Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-2111SA IN VOGELVLUCHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-2111SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV6-2111SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV6-2111SA te teleladen.


HP PAVILION DV6-2111SA IN VOGELVLUCHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV6-2111SA MEMORIJSKI MODI (324 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV6-2111SA IN VOGELVLUCHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De temperatuur van de computer en de netvoedingsadapter blijft binnen de temperatuurlimieten voor de oppervlakken die toegankelijk zijn voor de gebruiker, zoals bepaald in de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950). iii iv Kennisgeving over veiligheid Inhoudsopgave 1 Hardware herkennen 2 Onderdelen Onderdelen aan de bovenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Touchpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Oranje: alle apparatuur voor draadloze communicatie is uitgeschakeld. (9) Num Lock-lampje Aan: het geïntegreerde numerieke toetsenblok is ingeschakeld of Num Lock is ingeschakeld op een aangesloten optioneel numeriek toetsenblok. *De twee aan/uit-lampjes geven dezelfde informatie. Het lampje op de aan/uit-knop is alleen zichtbaar wanneer de computer is geopend. Het aan/uit-lampje aan de voorkant van de computer is altijd zichtbaar, ook wanneer de computer is gesloten. Knoppen, luidsprekers en vingerafdruklezer Component (1) (2) Luidsprekers (2) Aan/uit-knop* Beschrijving Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven. Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen. Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan/uitknop om de slaapstand te activeren. Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan/ uit-knop om de slaapstand te beëindigen. Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op de aan/uit-knop om de hibernationstand te beëindigen. Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures van Windows® geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Onderdelen aan de bovenkant 5 Component Beschrijving Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer voor meer informatie over de instellingen voor energiebeheer. (3) (4) Knop Geluid uit Schuifzone voor het geluidsvolume Hiermee schakelt u de geluidsweergave van het systeem uit (en weer in). Schuif met uw vinger naar links om het volume te verlagen en naar rechts om het volume te verhogen. U kunt ook tikken op het minteken (-) op de schuifzone om het geluidsvolume te verlagen of op het plusteken (+) op de schuifzone om het geluidsvolume te verhogen. Met deze schakelaar kunt u de voorziening voor draadloze communicatie in- en uitschakelen, maar geen draadloze verbinding tot stand brengen. OPMERKING: Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, moet er al een draadloos netwerk zijn ingesteld. (5) Knop voor draadloze communicatie (6) Vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen) Hiermee kunt u zich met een vingerafdruk bij Windows aanmelden, in plaats van met een wachtwoord. *In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Raadpleeg de gebruikershandleidingen in Help en ondersteuning voor informatie over het wijzigen van de fabrieksinstellingen. Toetsen Component (1) (2) esc-toets fn-toets Beschrijving Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om systeeminformatie over de computer weer te geven. Druk op deze toets in combinatie met een functietoets of de esctoets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren. 6 Hoofdstuk 2 Onderdelen Component (3) (4) (5) (6) Windows-logotoets Windows-applicatietoets Toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok Functietoetsen Beschrijving Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer. Deze toetsen kunt u laten werken als de toetsen op een extern numeriek toetsenblok. Druk op een van deze toetsen in combinatie met de fn-toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren. Onderdelen aan de bovenkant 7 Onderdelen aan de voorkant Component (1) Aan/uit-lampje Beschrijving Aan: de computer is ingeschakeld. Knipperend: een accu die de enige beschikbare voedingsbron is, is bijna leeg. Wanneer de accu een kritiek laag ladingsniveau bereikt, begint het acculampje snel te knipperen. Uit: als de computer is aangesloten op een externe voedingsbron, gaat het lampje uit wanneer alle accu's in de computer volledig zijn opgeladen. Als de computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron, blijft het lampje uit tot de accu in de computer bijna leeg is. Knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van de vaste schijf of een optischeschijfeenheid. Oranje: HP ProtectSmart Hard Drive Protection heeft tijdelijk de interne vaste schijf geparkeerd. (2) Acculampje (3) Schijfeenheidlampje (4) (5) (6) Infraroodlens (consumentenelektronica) Audio-ingang (microfooningang) Audio-uitgangen (hoofdtelefoonuitgangen) (2) Hiermee worden signalen van de afstandsbediening ontvangen. Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon, stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten. [. . . ] Het label met modemkeurmerken bevindt zich aan de binnenkant van het compartiment voor de geheugenmodule. Certificeringslabels voor draadloze communicatie (uitsluitend voor bepaalde modellen): Bevatten informatie over optionele apparatuur voor draadloze communicatie en de keurmerken van diverse 16 Hoofdstuk 3 Labels landen/regio's waar de apparatuur is goedgekeurd en toegestaan voor gebruik. Een optioneel apparaat kan een draadloosnetwerkadapter (WLAN-adapter) of een Bluetooth®-apparaat zijn. Als uw model computer is uitgerust met een of meer apparaten voor draadloze communicatie, is de computer voorzien van een of meer van deze certificeringslabels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV6-2111SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV6-2111SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag