Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4015EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4015EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV4015EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4015EA te teleladen.


HP PAVILION DV4015EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1871 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV4015EA (3377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV4015EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de hardware en software HP notebookcomputers Artikelnummer: 375424-331 Maart 2005 In deze handleiding vindt u een beschrijving van de meeste hardware- en softwarevoorzieningen die beschikbaar zijn op de notebookcomputer en aanwijzingen voor het gebruik daarvan. © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Houd de PC Card met het label naar boven, terwijl de connector naar de notebookcomputer is gericht. Schuif de kaart voorzichtig in het slot tot de kaart goed op zijn plaats zit. U hoort een systeemgeluid dat aangeeft dat het apparaat is gedetecteerd. Handleiding voor de hardware en software 6­3 PC Cards en ExpressCards PC Card verwijderen Ä VOORZICHTIG: Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt, is het belangrijk een PC Card stop te zetten voordat u deze verwijdert. 1. Zet de PC Card stop door het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak (aan de rechterkant van de taakbalk) te selecteren, en daarna de PC Card te selecteren. (U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door op de taakbalk het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven te selecteren. ) 2. (Hierdoor komt de knop in de juiste positie om de PC Card te ontgrendelen. ) 3. Plaats het afdekplaatje van de PC Card terug als u geen andere PC Card plaatst. Een geplaatste PC Card verbruikt ook stroom als deze niet in gebruik is. Wanneer u een PC Card niet gebruikt, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen. 6­4 Handleiding voor de hardware en software PC Cards en ExpressCards Wat is een ExpressCard? De ExpressCard is een PC Card van de volgende generatie met hogere prestaties en een verbeterde schaalbaarheid. Het ontwerp van de kaart voldoet aan de standaardspecificaties van de PCMCIA. Om een breed scala van applicaties te ondersteunen, is de ExpressCard er in twee formaten: ExpressCard/34 en ExpressCard/54. Het ExpressCard-slot van de notebookcomputer ondersteunt beide formaten. Onderdeel 1 2 ExpressCard/34 ExpressCard/54 Handleiding voor de hardware en software 6­5 PC Cards en ExpressCards ExpressCard configureren VOORZICHTIG: Als u alle software of een van de enablers installeert die door de fabrikant van een ExpressCard zijn geleverd, kunt u mogelijk geen andere ExpressCard gebruiken. Als u volgens de instructies in de documentatie bij de ExpressCard stuurprogramma's moet installeren, houdt u dan rekening met het volgende: Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem. Installeer geen andere software, zoals card services, socket services of enablers die eventueel door de fabrikant van de ExpressCard zijn geleverd. ExpressCard plaatsen Ä VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om beschadiging van de ExpressCard-connectoren te voorkomen: Oefen zo weinig mogelijk druk uit wanneer u een ExpressCard in het ExpressCard-slot plaatst. Verplaats of vervoer de notebookcomputer niet wanneer er een ExpressCard in is geplaatst. 1. Druk stevig op het afdekplaatje van de ExpressCard en laat het snel weer los om het afdekplaatje uit te werpen 1. Schuif het afdekplaatje van het ExpressCard-slot 2 naar buiten. 6­6 Handleiding voor de hardware en software PC Cards en ExpressCards 3. Houd de ExpressCard met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de notebookcomputer zijn gericht. Schuif de kaart voorzichtig in het slot tot de kaart goed op zijn plaats zit. Handleiding voor de hardware en software 6­7 PC Cards en ExpressCards ExpressCard verwijderen Ä VOORZICHTIG: Zet de ExpressCard stop voordat u de kaart verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt. als u een ExpressCard stopzet. Sluit alle applicaties en voltooi alle activiteiten die door de ExpressCard worden ondersteund. Als u een ExpressCard wilt stopzetten, selecteert u het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk en selecteert u daarna de ExpressCard. (U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pijlpictogram voor Verborgen pictogrammen weergeven. ) 3. Druk voorzichtig op de ExpressCard en laat deze snel weer los om de kaart uit te werpen 1. [. . . ] U kunt dit voorkomen door regelmatig uw handen te wassen wanneer u met de notebookcomputer werkt en door het touchpad met een vochtige doek schoon te maken. 15­4 Handleiding voor de hardware en software 16 Transport Voorbereiding op transport U maakt de notebookcomputer als volgt gereed voor verzending en transport: 1. Verwijder alle cd's, dvd's, diskettes, schijven, PC Cards, ExpressCards en digitale kaarten. Als u de notebookcomputer langer dan twee weken niet op een externe voedingsbron aansluit, verwijdert u alle accu's en bewaart u deze op een koele, droge plaats. Als u de notebookcomputer wilt verzenden, plaatst u de computer in de originele doos of in een vergelijkbare beschermende verpakking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV4015EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV4015EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag