Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5120EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5120EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV5120EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5120EA te teleladen.


HP PAVILION DV5120EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3892 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV5120EA USING LIGHTSCRIBE (114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV5120EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de notebook © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Haal de kaart voorzichtig uit het slot (2). Opmerking Als er een ExpressCard is geplaatst, gebruikt deze stroom, zelfs wanneer de kaart niet wordt gebruikt. Wanneer u een ExpressCard niet gebruikt, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen. 108 Hoofdstuk 6 Externe-mediakaarten NLWW 7 Externe apparatuur USB-apparaat gebruiken USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface waarmee een optioneel extern apparaat, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -schijfeenheid, -printer, -scanner of -hub op de computer of een optioneel uitbreidingsproduct kan worden aangesloten. Een hub biedt extra USBpoorten voor het systeem en kan worden aangesloten op de computer of een andere hub. De computer bevat twee standaard USB-poorten aan de linkerkant van de computer. Een derde USB-poort aan de rechterkant van de computer is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Een optioneel uitbreidingsapparaat biedt extra USB-poorten die met de computer kunnen worden gebruikt. De USB-poorten op de computer ondersteunen USB 2. 0- en USB 1. 1-apparaten. USB-apparaat aansluiten VOORZICHTIG Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een USB-apparaat, om beschadiging van de USB-connectoren te voorkomen. Als u een USB-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de USB-kabel van het apparaat aan op de USB-poort. U hoort een systeemgeluid dat aangeeft dat het apparaat is aangesloten. Opmerking Als u een USB-apparaat voor de eerste keer aansluit, wordt het bericht 'Nieuwe hardware gevonden' weergegeven in het systeemvak rechtsonder op de taakbalk. NLWW USB-apparaat gebruiken 109 USB-apparaat stoppen VOORZICHTIG Als u wilt voorkomen dat gegevens verloren gaan of dat het systeem vastloopt, moet u het USB-apparaat stoppen voordat u dit loskoppelt. Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Opmerking U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven in het systeemvak. Klik op Stoppen. Vereiste USB-software Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor meer informatie over apparaatspecifieke software. 110 Hoofdstuk 7 Externe apparatuur NLWW 1394-apparaat gebruiken (alleen bepaalde modellen) IEEE 1394 is een hardwarematige interface die kan worden gebruikt om een multimedia-apparaat of gegevensopslagapparaat met hoge snelheid aan te sluiten op de computer. Voor scanners, digitale camera's en digitale camcorders is vaak een 1394-aansluiting vereist. De 1394-poort, hieronder aangegeven, ondersteunt IEEE 1394a-apparaten. 1394-apparaat aansluiten VOORZICHTIG Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een 1394-apparaat, om beschadiging van de connectoren van de 1394-poort te voorkomen. Als u een 1394-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de 1394-kabel van het apparaat aan op de 1394-poort. U hoort een systeemgeluid dat aangeeft dat het apparaat is aangesloten. Opmerking Als u een 1394-apparaat voor de eerste keer aansluit, wordt het bericht 'Nieuwe hardware gevonden' rechtsonder weergegeven in het systeemvak. 1394-apparaat stoppen VOORZICHTIG Als u wilt voorkomen dat gegevens verloren gaan of dat het systeem vastloopt, moet u het 1394-apparaat stoppen voordat u dit loskoppelt. Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Opmerking U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven in het systeemvak. Klik op Stoppen. Vereiste 1394-software Mogelijk moet u apparaatspecifieke stuurprogramma's en andere software laden voordat u bepaalde 1394-apparaten kunt gebruiken. [. . . ] Alle intellectuele eigendomsrechten in het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn het eigendom van HP of zijn leveranciers en worden beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de in de Verenigde Staten geldende wetten inzake auteursrechtwetten, bedrijfsgeheimen en handelsmerken en andere van toepassing zijnde wetten en internationale verdragen. U mag geen productidentificaties, auteursrechtkennisgevingen of eigendomsbeperkingen verwijderen van het Softwareproduct. U mag het Softwareproduct niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking of tenzij zoals nadrukkelijk bepaald in deze EULA. Deze EULA is geldig tenzij deze wordt beëindigd of niet wordt geaccepteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV5120EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV5120EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag