Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4140EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4140EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV7-4140EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4140EA te teleladen.


HP PAVILION DV7-4140EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4678 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV7-4140EA (4115 ko)
   HP PAVILION DV7-4140EA OSNOVE PRIJENOSNOG RAČUNALA (1834 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV7-4140EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebookcomputer Gebruikershandleiding © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. ATI en ATI Mobility Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen. Voer de instellingen in die u hebt opgeschreven voor de items in de kolom Op accu. Klik op het plusteken naast Slaapstand en vervolgens op het plusteken naast Hibernationstand na. Klik op Wijzigingen opslaan. Accuvoeding besparen Ga als volgt te werk om accuvoeding te besparen: Selecteer Windows Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer > Energiebeheerschema Energiebesparing. Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemtoepassingen af wanneer u deze niet gebruikt. Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt. Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt, stop, schakel ze uit of verwijder ze. Druk op de toets Beeldschermhelderheid verlagen of Beeldschermhelderheid verhogen om de helderheid van het beeldscherm indien nodig aan te passen. Activeer de slaapstand of de hibernationstand, of sluit de computer af zodra u stopt met werken. Accu opbergen VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging van de accu te voorkomen. 44 Hoofdstuk 5 Energiebeheer Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft. Wanneer de capaciteit minder is dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt. Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest, voordat u deze in gebruik neemt. Afvoeren van afgedankte accu's WAARSCHUWING!Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren om het risico op brand of brandwonden te voorkomen. Raadpleeg de bij de computer geleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer veiligheidsinformatie. Accu vervangen De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten, en andere factoren. Accucontrole waarschuwt dat de accu moet worden vervangen wanneer een interne cel niet correct wordt opgeladen of wanneer de opslagcapaciteit van de accu de status 'Zwak' heeft bereikt. Er verschijnt een bericht waarin u wordt verwezen naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen van een vervangende accu. Als de accu wordt gedekt door een garantie van HP, wordt bij de instructies een garantie-id geleverd. OPMERKING: HP raadt u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel wordt. Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen) De computer is uitgerust met schakelbare grafische modi en beschikt over twee modi voor beeldverwerking. Wanneer u overschakelt van accuvoeding naar netvoeding, schakelt de computer van de grafische modus met hoge prestaties terug naar de energiebesparingsmodus om acculading te besparen. Wanneer u overschakelt van accuvoeding naar netvoeding, schakelt de computer terug naar de grafische modus met hoge prestaties. OPMERKING: Om de prestaties van de computer te optimaliseren, is het mogelijk dat de computer het omschakelen tussen modi niet toestaat, of u vraagt of u tussen de grafische modi wilt schakelen. Het is mogelijk dat u alle programma's moet afsluiten voordat u kunt omschakelen. [. . . ] Installeer het stuurprogramma voor het apparaat waarmee u schijven brandt opnieuw. Dit stuurprogramma bevindt zich in de categorie Dvd/cd-rom-stations in Apparaatbeheer. Een dvd of bd die wordt afgespeeld in Windows Media Player, geeft geen geluid of beeld Gebruik MediaSmart voor het afspelen van een dvd of bd. MediaSmart is geïnstalleerd op de computer en tevens beschikbaar op de website van HP op http://www. hp. com. Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd 1. Klik in het venster Apparaatbeheer op de pijl naast het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen en opnieuw wilt installeren (bijvoorbeeld Dvd-/cd-roms, Modems, enzovoort). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV7-4140EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV7-4140EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag