Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6527EA TOUCHPAD EN TOETSENBORD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6527EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV6527EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6527EA te teleladen.


HP PAVILION DV6527EA TOUCHPAD EN TOETSENBORD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (302 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV6527EATOUCHPAD EN TOETSENBORD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 2 Toetsenbord gebruiken Hotkeys gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Systeeminformatie weergeven (fn+esc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Help en ondersteuning openen (fn+f1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Venster met afdrukopties openen (fn+f2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hiermee schakelt u het touchpad in/uit. *In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Als u de voorkeuren voor aanwijsapparaten wilt weergeven of wijzigen, selecteert u Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis. Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u uw vinger over het oppervlak van het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de knoppen van het touchpad zoals u zou doen met de NLWW Touchpad gebruiken 1 betreffende knoppen op een externe muis. Als u omhoog en omlaag wilt schuiven met de verticale schuifzone van het touchpad, schuift u met uw vinger omhoog of omlaag over de lijnen. OPMERKING: Als u het touchpad gebruikt om de aanwijzer te verplaatsen, haalt u eerst uw vinger van het touchpad voordat u uw vinger op de schuifzone plaatst. Als u uw vinger doorschuift van het touchpad naar de schuifzone, wordt de schuiffunctie niet geactiveerd. Voorkeuren voor het touchpad instellen Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Muis om Eigenschappen voor muis te openen. Via de eigenschappen voor de muis in Windows® kunt u de instellingen voor cursorbesturingsapparaten aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer instellen. Externe muis aansluiten U kunt een externe USB-muis aansluiten op de computer via een van de USB-poorten op de computer. U kunt een USB-muis aansluiten op het systeem via de poorten op een optioneel dockingapparaat. 2 Hoofdstuk 1 Touchpad gebruiken NLWW 2 Toetsenbord gebruiken Hotkeys gebruiken Hotkeys zijn combinaties van de fn-toets (1) met de esc-toets (2) of met een van de functietoetsen (3). De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f12 vertegenwoordigen de hotkeyfuncties. Hotkeyfuncties en procedures voor hotkeys worden beschreven in de volgende gedeelten. Functie Systeeminformatie weergeven Help en ondersteuning openen. Het venster met afdrukopties openen Een webbrowser openen Schakelen tussen het beeldscherm van de computer en een extern beeldscherm Hibernation-stand activeren QuickLock activeren Helderheid van het beeldscherm verlagen Helderheid van het beeldscherm verhogen Hotkey fn+esc fn+f1 fn+f2 fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f6 fn+f7 fn+f8 NLWW Hotkeys gebruiken 3 Functie Een audio-cd of een dvd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten Afspelen van een audio-cd of dvd stoppen Vorige muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of dvd afspelen Volgende muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of dvd afspelen Hotkey fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+f12 Als u een hotkeyopdracht wilt gebruiken op het toetsenbord van de computer, volgt u een van de volgende stappen: Druk kort op de fn-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht. ­ of ­ Houd de fn-toets ingedrukt, druk kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens beide toetsen tegelijk los. Systeeminformatie weergeven (fn+esc) Druk op fn+esc om informatie weer te geven over de hardwareonderdelen en het versienummer van het BIOS van het systeem. In de Windows-weergave van fn+esc wordt de versie van het BIOS (Basic Input-Output System) van het systeem weergegeven als de BIOS-datum. Bij sommige computermodellen wordt de BIOS-datum weergegeven in decimale notatie. De BIOS-datum wordt ook wel het versienummer van het systeemROM genoemd. Help en ondersteuning openen (fn+f1) Druk op fn+f1 om Help en ondersteuning te openen. Help en ondersteuning geeft informatie over het besturingssysteem Windows. Daarnaast biedt het de volgende informatie en hulpmiddelen: informatie over uw computer, zoals het model en het serienummer, geïnstalleerde software, hardwareonderdelen en specificaties antwoorden op vragen over het gebruik van de computer zelfstudieprogramma's, aan de hand waarvan u leert onderdelen en functies van de computer en Windows te gebruiken updates voor het besturingssysteem Windows, stuurprogramma's en de software die bij de computer is geleverd controles van de functionaliteit van de computer geautomatiseerde en interactieve probleemoplossing, oplossingen voor herstel en procedures voor systeemherstel koppelingen naar ondersteuningsspecialisten 4 Hoofdstuk 2 Toetsenbord gebruiken NLWW Venster met afdrukopties openen (fn+f2) Met de hotkey fn+f2 opent u het venster met afdrukopties van de actieve toepassing in Windows. NLWW Hotkeys gebruiken 5 Webbrowser openen (fn+f3) Druk op fn+f3 om uw webbrowser te openen. Als u nog geen internet- of netwerkdiensten heeft geïnstalleerd, wordt met de hotkey fn+f3 de wizard Internet-verbinding van Windows geopend. Nadat u uw internet- of netwerkdiensten en de homepage voor uw webbrowser heeft ingesteld, kunt u met de hotkey fn+f3 snel toegang krijgen tot uw homepage en internet. Schakelen tussen beeldschermen (fn+f4) Druk op fn+f4 om te schakelen tussen de beeldschermen waarover het systeem beschikt. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op fn +f4 drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor tegelijk. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. [. . . ] Wanneer num lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page up-toets of page down-toets. Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het num lock-lampje op de computer branden. Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het num lock-lampje op de computer uit. Als een extern toetsenblok is aangesloten, kan het geïntegreerde numerieke toetsenblok niet worden ingeschakeld. U schakelt als volgt num lock in of uit tijdens het werken op een extern toetsenblok: Druk op de toets num lock op het externe toetsenblok, niet op de computer. NLWW Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken 11 4 Touchpad en toetsenbord reinigen Als het touchpad vies of vettig wordt, is het mogelijk dat de aanwijzer onverwachte bewegingen gaat maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV6527EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV6527EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag