Gebruiksaanwijzing HP PAVILION G6-1094SA AAN DE SLAGCOMPUTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G6-1094SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION G6-1094SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION G6-1094SA te teleladen.


HP PAVILION G6-1094SA AAN DE SLAGCOMPUTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION G6-1094SA GETTING STARTED (1869 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION G6-1094SAAAN DE SLAGCOMPUTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag HP notebookcomputer © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f12 geven de functies van de actietoetsen weer. Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt om de toegewezen functie te activeren. Als deze voorziening is uitgeschakeld in Setup Utility, moet u op fn en een actietoets drukken om de toegewezen functie te activeren. Pictogra m Toets Beschrijving f1 Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat informatie bevat over het besturingssysteem Windows en de computer, antwoorden op vragen, zelfstudieprogramma's en updates voor de computer Help en ondersteuning voorziet ook in geautomatiseerde probleemoplossing en koppelingen naar ondersteuningsspecialisten f2 Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verlaagd f3 Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verhoogd f4 Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op deze toets drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met de toets voor schakelen tussen beeldschermen kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen. f5 Hiermee opent u een webbrowser OPMERKING: totdat u internet- of netwerkdiensten heeft geïnstalleerd, opent u met deze actietoets de wizard Internetverbinding van Windows. f6 Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af f7 Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten f8 Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd f9 20 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Pictogra m Toets Beschrijving f10 Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd f11 Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in) f12 Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit OPMERKING: met deze actietoets kunt u geen draadloze verbinding tot stand brengen. Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, moet er een draadloos netwerk zijn ingesteld. Toetsenbord gebruiken 21 Cursorbesturing gebruiken OPMERKING: naast de bij de computer horende cursorbesturingen kunt u een (afzonderlijk aan te schaffen) externe USB-muis gebruiken door deze aan te sluiten op een van de USB-poorten van de computer. Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen Via de eigenschappen voor de muis in Windows® kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer instellen. Selecteer Start > Apparaten en printers om Eigenschappen voor Muis te openen. Klik daarna met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer vertegenwoordigt, en selecteer Muisinstellingen. Touchpad gebruiken Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u twee vingers over het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de linker- en rechterknop van het touchpad zoals u de knoppen op een externe muis zou gebruiken. 22 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Touchpad in- of uitschakelen Om het touchpad uit en in te schakelen, tikt u twee keer snel achtereen op de touchpadknop. OPMERKING: Wanneer het touchpad is ingeschakeld, is het touchpadlampje uit. Navigeren Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u een vinger over het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Cursorbesturing gebruiken 23 Selecteren Gebruik de linker- en rechterknoppen van het touchpad zoals u de knoppen op een externe muis zou gebruiken. Touchpadbewegingen gebruiken OPMERKING: touchpadbewegingen worden niet in alle programma's ondersteund. in het systeemvak aan de Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Synaptics rechterkant van de taakbalk en klik op TouchPad Properties (Eigenschappen voor touchpad). Klik op een beweging om de demonstratie te activeren. Het touchpad ondersteunt een aantal bewegingen. Om touchpadbewegingen te gebruiken, plaatst u twee vingers gelijktijdig op het touchpad. in het systeemvak aan de Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Synaptics rechterkant van de taakbalk en klik op TouchPad Properties (Eigenschappen voor touchpad). Klik op Toepassen en daarna op OK. 24 Hoofdstuk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Schuiven Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. Doe het volgende om te schuiven: plaats twee vingers enigszins uit elkaar op het touchpad en sleep deze over het touchpad. OPMERKING: de schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van uw vingers. OPMERKING: schuiven met twee vingers is standaard ingeschakeld. Knijpen/zoomen Door te knijpen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst. Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het touchpad en ze daarna van elkaar af te bewegen. Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op het touchpad en ze daarna naar elkaar toe te bewegen. OPMERKING: knijpen/zoomen is standaard ingeschakeld. Touchpadbewegingen gebruiken 25 Draaien Met de draaifunctie kunt u items zoals foto's draaien. [. . . ] Als u wijzigingen die nadien zijn aangebracht ongedaan wilt maken, kunt u het systeem herstellen zoals het op dat tijdstip was. OPMERKING: als u een eerdere staat van het systeem herstelt, heeft dat geen invloed op gegevensbestanden die zijn opgeslagen of e-mailberichten die zijn gemaakt sinds het laatste herstelpunt. U kunt ook extra herstelpunten maken om uw bestanden en instellingen extra te beschermen. Wanneer maakt u herstelpunten voordat u software of hardware toevoegt of wijzigt. Op gezette tijden wanneer de computer optimaal functioneert. OPMERKING: als u het systeem hebt hersteld naar een herstelpunt en van gedachten verandert, kunt u de herstelactie ongedaan maken. Systeemherstelpunt maken 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION G6-1094SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION G6-1094SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag