Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3298EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3298EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV6-3298EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3298EA te teleladen.


HP PAVILION DV6-3298EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV6-3298EA (3904 ko)
   HP PAVILION DV6-3298EA OSNOVE PRIJENOSNOG RAČUNALA (1230 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV6-3298EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding bij notebookcomputer © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Ga als volgt te werk om de hibernation- en slaapstand opnieuw in te stellen: VOORZICHTIG: Als u de hibernationvoorziening niet opnieuw inschakelt nadat u de accu hebt gekalibreerd, kan de accu volledig worden ontladen. Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties. ­ of ­ Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer. Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen. Voer de instellingen opnieuw in die u hebt opgeschreven voor de items in de kolom Op accu. 54 Hoofdstuk 5 Energiebeheer d. Klik op het plusteken naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusteken naast Hibernationstand na. Klik op Wijzigingen opslaan. Accuvoeding besparen Ga als volgt te werk om accuvoeding te besparen: Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer > Energiebesparing energiebeheerschema. Zet draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemtoepassingen af wanneer u deze niet gebruikt. Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt. Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze. Druk op de toets Helderheid van het beeldscherm verlagen of Helderheid van het beeldscherm verhogen om de helderheid van het scherm aan te passen. Activeer de slaapstand of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken. Accu opbergen VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging van de accu te voorkomen. Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft. Wanneer de capaciteit minder is dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt. Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt. Afvoeren van afgedankte accu's WAARSCHUWING!Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten. Raadpleeg de bij de computer geleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor aanvullende veiligheidsinformatie. Accuvoeding gebruiken 55 Accu vervangen De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. Accucontrole waarschuwt dat de accu moet worden vervangen wanneer een interne cel niet correct wordt opgeladen of wanneer de opslagcapaciteit van de accu een zwakke status heeft bereikt. Er verschijnt een bericht waarin u wordt verwezen naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen van een vervangende accu. Als de accu wordt gedekt door een HP garantie, wordt bij de instructies een garantie-id geleverd. OPMERKING: HP raadt u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel wordt. 56 Hoofdstuk 5 Energiebeheer Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen) De computer is voorzien van de switchable graphics-technologie en heeft twee modi voor de verwerking van beelden. [. . . ] Volg de instructies op het scherm. 116 Bijlage C Back-up en herstel Herstelactie uitvoeren op basis van een bepaalde datum en tijd Ga als volgt te werk om terug te keren naar een herstelpunt (dat u eerder hebt gemaakt) toen de computer optimaal functioneerde: 1. Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Volg de instructies op het scherm. Herstelactie uitvoeren OPMERKING: Herstel alleen bestanden waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt. HP raadt aan om met HP Recovery Manager onmiddellijk een set herstelschijven (een volledige back-up van de vaste schijf) te maken nadat u de computer hebt geïnstalleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV6-3298EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV6-3298EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag