Gebruiksaanwijzing HP PAVILION 11-H060EF X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 11-H060EF X2. Wij hopen dat dit HP PAVILION 11-H060EF X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 11-H060EF X2 te teleladen.


HP PAVILION 11-H060EF X2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2136 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION 11-H060EF X2 (2110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION 11-H060EF X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. [. . . ] ● ● Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op de touchpad en ze daarna van elkaar af te bewegen. Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op de touchpad en ze daarna naar elkaar toe te bewegen. Draaien (alleen bepaalde modellen) Met de draaifunctie kunt u items zoals foto's draaien. ● Wijs een object aan en fixeer daarna uw linkerwijsvinger in het touchpad-gebied. Schuif uw rechterwijsvinger met een slepende beweging van 12 uur naar 3 uur. Voor een omgekeerde draaiing beweegt u uw rechterwijsvinger van drie uur naar twaalf uur. OPMERKING: Het draaien is bedoeld voor specifieke apps waar u een object of afbeelding kunt manipuleren of wijzigen. U kunt dit mogelijk niet voor alle apps gebruiken. Met 2 vingers klikken (alleen bepaalde modellen) Door met 2 vingers te klikken kunt u menuselecties maken voor een object op het scherm. ● Plaats twee vingers op de TouchPad en druk naar beneden om het optiemenu te openen voor het geselecteerde object. Touchpad gebruiken 35 Vegen (alleen bepaalde modellen) Met een snelle veegbeweging kunt u door schermen navigeren of snel door documenten bladeren. ● Plaats twee vingers op het touchpad-gebied en veeg met een lichte, snelle beweging omhoog, omlaag, naar links of rechts. Randveegbewegingen Met randveegbewegingen kunt u taken zoals de instellingen wijzigen en het zoeken of gebruiken van apps uitvoeren. Rechterrandveegbeweging Met de rechterrandveegbeweging krijgt u toegang tot de charms, waarmee u kunt zoeken en delen, apps kunt starten, toegang kunt krijgen tot apparaten of instellingen kunt wijzigen. ● Veeg uw vinger zachtjes vanaf de rechterrand om de charms weer te geven. 36 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Bovenrandveegbeweging Met de bovenrandveegbeweging krijgt u toegang tot Alle apps op het startscherm. BELANGRIJK: Wanneer een app actief is, verschilt de veegbeweging vanaf de bovenrand per app. ● Veeg uw vinger zachtjes vanaf de bovenrand om de charms weer te geven. Linkerrandveegbeweging Met de linkerrandveegbeweging krijgt u toegang tot uw recent geopende apps, zodat u er snel tussen kunt schakelen. ● Veeg uw vingers langzaam vanaf de linkerrand van het Touchpad om er snel tussen te schakelen. Touchpad gebruiken 37 Aanraakscherm gebruiken Met een touchscreencomputer kunt u items op het scherm direct met uw vingers bedienen. TIP: Op computers met een aanraakscherm kunt u de bewegingen uitvoeren op het scherm op het touchpad. U kunt ook acties op het scherm uitvoeren met het toetsenbord en de muis. Bewegingen op het aanraakscherm gebruiken schuiven met één vinger Schuiven met één vinger wordt vooral gebruikt om door lijsten en pagina's te pannen of te schuiven, maar u kunt het ook gebruiken voor andere interacties, zoals het verplaatsen van een object. ● Om over het scherm te schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin u wilt bewegen. OPMERKING: Als er vele apps worden weergegeven op het startscherm, kunt u met uw vinger schuiven om het scherm naar links of rechts te verplaatsen. ● Als u een object wilt verslepen, houdt u het object ingedrukt en sleept u het naar de gewenste locatie. 38 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm Tikken Als u een selectie wilt maken op het scherm, gebruikt u de tikfunctie. ● Gebruik één vinger om een object op het scherm aan te tikken om een selectie te maken. Dubbeltik op een item om het te openen. Schuiven Schuiven kan worden gebruikt om de aanwijzer op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. ● Plaats twee vingers op het scherm en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Aanraakscherm gebruiken 39 Knijpen/zoomen Door te knijpen en te zoomen kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst. ● ● Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het scherm en de vingers daarna van elkaar af te bewegen. [. . . ] Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt. Plaats de eerste HP Herstelschijf in de optische-schijfeenheid van de computer of in een optionele externe optische-schijfeenheid en start de computer opnieuw op. – of – Plaats de HP Herstel USB-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION 11-H060EF X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION 11-H060EF X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag