Gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1002SA AAN DE SLAGCOMPUTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1002SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION G7-1002SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G7-1002SA te teleladen.


HP PAVILION G7-1002SA AAN DE SLAGCOMPUTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2748 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION G7-1002SA (7840 ko)
   HP PAVILION G7-1002SA POČETAK (2788 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION G7-1002SAAAN DE SLAGCOMPUTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag HP notebookcomputer © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Als u de hulpmiddelen van Windows voor het instellen van het netwerk wilt gebruiken, selecteert u Start > Configuratiecentrum > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen > Een nieuw netwerk instellen. Volg daarna de instructies op het scherm. 16 Hoofdstuk 3 Netwerk OPMERKING: u wordt geadviseerd de nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze communicatie eerst aan te sluiten op de router, met behulp van de netwerkkabel die is geleverd bij de router. Als de computer eenmaal verbinding heeft gemaakt met internet, kunt u de kabel loskoppelen en toegang krijgen tot internet via uw draadloze netwerk. Draadloos netwerk beveiligen Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk, is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Raadpleeg de Naslaggids voor HP notebookcomputer voor informatie over het beveiligen van uw WLAN. Verbinding maken met een draadloos netwerk 17 4 Toetsenbord en cursorbesturing Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende gedeelten: Toetsenbord gebruiken Cursorbesturing gebruiken Toetsenbord gebruiken Actietoetsen gebruiken Actietoetsen dienen om aangepaste acties uit te voeren die zijn toegewezen aan bepaalde toetsen boven aan het toetsenbord. De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f12 geven de functies van de actietoetsen weer. Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt om de toegewezen functie te activeren. Als deze voorziening is uitgeschakeld in Setup Utility, moet u op fn en een actietoets drukken om de toegewezen functie te activeren. Pictogr am Actie Beschrijving Help en ondersteuning Hiermee opent u Help en ondersteuning. Help en ondersteuning bevat zelfstudieprogramma's, antwoorden op vragen en productupdates. Helderheid van het scherm lager Helderheid van het scherm hoger Schakelen tussen beeldschermen Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm. Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm. Hiermee schakelt u tussen de beeldschermen als er meerdere weergaveapparaten op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, schakelt de weergave iedere keer dat u op deze toets drukt, tussen 18 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Pictogr am Actie Beschrijving het scherm van de computer, de monitor en zowel het computerscherm als de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met de toets voor schakelen tussen beeldschermen kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen. OPMERKING: totdat u internet- of netwerkdiensten heeft geïnstalleerd, opent u met deze toets de wizard Internetverbinding van Windows. Vorige Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten. Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee verlaagt u het geluidsvolume. Afspelen/pauzeren Volgende Geluid zachter Geluid harder Hiermee verhoogt u het geluidsvolume. Geluid uit Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in). Draadloze communicatie Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit. OPMERKING: met deze toets kunt u geen draadloze verbinding tot stand brengen. Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, moet er een draadloos netwerk zijn ingesteld. Toetsenbord gebruiken 19 Toetsenblokken gebruiken De computer is voorzien van een geïntegreerd numeriek toetsenblok. Daarnaast ondersteunt de computer een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken Onderdeel (1) num lk-toets Beschrijving Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok. OPMERKING: de toetsenblokfunctie die actief is op het moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld. (2) Num Lock-lampje Aan: de toetsenblokfunctie is een numerieke functie. Uit: de toetsenblokfunctie is een navigatiefunctie. (3) Geïntegreerd numeriek toetsenblok Deze toetsen kunt u laten werken als een extern numeriek toetsenblok. 20 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Cursorbesturing gebruiken OPMERKING: naast de bij de computer horende cursorbesturingen kunt u een (afzonderlijk aan te schaffen) externe USB-muis gebruiken door deze aan te sluiten op een van de USB-poorten van de computer. Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen Via de eigenschappen voor de muis in Windows® kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer instellen. [. . . ] Als u wijzigingen die nadien zijn aangebracht ongedaan wilt maken, kunt u het systeem herstellen zoals het op dat tijdstip was. OPMERKING: als u een eerdere staat van het systeem herstelt, heeft dat geen invloed op gegevensbestanden die zijn opgeslagen of e-mailberichten die zijn gemaakt sinds het laatste herstelpunt. U kunt ook extra herstelpunten maken om uw bestanden en instellingen extra te beschermen. Wanneer maakt u herstelpunten voordat u software of hardware toevoegt of wijzigt. Op gezette tijden wanneer de computer optimaal functioneert. OPMERKING: als u het systeem hebt hersteld naar een herstelpunt en van gedachten verandert, kunt u de herstelactie ongedaan maken. Systeemherstelpunt maken 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION G7-1002SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION G7-1002SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag