Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET PRO 8610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET PRO 8610. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET PRO 8610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET PRO 8610 te teleladen.


HP OFFICEJET PRO 8610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10180 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET PRO 8610 (8231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET PRO 8610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Copyright informatie © 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Editie 1, 4/2014 Kennisgeving van Hewlett-Packard Company De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Reproductie, aanpassing of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, met uitzondering van wat is toegestaan onder de wet op de auteursrechten. De enige garanties voor HP-producten en diensten zijn vermeld in de expliciete garantieverklaring die de producten en diensten vergezellen. [. . . ] Raak in het scherm Automatisch bijwerken aan zodat automatisch op updates voor de printer wordt gecontroleerd en productupdates automatisch worden geïnstalleerd. Ja OPMERKING: Als er een printerupdate beschikbaar is, zal de printer de update downloaden en installeren en vervolgens opnieuw opstarten. U moet de instructies herhalen vanaf stap 1 om HP ePrint in te stellen. OPMERKING: Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxyinstellingen gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over de proxydetails, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft ingesteld. 5. Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien. Webservices instellen via de geïntegreerde webserver Met de geïntegreerde webserver van de printer (EWS) kunt u webservices configureren en beheren. Raadpleeg Geïntegreerde webserver op pagina 118 voor meer informatie. Klik in het gedeelte Instellingen webservices op Installatie en vervolgens op Doorgaan. Volg de instructies op het scherm om de gebruiksvoorwaarden te accepteren. NLWW Webservices instellen 89 4. Wanneer u dit wordt gevraagd, kiest u ervoor om de printer te laten controleren op updates en deze te installeren. OPMERKING: Als er een printerupdate beschikbaar is, zal de printer de update downloaden en installeren en vervolgens opnieuw opstarten. OPMERKING: Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxyinstellingen gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over de proxydetails, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft ingesteld. 5. Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien. Stel Webservices in door middel van de HP-printersoftware. Als u Webservices niet hebt ingesteld bij het installeren van de HP-software op uw computer, kunt u de software nog steeds gebruiken om Webservices in te stellen. Zie Open de HP-printersoftware (Windows) op pagina 38 voor meer informatie. Selecteer in de HP-printersoftware ePrint instellen bij Afdrukken, scannen en faxen. Klik in het gedeelte Instellingen webservices op Installatie en vervolgens op Doorgaan. Volg de instructies op het scherm om de gebruiksvoorwaarden te accepteren. Wanneer u dit wordt gevraagd, kiest u ervoor om de printer te laten controleren op updates en deze te installeren. OPMERKING: Als er een printerupdate beschikbaar is, zal de printer de update downloaden en installeren en vervolgens opnieuw opstarten. U moet de instructies herhalen vanaf stap 1 om HP ePrint in te stellen. Als in uw netwerk proxy-instellingen worden gebruikt om verbinding te maken met internet, voert u deze instellingen in: a. Voer de instellingen van de proxyserver in en raak vervolgens Gereed aan. Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien. Webservices instellen (OS X) ▲ U kunt de embedded web server (EWS) gebruiken om Webservices in te stellen en te beheren. [. . . ] Deze fout kan optreden wanneer u een HP Instant Ink cartridge plaatst in een printer die niet werd ingeschreven in het Instant Ink-programma van HP. Ze kan ook optreden als de HP Instant-inktcartridge eerder in een andere printer werd geplaatst die is ingeschreven in het Instant Ink-programma van HP. Bezoek de website van het Instant Ink-programma van HP voor meer informatie. 246 Bijlage C Fouten (Windows) NLWW Inktsensorstoring De inktsensor is defect en de printer kan niet meer afdrukken. Raadpleeg www. hp. com/support voor meer informatie. NLWW Inktsensorstoring 247 Waarschuwing inktsensor De inktsensor meldt een onverwachte situatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET PRO 8610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET PRO 8610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag