Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3500EA SCHIJFEENHEDEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3500EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV3500EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3500EA te teleladen.


HP PAVILION DV3500EA SCHIJFEENHEDEN: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (942 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV3500EA BACKUP AND RECOVERY (360 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV3500EASCHIJFEENHEDEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schijfeenheden Gebruikershandleiding © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Een cd-r of dvd-r is gewoonlijk het meest geschikt voor het branden van audiobestanden, omdat de informatie na het kopiëren niet meer kan worden gewijzigd. OPMERKING: U kunt geen audio-dvd maken met CyberLink Power2Go. Omdat sommige stereoinstallaties in huis of in de auto geen cd-rw's kunnen afspelen, kunt u het beste cd-r's gebruiken om muziek-cd's te branden. Een cd-rw of dvd-rw is over het algemeen het beste voor het branden van gegevensbestanden of voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan worden gewijzigd. Dvd-spelers in huiskamersystemen ondersteunen gewoonlijk niet alle dvd-indelingen. Raadpleeg de handleiding bij de dvd-speler voor een overzicht van ondersteunde indelingen. Een MP3-bestand neemt minder ruimte in beslag dan andere indelingen voor muziekbestanden, en het proces voor het maken van een MP3-schijf is hetzelfde als het proces voor het maken van een gegevensbestand. MP3-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld op MP3-spelers of op computers waarop MP3-software is geïnstalleerd. U brandt als volgt een cd of dvd: 1. Selecteer Start > Alle programma's en selecteer vervolgens de software die u wilt gebruiken. Sommige programma's bevinden zich mogelijk in submappen. Selecteer het type cd of dvd dat u wilt maken: gegevens, audio of video. Klik met de rechtermuisknop op Start, klik op Verkennen en ga naar de map waarin de bronbestanden zijn opgeslagen. Open de map en sleep de bestanden naar de schijfeenheid die de lege optische schijf bevat. Start het brandproces, zoals aangegeven door het programma dat u heeft geselecteerd. Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor specifieke instructies. Deze instructies kunnen zijn verstrekt bij de software of op cd of dvd, of kunnen op de website van de fabrikant staan. Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van het toepasselijke auteursrecht. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden. Cd of dvd maken ('branden') 9 Optische schijf verwijderen (cd of dvd) 1. Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade voorzichtig zo ver mogelijk uit (2). Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt. OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen. 3. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje. 10 Hoofdstuk 3 Optischeschijfeenheid gebruiken 4 Prestaties van de vaste schijf verbeteren Schijfdefragmentatie gebruiken Wanneer u de computer gebruikt, raken de bestanden op de vaste schijf gefragmenteerd. Met Schijfdefragmentatie worden de gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd op de vaste schijf zodat het systeem efficiënter werkt. Nadat u Schijfdefragmentatie heeft gestart, werkt het zelfstandig verder. Al naar gelang de grootte van de vaste schijf en het aantal gefragmenteerde bestanden kan de schijfdefragmentatie meer dan een uur in beslag nemen. U kunt instellen dat de schijfdefragmentatie's nachts wordt uitgevoerd, of op een ander tijdstip waarop u de computer niet hoeft te gebruiken. [. . . ] Wanneer u hierom wordt gevraagd, bevestigt u dat u het stuurprogramma wilt verwijderen. Herhaal dit voor eventuele andere stuurprogramma's die u wilt verwijderen. Klik in het venster Apparaatbeheer op het pictogram Zoeken naar gewijzigde apparaten in de werkbalk. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware en installeert standaardstuurprogramma's voor alle apparaten waarvoor stuurprogramma's zijn vereist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV3500EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV3500EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag