Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET H470WBT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET H470WBT. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET H470WBT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET H470WBT te teleladen.


HP OFFICEJET H470WBT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET H470WBT (4543 ko)
   HP OFFICEJET H470WBT PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (758 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET H470WBT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP Officejet H470-serie printers Gebruikershandleiding Podrcznik uytkownika HP Officejet H470-serie printers Gebruikershandleiding Copyright informatie © 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Uitgave 1, 2-2007 Het reproduceren, aanpassen of vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behalve voorzover toegestaan door de copyrightwetgeving. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP worden beschreven in de expliciete garantieverklaring die bij dergelijke producten en diensten wordt geleverd. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als aanvullende garantie. [. . . ] Als het cd-menu niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op het setuppictogram op de Starter-cd. Klik in het cd-menu op de knop voor de verbindingsmethode die u wilt gebruiken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software-installatie te voltooien. Alleen voor Mac OS: Voltooi de installatie met behulp van de HP Network Setup Tool, die tijdens de installatie automatisch start. Zie 802. 11 draadloze profielen configureren en gebruiken om aanvullende 802. 11 draadloze profielen te configureren nadat u de printer geïnstalleerd hebt. Installatie met gebruik van ad-hocmodus en fabrieksinstellingen zonder USBkabel (Windows) U kunt uw printer in een draadloos ad-hocnetwerk installeren met gebruik van de standaardinstellingen, ook al heeft u geen USB-kabel. Volg de onderstaande stappen om aansluiting te maken met de printer met gebruik van de fabrieksinstellingen voor ad-hocnetwerken: 1. Open het configuratiehulpprogramma voor de draadloze netwerkkaart van uw computer en ga als volgt te werk: a. Maak een nieuw draadloos profiel met de volgende waarden: · Communicatiemodus: ad hoc · Netwerknaam (SSID): hpsetup · Beveiliging (codering): uitgeschakeld b. Wacht twee minuten tot het apparaat een IP-adres heeft gekregen en druk dan een draadloze configuratiepagina af. Zie Pagina's met apparaatgegevens afdrukken vanuit het bedieningspaneel voor meer informatie. 56 Configureren en beheren 3. Op de configuratiepagina controleert u het volgende voor de netwerkinstellingen van de printer: · Communicatiemodus: ad hoc · Netwerknaam (SSID): hpsetup · Het IP-adres is niet 0. 0. 0. 0 Opmerking Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, herhaalt u de voorgaande stappen. Als het cd-menu niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op het pictogram Setup op de Starter-cd. Klik in het cd-menu op de knop voor de verbindingsmethode die u wilt gebruiken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien. Zie 802. 11 draadloze profielen configureren en gebruiken om extra 802. 11 draadloze profielen te configureren nadat de printer is geïnstalleerd. Installatie van een computer-naar-computer (ad hoc) verbinding met gebruik van fabrieksinstellingen zonder USB-kabel (Mac OS) U kunt uw printer in een draadloos computer-naar-computer (ad hoc) netwerk installeren met gebruik van de standaardinstellingen, ook al heeft u geen USB-kabel. Volg onderstaande stappen om aansluiting met de printer te maken met gebruik van de fabrieksinstellingen: 1. Zie Pagina's met apparaatgegevens afdrukken vanuit het bedieningspaneel voor meer informatie. Open de AirPort Setup Assistant en volg de aanwijzingen op het scherm voor aansluiting aan een bestaand draadloos netwerk. Als het cd-menu niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op het installatiepictogram op de Starter-cd. Selecteer Draadloos netwerk in het scherm voor het type aansluiting en klik vervolgens op Klaar. [. . . ] HP heeft ook processen ontwikkeld om de negatieve invloed van het afvoeren van het apparaat aan het einde van de levenscyclus zo veel mogelijk te beperken. Ga naar www. hp. com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index. html voor meer informatie over het milieubeschermingsprogramma van HP. · · · · · · Minder is beter Energieverbruik Energy Star®-vermelding Material safety data sheets (chemiekaarten) Recycling Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Minder is beter Papiergebruik Met de functies voor 2-zijdig (dubbelzijdig) en N-op-1 afdrukken van dit product (waarmee u meerdere pagina's van een document op 1 vel papier kunt afdrukken) brengt u het papiergebruik omlaag, waardoor er minder natuurlijke bronnen nodig zijn om aan uw afdrukwensen te voldoen. Zie deze handleiding voor meer informatie over het werken met deze functies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET H470WBT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET H470WBT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag