadpleeg de handleiding Modems en netwerken op de cd Notebook Documentation voor informatie over modems. © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L. P. [. . . ] Als u uw voorkeuren wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, drukt u op f10 en volgt u de instructies op het scherm. De voorkeursinstellingen worden van kracht wanneer de notebookcomputer opnieuw wordt gestart. Handleiding voor de hardware en software 5­11 Beveiliging Opstartwachtwoord verwijderen U kunt als volgt een opstartwachtwoord verwijderen in het setupprogramma: 1. Druk op f10 wanneer het setup-bericht linksonder op het scherm verschijnt. Selecteer met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Power-On Password (Opstartwachtwoord) en druk op enter. Typ het huidige wachtwoord in het veld Enter Current Password (Typ huidig wachtwoord) en druk drie keer op enter. (Door bij elk van de resterende wachtwoordvelden op enter te drukken, geeft u aan dat u het wachtwoord verwijdert in plaats van wijzigt. ) 4. Wanneer de Setup Notice (setup-kennisgeving) verschijnt, drukt u op enter om uw voorkeuren op te slaan. Als u uw voorkeuren wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, drukt u op f10 en volgt u de instructies op het scherm. De voorkeursinstellingen worden van kracht wanneer de notebookcomputer opnieuw wordt gestart. Opstartwachtwoord invoeren Wanneer u wordt gevraagd het opstartwachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord met dezelfde toetsen als waarmee u het wachtwoord heeft ingesteld en drukt u vervolgens op enter. Als u drie keer het verkeerde wachtwoord heeft ingevoerd, moet u de notebookcomputer opnieuw starten en het opnieuw proberen. 5­12 Handleiding voor de hardware en software Beveiliging HP beheerderswachtwoord voor setupprogramma Met het HP beheerderswachtwoord voor het setupprogramma beveiligt u de configuratie-instellingen en de systeemidentificatiegegevens in het setupprogramma. Raadpleeg "Setupprogramma gebruiken" in hoofdstuk 9 voor meer informatie over het setupprogramma. Nadat een HP beheerderswachtwoord voor het setupprogramma is ingesteld, moet dit worden ingevoerd om het setupprogramma te kunnen openen. Voor het HP beheerderswachtwoord voor het setupprogramma geldt het volgende: Het wachtwoord is niet uitwisselbaar met een Windowsbeheerderswachtwoord. Raadpleeg het gedeelte "Wachtwoorden van HP en wachtwoorden van Windows op elkaar afstemmen" eerder in dit hoofdstuk voor meer informatie over het op elkaar afstemmen van HP wachtwoorden en Windows-wachtwoorden. Het wachtwoord wordt niet weergegeven als het wordt ingesteld, ingevoerd, gewijzigd of verwijderd. Het moet met dezelfde toetsen worden ingevoerd als waarmee het is ingesteld. Als u bijvoorbeeld een HP beheerderswachtwoord voor het setupprogramma instelt met de cijfertoetsen boven aan het toetsenbord, wordt het niet herkend als u het opgeeft met de cijfertoetsen van het toetsenblok. Voor dit wachtwoord kunt u een willekeurige combinatie van maximaal acht letters en cijfers opgeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Het wachtwoord wordt in het setupprogramma Administrator Password (beheerderswachtwoord) genoemd. Handleiding voor de hardware en software 5­13 Beveiliging HP beheerderswachtwoord voor setupprogramma instellen Een HP beheerderswachtwoord voor het setupprogramma wordt als volgt ingesteld in het setupprogramma: 1. Druk op f10 wanneer het setup-bericht linksonder op het scherm verschijnt. Selecteer met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Administrator Password (Beheerderswachtwoord) en druk op enter. [. . . ] 1, 78 in 1, 96 in 15, 70 in 11, 34 in Handleiding voor de hardware en software A­1 Specificaties Omgeving Factor Temperatuur In bedrijf (niet schrijvend naar optische schijf) In bedrijf (schrijvend naar optische schijf) Buiten bedrijf 0° tot 35°C 5° tot 35°C -20° tot 60°C 32° tot 95°F 41° tot 95°F -4° tot 140°F Metrisch U. S. Luchtvochtigheid (zonder condensatie) In bedrijf Buiten bedrijf 10% tot 90% 5% tot 95% 10% tot 90% 5% tot 95% Maximale hoogte (zonder drukcabine) In bedrijf Buiten bedrijf -15 m tot 3. 048 m -50 ft tot 10. 000 ft -15 m tot 12. 192 m -50 ft tot 40. 000 ft A­2 Handleiding voor de hardware en software Specificaties Nominaal ingangsvermogen De notebookcomputer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor gelijkstroom. Hoewel de notebookcomputer kan worden gevoed via een stand-alone gelijkstroom-voedingsbron, wordt u ten zeerste aangeraden de notebookcomputer alleen te voeden via een netvoedingsadapter. De notebookcomputer kan gelijkstroom accepteren binnen de hierna aangegeven specificaties. Ingangsvermogen Netspanning in bedrijf Werkstroom Capaciteit 19, 0 V DC @ 7, 1 A/9, 5 A ­ 135 W/180 W* 7, 1 A/9, 5 A *Zie de specificatie op de notebookcomputer. Dit product is ontworpen voor IT-elektriciteitsnetten in Noorwegen met een fase-fasespanning van maximaal 240 V wisselspanning. Handleiding voor de hardware en software A­3 Specificaties In- en uitgangssignalen van de dockingpoort De informatie in dit gedeelte over signalen die de dockingpoort accepteert, kan van pas komen als u van plan bent gebruik te maken van een optioneel dockingproduct dat wordt aangesloten op dockingpoort 2 van de notebookcomputer. Deze poort staat afgebeeld in het gedeelte "Onderdelen aan de rechterkant" in hoofdstuk 1 notebookcomputer heeft slechts één dockingpoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION ZD8079EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION ZD8079EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag