Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4-1000EA ENERGIEBEHEER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4-1000EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV4-1000EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV4-1000EA te teleladen.


HP PAVILION DV4-1000EA ENERGIEBEHEER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV4-1000EA BACKUP AND RECOVERY (360 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV4-1000EAENERGIEBEHEER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Energiebeheer Gebruikershandleiding © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en de computer op externe voeding werkt via de netvoedingsadapter, schakelt de computer over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld van de computer. OPMERKING: De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt op de hotkey fn+f8 of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan. U kunt een accu in de computer laten zitten of de accu verwijderen en opbergen. Als u de accu in de computer laat zitten wanneer de computer is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Een accu in de computer wordt echter langzaam ontladen wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP. De werktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. 8 Hoofdstuk 3 Accuvoeding gebruiken Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning Het gedeelte Informatie over de accu in het Learning Center (Studiecentrum) van Help en ondersteuning biedt de volgende hulpprogramma's en informatie: Battery Check (Accucontrole), waarmee u de prestaties van de accu kunt controleren. Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te slaan om de levensduur van de accu te maximaliseren. Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit. Ga als volgt te werk om Informatie over de accu te openen: Selecteer Start > Help en ondersteuning > Studiecentrum > Informatie over de accu. Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning 9 Accucontrole gebruiken Accucontrole, een onderdeel van de Total Care Advisor, biedt informatie over de status van de accu die op de computer is geplaatst. OPMERKING: Accucontrole werkt alleen goed als de computer is aangesloten op een externe voedingsbron. Selecteer Start > Help en ondersteuning > Hulpprogramma's voor probleemoplossing > Accucontrole. Accucontrole onderzoekt de accu en de cellen ervan om te kijken of ze goed functioneren, en rapporteert vervolgens de resutaten van het onderzoek. 10 Hoofdstuk 3 Accuvoeding gebruiken Acculading weergeven Beweeg de cursor over het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. ­ of ­ Bekijk een benadering van de overgebleven accuwerktijd in minuten in het Mobiliteitscentrum van Windows. Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Windows Mobiliteitscentrum. ­ of ­ Selecteer Start > Configuratiescherm > Draagbare computer > Windows Mobiliteitscentrum. De tijdsduur geeft bij benadering de resterende accuwerktijd aan als de accu op het huidige niveau voeding blijft leveren. De resterende accuwerktijd neemt bijvoorbeeld af als u een dvd afspeelt en neemt toe als u het afspelen van een dvd stopt. Acculading weergeven 11 Accu plaatsen of verwijderen VOORZICHTIG: Als u een accu verwijdert die de enige voedingsbron is, kunnen er gegevens verloren gaan. Om gegevensverlies te voorkomen, activeert u de hibernationstand of sluit u de computer af via Windows voordat u de accu verwijdert. Plaats de accu in de accuruimte (1) en kantel de accu omlaag totdat de accu op zijn plaats zit (2). De accuvergrendeling (3) vergrendelt de accu automatisch. U verwijdert de accu als volgt: 1. Verschuif de accuvergrendelingen (1) om de accu los te koppelen. 12 Hoofdstuk 3 Accuvoeding gebruiken 3. Kantel de accu (2) omhoog en verwijder de accu uit de computer (3). Accu plaatsen of verwijderen 13 Accu opladen WAARSCHUWING!De accu wordt opgeladen wanneer de computer is aangesloten op een externe voedingsbron via een netvoedingsadapter, een optionele voedingsadapter of een optioneel dockingapparaat. [. . . ] Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u deze apparatuur niet gebruikt. Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze. Gebruik de hotkeys fn+f7 en fn+f8 om de helderheid van het scherm aan te passen aan de omstandigheden. Activeer de slaapstand of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken. Accuvoeding besparen 21 Accu opbergen VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging van de accu te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV4-1000EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV4-1000EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag