Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5002EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5002EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV5002EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV5002EA te teleladen.


HP PAVILION DV5002EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3818 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV5002EA (3517 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV5002EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de notebook © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] 6. NLWW Geheugenmodules toevoegen of vervangen 113 7. Verwijder het klepje van het compartiment van de geheugenmodule (2) van de computer. 8. U verwijdert een geheugenmodule als volgt: a. Trek de borgklemmetjes aan beide zijden van de geheugenmodule weg (1). (De geheugenmodule komt omhoog. ) Pak de geheugenmodule aan de randen vast (2) en trek de module voorzichtig uit het geheugenmoduleslot. (Bewaar een verwijderde geheugenmodule in een tegen elektrostatische lading beveiligde verpakking om de module te beschermen. ) 114 Hoofdstuk 8 Geheugenmodules NLWW 9. U plaatst een geheugenmodule als volgt: a. Breng de inkeping (1) in de geheugenmodule op één lijn met het nokje op het geheugenslot. Druk de module (2) onder een hoek van 45 graden ten opzichte van het geheugenmodulecompartiment in het geheugenmoduleslot totdat de module goed op zijn plaats zit. Druk de geheugenmodule (3) naar beneden totdat de borgklemmetjes vastklikken. c. 10. Plaats het afdekplaatje van het geheugenmodulecompartiment met de lipjes (1) in de uitsparingen in de computer. Sluit het afdekplaatje (2). NLWW Geheugenmodules toevoegen of vervangen 115 12. Draai de twee schroeven van het afdekplaatje van de geheugenmodule (3) vast. 13. Zet de computer aan. 116 Hoofdstuk 8 Geheugenmodules NLWW Effecten van meer geheugen Wanneer het RAM (Random Access Memory) wordt uitgebreid, vergroot het besturingssysteem ook de ruimte op de vaste schijf die is gereserveerd voor het hibernationbestand. Als u problemen ondervindt met de hibernationvoorziening nadat u het geheugen hebt uitgebreid, controleert u of op de vaste schijf voldoende ruimte vrij is voor een groter hibernationbestand. U geeft als volgt de vereiste ruimte voor het hibernationbestand weer: Selecteer Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Energiebeheer > tabblad Slaapstand. U geeft als volgt de hoeveelheid geheugen in het systeem weer: Selecteer Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Systeem > tabblad Algemeen. ­ of ­ Druk op fn+esc. U geeft als volgt de hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf weer: 1. Klik met de rechtermuisknop op de primaire vaste schijf en klik op Eigenschappen. NLWW Effecten van meer geheugen 117 Instellingen voor het videogeheugen (alleen bepaalde modellen) Opmerking De mogelijkheden en instellingen van het videogeheugen verschillen per model. De instellingen voor het videogeheugen kunnen alleen op bepaalde modellen worden gewijzigd en dienen alleen te worden gewijzigd door ervaren gebruikers. Bij bepaalde modellen kunt u de videoprestaties van de computer bij gebruik van grafisch-intensieve applicaties, zoals 3D-spelletjes, opvoeren door de standaardinstelling voor gedeeld videogeheugen te wijzigen. Deze instelling bepaalt de hoeveelheid geheugen die is gereserveerd voor grafische functies. Als u niet zeker weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, drukt u op de aan/uit-knop. De computer wordt ingeschakeld of de hibernationstand wordt beëindigd. Als de computer aan staat, start u de computer opnieuw op via het besturingssysteem. Als de computer uit is, schakelt u deze in. Druk op f10 wanneer het bericht 'Press <F10> to enter Setup' (Druk op F10 om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm verschijnt. [. . . ] Alle intellectuele eigendomsrechten in het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn het eigendom van HP of zijn leveranciers en worden beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de in de Verenigde Staten geldende wetten inzake auteursrechtwetten, bedrijfsgeheimen en handelsmerken en andere van toepassing zijnde wetten en internationale verdragen. U mag geen productidentificaties, auteursrechtkennisgevingen of eigendomsbeperkingen verwijderen van het Softwareproduct. U mag het Softwareproduct niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking of tenzij zoals nadrukkelijk bepaald in deze EULA. Deze EULA is geldig tenzij deze wordt beëindigd of niet wordt geaccepteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV5002EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV5002EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag