Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV2015EA MTIMEDIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV2015EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DV2015EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DV2015EA te teleladen.


HP PAVILION DV2015EA MTIMEDIA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (916 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DV2015EA MAINTENANCE AND SERVICE GUIDE (8379 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DV2015EAMTIMEDIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Multimedia Gebruikershandleiding © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Om het volume te verhogen, schuif met uw vinger van links naar rechts over het volumegebied. U kunt ook tikken op de rechterhelft van het volumegebied om het volume te verhogen. Volumeregeling van Microsoft Windows: a. Klik op het pictogram Volume in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. U kunt het geluid harder of zachter zetten door de schuifregelaar omhoog of omlaag te schuiven. Schakel de optie Dempen in om het geluid uit te schakelen. ­ of ­ a. In de kolom Hoofdvolume kunt u het geluid harder of zachter zetten door de schuifregelaar Volume omhoog of omlaag te schuiven. U kunt ook de balans aanpassen of het geluid uitschakelen. Als het pictogram Volume niet in het systeemvak staat, volgt u de stappen hieronder om het in het systeemvak te plaatsen: a. Selecteer Start > Configuratiescherm > Spraak, geluid en geluidsapparaten > Geluiden en audioapparaten. Schakel de optie Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen in. Klik op Toepassen. Volumeknop van een programma: In bepaalde programma's kan het volume worden geregeld. 12 Hoofdstuk 1 Multimediahardware NLWW Videovoorzieningen gebruiken De computer bevat de volgende videovoorzieningen: Externe-monitorpoort: hiermee kunt u een televisietoestel, monitor of projector aansluiten op de computer. S-video-uitgang: hierop kunt u uiteenlopende videoapparaten aansluiten om de multimediavoorzieningen te maximaliseren. Externe-monitorpoort gebruiken Via de externe-monitorpoort sluit u een extern weergaveapparaat, zoals een externe monitor of projector, aan op de computer. Om een weergave-apparaat aan te sluiten, sluit u de kabel van het apparaat aan op de externemonitorpoort. Opmerking Als een extern weergaveapparaat op de juiste wijze is aangesloten maar geen beeld geeft, drukt u op fn+f4 om het beeld te schakelen naar het apparaat. NLWW Videovoorzieningen gebruiken 13 S-video-uitgang gebruiken Op de 7-pins S-video-uitgang van de computer kunt u een optioneel S-videoapparaat aansluiten, bijvoorbeeld een televisietoestel, videorecorder, camcorder, overheadprojector of video-opnamekaart. De computer biedt ondersteuning voor één S-videoapparaat dat is aangesloten op de S-video-uitgang. U kunt de beelden tegelijkertijd weergeven op het beeldscherm van de computer en op een eventueel ander ondersteund extern beeldscherm. Opmerking Als u videosignalen wilt verzenden via de S-video-uitgang, heeft u een Svideokabel nodig. Als u audio- en videofuncties combineert (bijvoorbeeld om een dvd-film af te spelen op de computer en weer te geven op uw televisietoestel), heeft u ook een standaardaudiokabel nodig die wordt aangesloten op de hoofdtelefoonuitgang. Sluit het ene uiteinde van de S-videokabel aan op de S-video-uitgang van de computer. 2. 3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het videoapparaat volgens de instructies van de fabrikant bij het apparaat. Druk op fn+f4 om het beeld te schakelen tussen de weergaveapparaten die zijn aangesloten op de computer. Opmerking Als de S-video-uitgang van de computer niet beschikbaar is omdat de computer is aangesloten op een optioneel dockingapparaat, sluit u de S-videokabel aan op de S-videouitgang van het dockingapparaat. 14 Hoofdstuk 1 Multimediahardware NLWW Geïntegreerde camera gebruiken (alleen bepaalde modellen) Bepaalde computermodellen hebben een geïntegreerde camera, die zich aan de bovenkant van het beeldscherm bevindt. Deze camera kan worden gebruikt in combinatie met uiteenlopende programma's. Wanneer de camera (1) wordt gebruikt door een programma, brandt het cameralampje (2). NLWW Geïntegreerde camera gebruiken (alleen bepaalde modellen) 15 Video vastleggen met de geïntegreerde camera Met de geïntegreerde camera kunt u videobeelden vastleggen die u later kunt weergeven. Voorbeeld: video vastleggen met Windows Movie Maker Het volgende voorbeeld dient uitsluitend ter illustratie. [. . . ] Klik op OK. 20 Hoofdstuk 2 Multimediasoftware NLWW Voorzorgsmaatregelen voor het afspelen U voorkomt als volgt verlies van de afspeelfunctionaliteit of verslechtering van de afspeelkwaliteit: Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd of dvd afspeelt. Sluit geen hardware aan op de computer en koppel geen hardware los van de computer tijdens het afspelen van een schijf. Voorkom verlies van de afspeelfunctionaliteit als de computer in Windows werkt, door de standbystand of de hibernationstand niet te activeren terwijl er een schijf wordt afgespeeld. Als de standbystand of de hibernationstand wordt geactiveerd terwijl er een schijf in gebruik is, verschijnt mogelijk het waarschuwingsbericht "Putting the computer into hibernation or standby might stop the playback. Do you want to continue?" (Als de hibernationstand of de standbystand wordt geactiveerd, kan het afspelen worden gestopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DV2015EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DV2015EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag