Gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM1-2010SA BELANGRIJKE INFORMATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM1-2010SA. Wij hopen dat dit HP PAVILION DM1-2010SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION DM1-2010SA te teleladen.


HP PAVILION DM1-2010SA BELANGRIJKE INFORMATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2834 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION DM1-2010SA (4068 ko)
   HP PAVILION DM1-2010SA NOTEBOOK ESSENTIALS (679 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION DM1-2010SABELANGRIJKE INFORMATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke informatie over de notebookcomputer Meer informatie over producten en diensten van HP vindt u op de website van HP op http://www. hp. com. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. [. . . ] Van uw internetprovider ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot internet. Noteer deze gegevens en bewaar ze op een veilige plek. 20 Belangrijke informatie over de notebookcomputer Hoofdstuk 5: Netwerken Stap 2: Koop en installeer een draadloze router Lees dit gedeelte zorgvuldig voordat u de draadloze router installeert met behulp van de instructies van de routerfabrikant en uw computer met voorzieningen voor draadloze communicatie. Voor technische ondersteuning bij de installatie van de router kunt u contact opnemen met de fabrikant van de router. nieuwe computer draadloze U wordt geadviseerd deaan te sluiten op demet voorzieningen voorde netwerkkabel die communicatie tijdelijk router, met behulp van is geleverd bij de router. geactiveerd, wordt QuickWeb altijd gestart Als QuickWeb is volgende gedeelte wordt ervan uitgegaan datwanneer u de computer inschakelt. Als u QuickWeb wilt uitschakelen, raadpleegt u hoofdstuk 3, "HP QuickWeb gebruiken (alleen bepaalde modellen)". Start het besturingssysteem Windows door te wachten tot de automatische timer boven het pictogram Windows starten tot nul heeft teruggeteld of door te klikken op het pictogram Windows starten aan de linkerkant van het beginscherm van QuickWeb. Raadpleeg de helpfunctie van de HP QuickWeb software voor meer informatie over de QuickWeb-timer en het wijzigen van de timer-instellingen. Controleer of het lampje voor draadloze communicatie op de computer uit is. Als het apparaat voor draadloze communicatie is ingeschakeld, drukt u (afhankelijk van uw computermodel) op de knop of schakelaar voor draadloze communicatie om de functie voor draadloze communicatie uit te schakelen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding in Help en ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het vinden van het lampje, de knop of de schakelaar voor draadloze communicatie. Tijdens de installatie van de router biedt de software van de fabrikant van de router de mogelijkheid de netwerknaam (SSID) te wijzigen en beveiliging in te schakelen om de privacy van het draadloze netwerk te beschermen. Veel routers worden geleverd met een standaardnaam voor het netwerk en met de beveiliging uitgeschakeld. Als u tijdens het instellen van de router de standaardnaam van het netwerk wijzigt of beveiliging inschakelt, noteert u de gegevens en bewaart u deze op een veilige plek. U heeft deze informatie nodig wanneer u de computer en eventuele andere bestaande computers configureert om toegang te krijgen tot de router. Als u de beveiliging niet inschakelt, kan een onbevoegde draadloze gebruiker toegang krijgen tot de gegevens op de computer en zonder uw medeweten uw internetverbinding gebruiken. Het besturingssysteem Windows biedt ook hulpprogramma's om u te helpen als u voor het eerst een draadloos netwerk instelt. Als u de hulpmiddelen van Windows voor het instellen van het netwerk wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start, Configuratiecentrum, Netwerk en internet, Netwerkcentrum, Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen, Een nieuw netwerk instellen en Volgende. Volg de instructies op het scherm. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 21 Hoofdstuk 5: Netwerken Stap 3: Configureer de computer voor verbinding met het draadloze netwerk 1. Als het apparaat voor draadloze communicatie is uitgeschakeld, drukt u (afhankelijk van uw computermodel) op de knop of schakelaar voor draadloze communicatie om de functie voor draadloze communicatie in te schakelen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding in Help en ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het vinden van het lampje, de knop of de schakelaar voor draadloze communicatie. Ga als volgt te werk om in Windows verbinding te maken met een bestaand draadloos netwerk: geactiveerd, wordt QuickWeb altijd gestart Als QuickWeb is volgende gedeelte wordt ervan uitgegaan datwanneer u de computer inschakelt. [. . . ] Als u de weergave naar het beeldscherm wilt schakelen, drukt u op fn+f2. Bij sommige computermodellen moet op de fn-toets worden gedrukt in combinatie met f4. Belangrijke informatie over de notebookcomputer 37 Appendix A: Problemen oplossen De software werkt niet goed Als de software niet meer reageert of niet normaal reageert, doet u het volgende: Start de computer opnieuw op door achtereenvolgens op Start, de pijl naast de knop Afsluiten en Opnieuw opstarten te klikken. Als u de computer niet opnieuw kunt opstarten aan de hand van deze procedure, raadpleegt u het gedeelte "De computer staat aan maar reageert niet". Raadpleeg het gedeelte "Computer beschermen tegen virussen" in hoofdstuk 4 voor meer informatie over het gebruik van antivirushulpmiddelen op de computer. De computer staat aan maar reageert niet Als de computer is ingeschakeld maar niet meer reageert op software- of toetsenbordopdrachten, probeert u de volgende noodprocedures voor afsluiten in de volgorde waarin ze hier staan vermeld, totdat de computer wordt afgesloten: Ä VOORZICHTIG: noodprocedures voor afsluiten resulteren in het verlies van niet-opgeslagen gegevens. Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt. Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer. De computer is ongewoon warm Als de computer in gebruik is, kan deze warm aanvoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION DM1-2010SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION DM1-2010SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag