Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4132EA BELANGRIJKE INFORMATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4132EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV7-4132EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4132EA te teleladen.


HP PAVILION DV7-4132EA BELANGRIJKE INFORMATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1772 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV7-4132EA (4733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV7-4132EABELANGRIJKE INFORMATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke informatie over de notebookcomputer Meer informatie over producten en diensten van HP vindt u op de website van HP op http://www. hp. com. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Als u nog geen internetservice met hoge snelheid heeft, gaat u als volgt te werk: 1. Neem contact op met een lokale internetprovider voor de aanschaf van een internetservice met hoge snelheid en een DSL-modem of kabelmodem. De internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren van een netwerkkabel waarmee u de computer met voorzieningen voor draadloze communicatie aansluit op het modem, en het testen van de internetservice. Van uw internetprovider ontvangt u een gebruikers-id en -wachtwoord voor toegang tot internet. 20 Belangrijke informatie over de notebookcomputer Hoofdstuk 5: Netwerk Stap 2: schaf een draadloze router aan Lees dit gedeelte zorgvuldig door voordat u de draadloze router installeert met behulp van de instructies van de routerfabrikant en de computer met draadloze voorzieningen. Voor technische ondersteuning bij de installatie van de router kunt u contact opnemen met de fabrikant van de router. nieuwe computer draadloze U wordt aangeraden deaan te sluiten op demet voorzieningen voorde bij de router communicatie tijdelijk router met behulp van geleverde netwerkkabel. QuickWeb wanneer u de Alshet volgendeis geactiveerd, wordt dit altijd gestartHP QuickWebcomputer aanzet. Raadpleeg hoofdstuk 3, `HP QuickWeb gebruiken (alleen bepaalde modellen)', om QuickWeb uit te schakelen. Start het besturingssysteem Windows door te wachten tot de automatische teller boven het pictogram Windows starten heeft afgeteld tot nul of door te klikken op het pictogram Windows starten uiterst links in het beginscherm van QuickWeb. Raadpleeg de helpfunctie van HP QuickWeb voor meer informatie over de QuickWeb-teller en het wijzigen hiervan. Controleer of het lampje voor draadloze verbinding op de computer uit is. Als het draadloze apparaat is ingeschakeld, schakelt u de functie voor draadloze communicatie uit door te drukken op de knop of de schakelaar voor draadloze communicatie (afhankelijk van het model van uw computer). Raadpleeg de Gebruikershandleiding in Help en ondersteuning als u hulp nodig heeft om het lampje, de knop of de schakelaar voor draadloze communicatie te vinden. Tijdens de installatie van de router biedt de software van de routerfabrikant de mogelijkheid de netwerknaam (SSID) te wijzigen en beveiliging in te schakelen om de privacy van het draadloze netwerk te beschermen. Veel routers worden geleverd met een standaardnaam voor het netwerk en met de beveiliging uitgeschakeld. Als u tijdens het instellen van de router de standaardnaam van het netwerk wijzigt of beveiliging inschakelt, noteert u de gegevens en bewaart u deze op een veilige plek. U heeft deze gegevens nodig wanneer u de computer en eventuele andere bestaande computers configureert om toegang te krijgen tot de router. Als u de beveiliging niet inschakelt, kan een onbevoegde persoon via het draadloze netwerk toegang krijgen tot de gegevens op de computer en buiten uw medeweten uw internetverbinding gebruiken. Het Windows-besturingssysteem biedt ook hulpmiddelen voor wanneer u uw draadloze netwerk voor het eerst instelt. Als u de hulpmiddelen van Windows wilt gebruiken om het netwerk in te stellen, klikt u op Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet, Netwerkcentrum, Een nieuwe verbinding of een netwerk instellen, Nieuw netwerk instellen. Volg de instructies op het scherm. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 21 Hoofdstuk 5: Netwerk Stap 3: configureer de computer om verbinding te maken met het draadloze netwerk 1. [. . . ] Als u de computer niet opnieuw kunt opstarten aan de hand van deze procedure, raadpleegt u het gedeelte 'De computer is ingeschakeld maar reageert niet'. Raadpleeg het gedeelte 'Computer beschermen tegen virussen' in hoofdstuk 4 voor meer informatie over het gebruik van antivirushulpmiddelen op de computer. De computer is ingeschakeld maar reageert niet Wanneer de computer is ingeschakeld maar niet reageert op opdrachten van de software of het toetsenbord, voert u de volgende noodprocedures voor afsluiten uit in de aangegeven volgorde, totdat de computer uitschakelt: Ä VOORZICHTIG: Noodprocedures voor afsluiten resulteren in het verlies van niet-opgeslagen gegevens. Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt. Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer. De computer is ongewoon warm Als de computer in gebruik is, kan deze warm aanvoelen. Wanneer de computer echter ongewoon warm aanvoelt, is de computer mogelijk oververhit als gevolg van een geblokkeerde ventilatieopening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV7-4132EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV7-4132EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag