Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3-2050EA ENERGIEBEHEER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3-2050EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV3-2050EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV3-2050EA te teleladen.


HP PAVILION DV3-2050EA ENERGIEBEHEER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (783 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV3-2050EA DRIVES (772 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV3-2050EAENERGIEBEHEER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Energiebeheer Gebruikershandleiding © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en vervolgens op een stopcontact. Als het aan/uit-lampje aan gaat, werkt de netvoedingsadapter naar behoren. Neem contact op met de technische ondersteuning voor informatie over het verkrijgen van een vervangende netvoedingsadapter. Netvoedingsadapter testen 7 3 Accuvoeding gebruiken Wanneer er zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is aangesloten op een externe netvoedingsbron, werkt de computer op netvoeding. Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en de computer op externe voeding werkt via de netvoedingsadapter, schakelt de computer over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld van de computer. OPMERKING: De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt op de hotkey fn+f8 of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan. U kunt een accu in de computer laten zitten of de accu verwijderen en opbergen. Als u de accu in de computer laat zitten wanneer de computer is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Een accu in de computer wordt echter langzaam ontladen wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP. De werktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de computer is aangesloten en andere factoren. Accu's herkennen De computer kan twee accu's ondersteunen: een lithium-ionaccu die bij de computer is geleverd een optionele extra accu die u op de onderzijde van de computer kunt aansluiten 8 Hoofdstuk 3 Accuvoeding gebruiken Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning Het gedeelte Informatie over de accu in het Learning Center van Help en ondersteuning biedt de volgende hulpprogramma's en informatie: Accucontrole, waarmee u de prestaties van de accu kunt controleren. Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te slaan om de levensduur van de accu te maximaliseren. Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit. Ga als volgt te werk om de informatie over de accu te openen: Selecteer Start > Help en ondersteuning > HP Learning Center > Informatie over de accu. Accucontrole gebruiken Accucontrole, een onderdeel van Total Care Advisor, biedt informatie over de status van de in de computer geïnstalleerde accu. OPMERKING: De computer moet zijn aangesloten op een externe voedingsbron. Als dat niet het geval is, functioneert Accucontrole niet naar behoren. Selecteer Start > Help en ondersteuning > Hulpmiddelen voor het oplossen van problemen > Accucontrole. Dit hulpmiddel onderzoekt of de accu en accucellen naar behoren functioneren en brengt vervolgens verslag uit van de resultaten van het onderzoek. Acculading weergeven Beweeg de cursor over het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. ­ of ­ Bekijk een benadering van de overgebleven accuwerktijd in minuten in het Mobiliteitscentrum van Windows. Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Windows Mobiliteitscentrum. ­ of ­ Selecteer Start > Configuratiescherm > Draagbare computer > Windows Mobiliteitscentrum. De tijdsduur geeft bij benadering de resterende accuwerktijd aan als de accu op het huidige niveau voeding blijft leveren. De resterende accuwerktijd neemt bijvoorbeeld af als u een dvd afspeelt en neemt toe als u het afspelen van een dvd stopt. Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning 9 Accu plaatsen of verwijderen VOORZICHTIG: Bij het verwijderen van een accu die de enige beschikbare voedingsbron vormt, kunnen er gegevens verloren gaan. Activeer de hibernationstand of schakel de computer uit via Windows voordat u de accu verwijdert. Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuruimte naar u toe. [. . . ] Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen. 16 Hoofdstuk 3 Accuvoeding gebruiken 3. 8. Voer de instellingen die u heeft genoteerd voor de items in de kolom Op accu opnieuw in. Klik op het plusje naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusje naast Sluimerstand na. Klik op Wijzigingen opslaan. Accu kalibreren 17 Accuvoeding besparen Open het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm en selecteer instellingen voor een lager energieverbruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV3-2050EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV3-2050EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag