Gebruiksaanwijzing HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6. Wij hopen dat dit HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6 te teleladen.


HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6 (2916 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit. OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat een draadloze verbinding mogelijk is. f9 f10 f11 f12 Microsoft Windows 8-sneltoetsen gebruiken Microsoft Windows 8 biedt snelkoppelingen om acties snel uit te voeren. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en op een aangewezen toets uit de lijst om de actie uit te voeren. 42 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Sneltoets Toets Beschrijving Hiermee keert u terug naar het startscherm vanuit een geopende app of het Windows-bureaublad. OPMERKING: Als u opnieuw op de toets drukt keert u terug naar het vorige scherm. + c Hiermee worden de charms weergegeven. + d Hiermee opent u het Windows-bureaublad. + o Hiermee kunt u Automatisch draaien in- of uitschakelen. + q Hiermee opent u het scherm Alle apps. + tabblad Schakelt tussen geopende apps. OPMERKING: Blijf deze toetscombinaties indrukken totdat de gewenste app wordt weergegeven. alt + f4 Sluit een actieve app. Zie voor meer informatie over de Windows 8-sneltoetsen Help en ondersteuning. Typ h op het startscherm en selecteer daarna Help en ondersteuning. Hotkeys gebruiken Een hotkey is een combinatie van de fn-toets en ofwel de esc-toets of de spatiebalk. U gebruikt een hotkey als volgt: ▲ Druk kort op de fn-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de combinatie. Hotkey fn+esc Beschrijving Hiermee geeft u informatie weer over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeem-BIOS. Functie Hiermee wordt de systeeminformatie weergegeven. Toetsenbord en muis gebruiken 43 Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Onderdeel Num Lock -toets Beschrijving Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen tussen de standaard numerieke functie van een extern toetsenblok (standaard ingeschakeld) en de navigatiefunctie (aangeduid met de pijlen op de toetsen). OPMERKING: De toetsenblokfunctie die actief is op het moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld. Geïntegreerd numeriek toetsenblok Standaard ingesteld om te werken als een extern numeriek toetsenblok. Druk op de num lock-toets om te schakelen tussen deze numerieke functie en de navigatiefunctie (aangeduid met de pijlen op de toetsen). 44 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm 6 Energiebeheer Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer alleen op accuvoeding werkt en er geen netvoedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de acculading te bewaken en op peil te houden. De computer ondersteunt een optimaal energiebeheerschema waarmee ingesteld kan worden hoeveel stroom de computer mag gebruiken en moet besparen. Op deze manier worden de computerprestaties ingesteld op het besparen van energie. Slaapstand of sluimerstand activeren Microsoft® Windows® kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de sluimerstand. ● Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch ingeschakeld na een periode van inactiviteit wanneer de computer op accuvoeding of netvoeding werkt. Zie De slaapstand handmatig activeren of beëindigen op pagina 46 voor meer informatie. Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd wanneer de accu een kritiek laag ladingsniveau bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de vaste schijf en wordt de computer uitgeschakeld. Raadpleeg De slaapstand handmatig activeren of beëindigen op pagina 46 en Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde modellen) op pagina 46. VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens. [. . . ] Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt. Plaats de eerste HP Herstelschijf in de optische-schijfeenheid van de computer of in een optionele externe optische-schijfeenheid en start de computer opnieuw op. – of – Plaats de HP Herstel USB-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION TOUCHSMART 15-N053SF 15,6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag