Gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1151SA AAN DE SLAGCOMPUTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1151SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION G7-1151SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1151SA te teleladen.


HP PAVILION G7-1151SA AAN DE SLAGCOMPUTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2820 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION G7-1151SA (7840 ko)
   HP PAVILION G7-1151SA REFERENTNI PRIRUČNIK (3116 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION G7-1151SAAAN DE SLAGCOMPUTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag HP notebookcomputer © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Voer, indien vereist, de beveiligingssleutel in. Nieuw WLAN instellen Vereiste apparatuur: Een breedbandmodem (DSL of kabel) (1) en een snelle internetservice van een ISP (Internet Service Provider) Een draadloze router (afzonderlijk aangeschaft) (2) De nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze communicatie (3) OPMERKING: sommige modems hebben een ingebouwde draadloze router. De afbeelding laat een voorbeeld zien van een WLAN dat is verbonden met internet. Naarmate het netwerk groeit, kunnen aanvullende draadloze en bekabelde computers op het netwerk worden aangesloten om toegang tot internet te verkrijgen. Verbinding maken met een draadloos netwerk 17 Draadloze router configureren Als u hulp nodig hebt bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleegt u de informatie die de routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt. Het besturingssysteem Windows biedt ook hulpprogramma's om u te helpen bij het installeren van een draadloos netwerk. Als u de hulpmiddelen van Windows voor het instellen van het netwerk wilt gebruiken, selecteert u Start > Configuratiecentrum > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen > Een nieuw netwerk instellen. OPMERKING: u wordt geadviseerd de nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze communicatie eerst aan te sluiten op de router, met behulp van de netwerkkabel die is geleverd bij de router. Als de computer eenmaal verbinding heeft gemaakt met internet, kunt u de kabel loskoppelen en toegang krijgen tot internet via uw draadloze netwerk. Draadloos netwerk beveiligen Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk, is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Raadpleeg de Naslaggids voor HP notebookcomputer voor informatie over het beveiligen van uw WLAN. 18 Hoofdstuk 3 Netwerk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende gedeelten: Toetsenbord gebruiken Cursorbesturing gebruiken 19 Toetsenbord gebruiken Actietoetsen gebruiken Actietoetsen dienen om aangepaste acties uit te voeren die zijn toegewezen aan bepaalde toetsen boven aan het toetsenbord. De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f12 geven de functies van de actietoetsen weer. Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt om de toegewezen functie te activeren. Als deze voorziening is uitgeschakeld in Setup Utility, moet u op fn en een actietoets drukken om de toegewezen functie te activeren. VOORZICHTIG: wees uiterst voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility. Fouten kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert. Pictogr am Actie Beschrijving Help en ondersteuning Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat informatie bevat over het besturingssysteem Windows en de computer, antwoorden op vragen, zelfstudieprogramma's en updates voor de computer Help en ondersteuning voorziet ook in geautomatiseerde probleemoplossing en koppelingen naar ondersteuningsspecialisten. Helderheid van het scherm lager Helderheid van het scherm hoger Schakelen tussen beeldschermen Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd. Hiermee schakelt u tussen de beeldschermen als er meerdere weergaveapparaten op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, schakelt de weergave iedere keer dat u op deze toets drukt, tussen het scherm van de computer, de monitor en zowel het computerscherm als de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGAvideostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met de toets voor schakelen tussen beeldschermen kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen. Web Hiermee opent u een webbrowser. OPMERKING: totdat u internet- of netwerkdiensten heeft geïnstalleerd, opent u met deze toets de wizard Internetverbinding van Windows. Vorige Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af. 20 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Pictogr am Actie Beschrijving Afspelen/pauzeren Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten. Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee verlaagt u het geluidsvolume. Volgende Geluid zachter Geluid harder Hiermee verhoogt u het geluidsvolume. Geluid uit Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in). Draadloze communicatie Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit. [. . . ] Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie. Back-up maken en terugzetten van uw gegevens 43 Windows-systeemherstelpunten gebruiken Met een systeemherstelpunt kunt u een 'momentopname' van de vaste schijf op een bepaald tijdstip opslaan onder een specifieke naam. Als u wijzigingen die nadien zijn aangebracht ongedaan wilt maken, kunt u het systeem herstellen zoals het op dat tijdstip was. OPMERKING: als u een eerdere staat van het systeem herstelt, heeft dat geen invloed op gegevensbestanden die zijn opgeslagen of e-mailberichten die zijn gemaakt sinds het laatste herstelpunt. U kunt ook extra herstelpunten maken om uw bestanden en instellingen extra te beschermen. Wanneer maakt u herstelpunten voordat u software of hardware toevoegt of wijzigt; Op gezette tijden wanneer de computer optimaal functioneert. OPMERKING: als u het systeem hebt hersteld naar een herstelpunt en van gedachten verandert, kunt u de herstelactie ongedaan maken. Systeemherstelpunt maken 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION G7-1151SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION G7-1151SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag