Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-6001EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-6001EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV6-6001EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-6001EA te teleladen.


HP PAVILION DV6-6001EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV6-6001EA (6220 ko)
   HP PAVILION DV6-6001EA POČETAK RADA (1807 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV6-6001EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag HP notebookcomputer © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Pictogrammen van internetproviders (beschikbaar op sommige locaties): deze pictogrammen worden mogelijk afzonderlijk weergegeven op het bureaublad van Windows of gegroepeerd in een map op het bureaublad met de naam Online diensten. U kunt een nieuwe internetaccount aanmaken of de computer configureren voor gebruik van een bestaande account door te dubbelklikken op een pictogram en vervolgens de instructies op het scherm te volgen. Wizard Verbinding met internet maken van Windows: u kunt de wizard Verbinding met internet maken van Windows gebruiken om een verbinding met internet tot stand te brengen in de volgende situaties: U beschikt al over een account bij een internetprovider. U hebt nog geen internetaccount en wilt een internetprovider selecteren in de lijst die wordt weergegeven in de wizard (de lijst met internetproviders is niet beschikbaar in alle landen/ regio's). U hebt een internetprovider geselecteerd die niet voorkomt in de lijst en de internetprovider heeft u een specifiek IP-adres en POP3- en SMTP-instellingen verstrekt. Om toegang te krijgen tot de wizard Verbinding met internet maken van Windows en tot instructies voor het gebruik ervan, selecteert u Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum. OPMERKING: als u in de wizard wordt gevraagd om te kiezen tussen het inschakelen of uitschakelen van Windows Firewall, kiest u voor het inschakelen van de firewall. 20 Hoofdstuk 3 Netwerk Verbinding maken met een draadloos netwerk Met technologie voor draadloze communicatie worden gegevens niet via kabels maar via radiogolven doorgegeven. Uw computer kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie: WLAN-apparaat (wireless local area network) HP module voor mobiel breedband, een WWAN-apparaat (WWAN: wireless wide area network) Bluetooth-apparaat Voor meer informatie over draadloze technologie en verbinding maken met een draadloos netwerk raadpleegt u de Naslaggids voor HP notebookcomputer en informatie en koppelingen naar relevante websites in Help en ondersteuning. Verbinding maken met een bestaand WLAN 1. Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Voer, indien vereist, de beveiligingssleutel in. Nieuw WLAN instellen Vereiste apparatuur: Een breedbandmodem (DSL of kabel) (1) en een snelle internetservice van een ISP (Internet Service Provider) Een draadloze router (afzonderlijk aangeschaft) (2) De nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze communicatie (3) OPMERKING: sommige modems hebben een ingebouwde draadloze router. De afbeelding laat een voorbeeld zien van een WLAN dat is verbonden met internet. Naarmate het netwerk groeit, kunnen aanvullende draadloze en bekabelde computers op het netwerk worden aangesloten om toegang tot internet te verkrijgen. Verbinding maken met een draadloos netwerk 21 Draadloze router configureren Als u hulp nodig hebt bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleegt u de informatie die de routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt. Het besturingssysteem Windows biedt ook hulpprogramma's om u te helpen bij het installeren van een draadloos netwerk. Als u de hulpmiddelen van Windows voor het instellen van het netwerk wilt gebruiken, selecteert u Start > Configuratiecentrum > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen > Een nieuw netwerk instellen. OPMERKING: u wordt geadviseerd de nieuwe computer met voorzieningen voor draadloze communicatie eerst aan te sluiten op de router, met behulp van de netwerkkabel die is geleverd bij de router. Als de computer eenmaal verbinding heeft gemaakt met internet, kunt u de kabel loskoppelen en toegang krijgen tot internet via uw draadloze netwerk. Draadloos netwerk beveiligen Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk, is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Raadpleeg de Naslaggids voor HP notebookcomputer voor informatie over het beveiligen van uw WLAN. 22 Hoofdstuk 3 Netwerk 4 Toetsenbord en cursorbesturing Toetsenbord gebruiken Cursorbesturing gebruiken Toetsenbord gebruiken Actietoetsen gebruiken Actietoetsen zijn bepaalde toetsen boven aan het toetsenbord waaraan aangepaste acties zijn toegewezen. De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f4 en f6 tot en met f12 geven de functies van de actietoetsen weer. Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt om de toegewezen functie te activeren. Als deze voorziening is uitgeschakeld in Setup Utility, moet u op fn en een actietoets drukken om de toegewezen functie te activeren. Pictogram Toets f1 Beschrijving Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat informatie bevat over het besturingssysteem Windows en de computer, antwoorden op vragen, zelfstudieprogramma's en updates voor de computer. Help en ondersteuning voorziet ook in geautomatiseerde probleemoplossing en koppelingen naar ondersteuningsspecialisten. f2 Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verlaagd. f3 Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verhoogd. Toetsenbord gebruiken 23 Pictogram Toets f4 Beschrijving Hiermee schakelt u tussen de beeldschermen als er meerdere weergaveapparaten op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op deze toets drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. [. . . ] U kunt ook extra herstelpunten maken om uw bestanden en instellingen extra te beschermen. Wanneer maakt u herstelpunten voordat u software of hardware toevoegt of wijzigt; op gezette tijden wanneer de computer optimaal functioneert. OPMERKING: als u het systeem hebt hersteld naar een herstelpunt en van gedachten verandert, kunt u de herstelactie ongedaan maken. Systeemherstelpunt maken 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Volg de instructies op het scherm. Terugkeren naar een herstelpunt van een bepaalde datum en tijd U gaat als volgt terug naar een herstelpunt (gemaakt op een eerdere datum en tijd) waarop de computer optimaal werkte: 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV6-6001EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV6-6001EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag