Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3025SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3025SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV6-3025SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-3025SA te teleladen.


HP PAVILION DV6-3025SA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV6-3025SA (4827 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV6-3025SA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding notebookcomputer © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze. Druk op de toets Helderheid van het beeldscherm verlagen of Helderheid van het beeldscherm verhogen om de helderheid van het beeldscherm aan te passen. Activeer de slaapstand of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken. Accu opbergen VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging te voorkomen. Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan twee weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft. Als het ladingspercentage minder dan 50 procent is, moet u de accu opladen voordat u deze weer opbergt. Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt. Afvoeren van afgedankte accu's WAARSCHUWING!Beperk het risico op brand en brandwonden: probeer de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten. Raadpleeg de meegeleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer informatie. Accu vervangen De werktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. In Accucontrole wordt aangegeven wanneer u de accu moet vervangen omdat een accucel niet goed werkt, of omdat de accuconditie zover is afgenomen dat de capaciteit zwak is geworden. Een bericht 58 Hoofdstuk 6 Energiebeheer verwijst u naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen van een vervangende accu. Als de accu onder de garantievoorwaarden van HP valt, krijgt u ook informatie over een garantie-ID. OPMERKING: U wordt aangeraden een nieuwe accu aan te schaffen als het lampje voor de opslagcapaciteit groen-geel brandt. Accuvoeding gebruiken 59 Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen) De computer heeft twee modi voor het verwerken van grafische informatie, waartussen kan worden geschakeld. Wanneer u overschakelt van netvoeding op accuvoeding, schakelt de computer over van de modus Hoge prestaties op de modus Energiebesparing om accuvoeding te sparen. Wanneer u overschakelt van accuvoeding op netvoeding, schakelt de computer weer over op de modus Hoge prestaties. OPMERKING: Om de computerprestaties te optimaliseren, is het mogelijk dat het systeem het overschakelen op een andere modus niet toestaat of u verzoekt om over te schakelen op een andere modus. Het kan noodzakelijk zijn om alle programma's af te sluiten alvorens over te schakelen. Wanneer u overschakelt van accuvoeding op netvoeding, krijgt u een melding dat de computer op het punt staat over te schakelen op een andere modus. Terwijl de computer overschakelt op de andere modus, blijft het scherm een paar seconden leeg. Wanneer de overschakeling is voltooid, verschijnt er een melding in het systeemvak en verschijnt het beeld weer op het scherm. OPMERKING: Wanneer bepaalde computermodellen zich in de platte stand bevinden, worden de schermstanden opnieuw ingesteld bij overschakeling op een andere grafische modus. [. . . ] Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Volg de instructies op het scherm. Herstelactie uitvoeren OPMERKING: U kunt alleen bestanden herstellen waarvan tevoren een back-up is gemaakt. U wordt aangeraden om met HP Recovery Manager een set herstelschijven (back-up van de volledige vaste schijf) te maken zodra u de computer gebruiksklaar heeft gemaakt. De Recovery Manager software herstelt het systeem wanneer het storingen vertoont of instabiel wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV6-3025SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV6-3025SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag