Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV8030EA ENERGIEBEHEER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV8030EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV8030EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV8030EA te teleladen.


HP PAVILION DV8030EA ENERGIEBEHEER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (496 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV8030EAENERGIEBEHEER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Energiebeheer Artikelnummer van document: 393525-332 December 2005 In deze handleiding wordt het gebruik van elektrische voeding door de computer beschreven. Inhoudsopgave 1 Voedingsknoppen en voedingslampjes 2 Voedingsbronnen Netvoedingsadapter aansluiten. Bij gebruik van draadloze communicatie of van media die kunnen worden gelezen of beschreven (alleen bepaalde modellen). 3­1 3­2 3­3 3­4 3­4 3­5 4 Standaardinstellingen voor energiebeheer Computer of beeldscherm in- of uitschakelen . 4­2 4­3 4­4 4­5 Energiebeheer ii Inhoudsopgave 5 Energiebeheer Opties voor energiebeheer openen . [. . . ] Schakel de optie Pictogram altijd in het systeemvak weergeven in of uit. pictogram dat u in het de rechterkant Als eentaakbalk heeft geplaatst, systeemvak aanis, klikt u op van de niet zichtbaar de pijl in het systeemvak om verborgen pictogrammen weer te geven. 5­2 Energiebeheer Energiebeheer Energiebeheerschema instellen of wijzigen Op het tabblad Energiebeheerschema's van het dialoogvenster Eigenschappen voor Energiebeheer kunt u energieniveaus aan systeemonderdelen toewijzen. U kunt verschillende schema's voor accuvoeding of externe netvoeding van de computer toewijzen. U kunt ook een energiebeheerschema instellen waarmee de standbystand of de hibernationstand wordt geactiveerd of het beeldscherm of de vaste schijf wordt uitgeschakeld na een door u opgegeven periode van inactiviteit. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik op Eigenschappen van energiebeheer aanpassen. Selecteer het energiebeheerschema dat u wilt wijzigen en kies de gewenste opties in de verschillende lijsten. Klik op Toepassen. Energiebeheer 5­3 Energiebeheer Beveiliging met een wachtwoord Ter beveiliging kunt u instellen dat om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer de computer wordt ingeschakeld of wanneer de standbystand of de hibernationstand wordt beëindigd. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik op Eigenschappen van energiebeheer aanpassen. Schakel de optie Vragen om wachtwoord bij het standby-zetten van de computer in. Klik op Toepassen. 5­4 Energiebeheer 6 Processorsnelheid beheren Ä VOORZICHTIG: Blokkeer de ventilatieopeningen niet, om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een dik kleed of kleding). werkt de computer op externe In sommige gevallennetvoeding) sneller daneen accuvoeding. voedingsbron (zoals op Als een accu de enige voedingsbron is en de accu bijna geen lading meer bevat, kan de computer proberen energie te besparen door de processorsnelheid en het grafische prestatieniveau te verminderen. In Windows XP kunt u de processorsnelheid beheren door een energiebeheerschema te selecteren. U kunt de processorsnelheid instellen voor optimale prestaties of voor optimale energiebesparing. Energiebeheer 6­1 Processorsnelheid beheren Nadat een energiebeheerschema is ingesteld, hoeft u niets meer te doen om de snelheid van de processor te regelen. In de volgende tabel wordt voor elk van de beschikbare energiebeheerschema's de processorsnelheid beschreven bij gebruik van een externe voedingsbron en bij gebruik van accuvoeding. Energiebeheerschema Thuis/kantoor Processorsnelheid bij externe voeding De processor werkt altijd op het hoogste prestatieniveau. Processorsnelheid bij accuvoeding Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. De processor werkt op het laagste prestatieniveau. Draagbaar/laptop Het prestatieniveau wordt (standaardinstelling)* bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Presentatie Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Het prestatieniveau wordt bepaald door de activiteiten die van de processor worden gevraagd. Altijd aan Minimaal energieverbruik Accu vol *Het verdient aanbeveling om het energiebeheerschema Draagbaar/laptop te gebruiken. 6­2 Energiebeheer 7 Accu's Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is aangesloten op een externe netvoedingsbron, werkt de computer op netvoeding. [. . . ] Sluit de computer aan op een externe voedingsbron en laat de computer daarop aangesloten totdat de accu volledig is opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat het acculampje op de computer uit. Als de computer is uitgeschakeld, schakelt u deze in wanneer de accu volledig is opgeladen en het acculampje uitgaat. Open het tabblad Energiebeheerschema's: selecteer Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Energiebeheer > tabblad Energiebeheerschema's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV8030EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV8030EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag