Gebruiksaanwijzing HP PAVILION 14-N054EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 14-N054EF. Wij hopen dat dit HP PAVILION 14-N054EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 14-N054EF te teleladen.


HP PAVILION 14-N054EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2528 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION 14-N054EF (2499 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION 14-N054EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Dubbeltik op een item om het te openen. Touchpadbewegingen gebruiken 31 Schuiven Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. ● Plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpad-gebied en sleep ze daarna omhoog, omlaag, naar links of rechts. Knijpen/zoomen Door te knijpen en te zoomen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst. ● ● Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op de touchpad en ze daarna van elkaar af te bewegen. Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op de touchpad en ze daarna naar elkaar toe te bewegen. 32 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Randveegbewegingen Met randveegbewegingen kunt u taken zoals de instellingen wijzigen en het zoeken of gebruiken van apps uitvoeren. Vanaf rechterrand vegen Door vanaf de rechterrand te vegen krijgt u toegang tot de charms, waarmee u kunt zoeken en delen, apps kunt starten, toegang kunt krijgen tot apparaten en instellingen kunt wijzigen. ● Veeg uw vinger zachtjes vanaf de rechterrand om de charms weer te geven. Vanaf bovenrand vegen Met de bovenrandveegbeweging krijgt u toegang tot Alle apps op het startscherm. BELANGRIJK: Wanneer een app actief is, verschilt de veegbeweging vanaf de bovenrand per app. ● Veeg uw vinger zachtjes vanaf de bovenrand om de charms weer te geven. Touchpadbewegingen gebruiken 33 Vanaf linkerrand vegen Met de linkerrandveegbeweging krijgt u toegang tot de recent geopende apps, zodat u hier snel van kunt wisselen. ● Veeg uw vingers langzaam vanaf de linkerrand van het Touchpad om er snel tussen te schakelen. Bewegingen op het aanraakscherm gebruiken (alleen bepaalde modellen) Met een touchscreencomputer kunt u items op het scherm direct met uw vingers bedienen. TIP: Op computers met een aanraakscherm kunt u de bewegingen uitvoeren op het scherm op het touchpad. U kunt ook acties op het scherm uitvoeren met het toetsenbord en de muis. Schuifbeweging met één vinger Schuiven met één vinger wordt vooral gebruikt om door lijsten en pagina's te pannen of te schuiven, maar u kunt het ook gebruiken voor andere interacties, zoals het verplaatsen van een object. ● Om over het scherm te schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin u wilt bewegen. OPMERKING: Als er vele apps worden weergegeven op het startscherm, kunt u met uw vinger schuiven om het scherm naar links of rechts te verplaatsen. ● Als u een object wilt verslepen, houdt u het object ingedrukt en sleept u het naar de gewenste locatie. 34 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Tikken Als u een selectie wilt maken op het scherm, gebruikt u de tikfunctie. ● Gebruik één vinger om een object op het scherm aan te tikken om een selectie te maken. Dubbeltik op een item om het te openen. Schuiven Schuiven kan worden gebruikt om de aanwijzer op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. ● Plaats twee vingers op het scherm en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Bewegingen op het aanraakscherm gebruiken (alleen bepaalde modellen) 35 Knijpen/uitrekken Door te knijpen en te zoomen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst. ● ● Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het scherm en de vingers daarna van elkaar af te bewegen. Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op het scherm en ze daarna naar elkaar toe te bewegen. Randveegbewegingen Met randveegbewegingen kunt u taken uitvoeren, zoals het wijzigen van instellingen en het vinden of gebruiken van apps. 36 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Rechterrandveegbeweging Met de rechterrandveegbeweging krijgt u toegang tot de charms, waarmee u kunt zoeken en delen, apps kunt starten, toegang kunt krijgen tot apparaten of instellingen kunt wijzigen. ● Veeg met uw vinger vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden om de charms weer te geven. Linkerrandveegbeweging Door vanaf de linkerrand te vegen krijgt u toegang tot uw geopende apps zodat u eenvoudig kunt schakelen. ● Veeg met uw vinger vanaf de linkerrand van het scherm naar het midden om te schakelen tussen apps. Veeg met uw vinger, zonder deze op te tillen, terug naar de linkerrand om alle geopende apps weer te geven. Bewegingen op het aanraakscherm gebruiken (alleen bepaalde modellen) 37 Bovenrandveegbeweging en onderrandveegbeweging Met de bovenrand- of onderrandveegbeweging opent u een lijst met op de computer beschikbare apps. Veeg in het Windows-startscherm met uw vinger vanaf de boven- of onderrand van het scherm. [. . . ] Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt. Plaats de eerste HP Herstelschijf in de optische-schijfeenheid van de computer of in een optionele externe optische-schijfeenheid en start de computer opnieuw op. – of – Plaats de HP Herstel USB-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION 14-N054EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION 14-N054EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag