Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-3020EA SCHIJFEENHEDEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-3020EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV7-3020EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV7-3020EA te teleladen.


HP PAVILION DV7-3020EA SCHIJFEENHEDEN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1324 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV7-3020EA STVARANJE SIGURNOSNIH KOPIJA I OPORAVAK (429 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV7-3020EASCHIJFEENHEDEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schijfeenheden Gebruikershandleiding © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Selecteer Start > Alle programma's en selecteer vervolgens de software die u wilt gebruiken. OPMERKING: Sommige programma's bevinden zich mogelijk in submappen. Selecteer het type cd of dvd dat u wilt maken: gegevens, audio of video. Klik met de rechtermuisknop op Start, Windows Verkenner openen en ga naar de map waarin de bronbestanden zijn opgeslagen. Open de map en sleep de bestanden naar de schijfeenheid die de lege optische schijf bevat. Start het brandproces, zoals aangegeven door het programma dat u heeft geselecteerd. Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor specifieke instructies. Deze instructies kunnen zijn verstrekt bij de software of op cd of dvd, of kunnen op de website van de fabrikant staan. Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van het toepasselijke auteursrecht. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden. 12 Hoofdstuk 2 Optischeschijfeenheid gebruiken Cd, dvd of BD verwijderen 1. Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade voorzichtig zo ver mogelijk uit (2). Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt. OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen. 3. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje. Cd, dvd of BD verwijderen 13 3 Externe schijfeenheden gebruiken Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken van informatie. U kunt een USB-schijfeenheid toevoegen door de schijfeenheid aan te sluiten op een USB-poort op de computer of een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen). Verwisselbare USB-drives zijn er van de volgende typen: 1, 44-MB diskettedrive Vasteschijfmodule (een vaste schijf met een adapter) Dvd-rom-drive Dvd/cd-rw-combodrive Dvd±rw- en cd-rw-combodrive OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software, stuurprogramma's en de te gebruiken poort op de computer. Ga als volgt te werk om een externe schijfeenheid op de computer aan te sluiten: VOORZICHTIG: Als u een schijfeenheid met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Als u een schijfeenheid met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van de schijfeenheid in een geaard stopcontact. Als u een externe schijfeenheid met een eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, koppelt u de schijfeenheid los van de computer en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. 14 Hoofdstuk 3 Externe schijfeenheden gebruiken 4 HP ProtectSmart Hard Drive Protection gebruiken HP ProtectSmart Hard Drive Protection beschermt de vaste schijf door de schijfeenheid te parkeren en I/O-verzoeken tegen te houden onder de volgende omstandigheden: U laat de computer vallen. U verplaatst de computer met gesloten beeldscherm, terwijl de computer op accuvoeding werkt. Kort na deze gebeurtenissen wordt de normale werking van de schijfeenheid door HP ProtectSmart Hard Drive Protection hersteld. OPMERKING: Een vaste schijf in de vasteschijfruimte wordt beschermd door HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Vaste schijven die zijn aangesloten op een USB-poort, worden niet beschermd door HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Raadpleeg de Help-functie van HP ProtectSmart Hard Drive Protection voor meer informatie. 15 Status van HP ProtectSmart Hard Drive Protection vaststellen Het schijfeenheidlampje op de computer gaat aan om aan te geven dat een vaste schijf is geparkeerd. Als u wilt weten of schijfeenheden worden beschermd en of een eenheid is geparkeerd, selecteert u Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Windows Mobiliteitscentrum. Het Mobiliteitscentrum geeft ook de status van de software voor HP ProtectSmart Hard Drive Protection aan: Als HP ProtectSmart Hard Drive Protection is ingeschakeld, wordt er een groen vinkje weergegeven over het pictogram van de vaste schijf. [. . . ] Dit stuurprogramma bevindt zich in de categorie Dvd/cd-rom-stations in Apparaatbeheer. Het branden van een cd of dvd begint niet of stopt voordat het brandproces is voltooid 31 Een dvd of BD die wordt afgespeeld in Windows Media Player, geeft geen geluid of beeld Gebruik MediaSmart om een dvd of BD af te spelen. MediaSmart is geïnstalleerd op de computer en tevens beschikbaar op de website van HP op http://www. hp. com. 32 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd 1. Klik in Apparaatbeheer op de pijl naast het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen en opnieuw wilt installeren (bijvoorbeeld Dvd-/cd-roms, Modems, enzovoort). Klik met de rechtermuisknop op de vermelding van het apparaat en klik op Verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV7-3020EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV7-3020EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag