Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM4-1050EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM4-1050EA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DM4-1050EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM4-1050EA te teleladen.


HP PAVILION DM4-1050EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DM4-1050EA (4258 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DM4-1050EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP Pavilion Notebook PC Gebruikershandleiding © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] U kunt verdergaan met het afspelen van de cd, dvd of bd door op de knop Afspelen te klikken in het multimediaprogramma. In uitzonderlijke gevallen moet u het programma mogelijk afsluiten en opnieuw starten. Een schijf wordt niet afgespeeld Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd, dvd of bd afspeelt. Verbreek de verbinding met internet voordat u een cd, dvd of bd afspeelt. Maak de schijf zo nodig schoon met gefilterd water en een pluisvrije doek. Als u krassen vindt, behandel de schijf dan met een reparatieset voor optische schijven. Activeer de hibernationstand of slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Als u dat wel doet, verschijnt mogelijk een waarschuwing waarin u wordt gevraagd of u door wilt gaan. Nadat u op Nee hebt geklikt, kan het volgende gebeuren: Het afspelen wordt hervat. ­ of ­ Mogelijk wordt het afspeelscherm van het multimediaprogramma gesloten. U kunt verdergaan met het afspelen van de schijf door op de knop Afspelen te klikken in het multimediaprogramma. In uitzonderlijke gevallen moet u het programma mogelijk afsluiten en opnieuw starten. Vergroot de ruimte voor de systeembronnen: Schakel printers en scanners uit en koppel camera's en draagbare apparaten los. Door deze Plug and Play-apparaten los te koppelen maakt u waardevolle systeembronnen vrij, hetgeen resulteert in betere afspeelprestaties. Omdat het menselijk oog kleuren niet meer zo goed kan onderscheiden bij meer dan 16-bits kleur, ziet u waarschijnlijk geen verschil bij het bekijken van een film als u de kleureigenschappen van het systeem terugbrengt tot 16-bits kleur. Ga hiervoor als volgt te werk: Optischeschijfeenheid 49 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer Schermresolutie. Klik op Hoge kleuren (16-bits) als deze instelling nog niet is geselecteerd. Selecteer Start > Standaardprogramma's > Instellingen voor Automatisch afspelen wijzigen. Controleer of het selectievakje Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken is ingeschakeld. Als u een schijf in de optischeschijfeenheid plaatst, moet die nu automatisch starten. Een film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld Druk op de knop Afspelen. Enkele suggesties hiervoor zijn: Verbreek de verbinding met internet. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer Schermresolutie. Klik op Hoge kleuren (16-bits) als deze instelling nog niet is geselecteerd. Koppel externe apparaten los, zoals een printer, scanner, camera of draagbaar apparaat. Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm 1. [. . . ] Op gezette tijden wanneer het systeem optimaal functioneert. OPMERKING: Als u het systeem heeft hersteld naar een herstelpunt en van gedachten verandert, kunt u de herstelactie ongedaan maken. Systeemherstelpunt maken 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > System and Security (Systeem en beveiliging) > System (Systeem). Selecteer onder Protection Settings (Instellingen voor beveiliging) de schijfeenheid waarvoor u een herstelpunt wilt maken. Volg de instructies op het scherm. Herstelactie uitvoeren op basis van een bepaalde datum en tijd U gaat als volgt terug naar een herstelpunt (gemaakt op een eerdere datum en tijd) waarop de computer optimaal werkte: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DM4-1050EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DM4-1050EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag