Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4040SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4040SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV7-4040SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-4040SA te teleladen.


HP PAVILION DV7-4040SA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4788 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV7-4040SA (4857 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV7-4040SA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebookcomputer Gebruikershandleiding © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemtoepassingen af wanneer u deze niet gebruikt. Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt. Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze. Druk op de Helderheid van beeldscherm verlagen of Helderheid van beeldscherm verhogen om de helderheid van het beeldscherm indien gewenst aan te passen. Activeer de slaap- of hibernationstand of schakel de computer uit zodra u stopt met werken. Accu opbergen VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging van de accu te voorkomen. Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft. Wanneer de capaciteit minder is dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt. Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt. Afvoeren van afgedankte accu's WAARSCHUWING!Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren om het risico op brand en brandwonden te beperken. Raadpleeg de bij de computer geleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer veiligheidsinformatie. Accu vervangen De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. Accucontrole waarschuwt dat de accu moet worden vervangen wanneer een interne cel niet correct wordt opgeladen of wanneer de opslagcapaciteit van de accu de status Zwak heeft bereikt. Er verschijnt een bericht waarin u wordt verwezen naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen van een vervangende accu. Als de accu wordt gedekt door een garantie van HP, wordt bij de instructies een garantie-id geleverd. Accuvoeding gebruiken 53 OPMERKING: HP raadt u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel brandt. 54 Hoofdstuk 5 Energiebeheer Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen) U kunt met de computer schakelen tussen grafische modi. Wanneer u overschakelt van netvoeding naar accuvoeding, schakelt de computer van de 'high performance'-modus over naar de energiebesparingsmodus om de levensduur van de accu te verlengen. Wanneer u overschakelt van accuvoeding naar netvoeding, schakelt de computer terug naar de 'high performance'-modus. OPMERKING: Om de prestaties van de computer te optimaliseren is het mogelijk dat het systeem schakelmodi niet toestaat, of dat het systeem u verzoekt tussen modi te schakelen. Het is mogelijk dat u voor het schakelen eerst alle programma's moet afsluiten. OPMERKING: HDMI werkt alleen in de 'high performance'-modus. Wanneer u overschakelt tussen netvoeding en accuvoeding, wordt u gewaarschuwd dat de computer overschakelt naar een andere grafische modus. Desgewenst kunt u aangeven dat u dezelfde grafische modus wilt blijven gebruiken. Terwijl de computer tussen modi schakelt, is het scherm enkele seconden leeg. [. . . ] Selecteer onder Beveiligingsinstellingen de schijf waarvoor u een herstelpunt wilt maken. Back-up van uw gegevens maken 113 Herstelactie uitvoeren op basis van een bepaalde datum en tijd Ga als volgt te werk om naar een herstelpunt (gemaakt op een eerdere datum en tijd) terug te gaan toen de computer nog optimaal werkte: 1. Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Volg de instructies op het scherm. Herstelactie uitvoeren OPMERKING: Herstel alleen bestanden waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV7-4040SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV7-4040SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag