Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7612

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7612. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET 7612 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7612 te teleladen.


HP OFFICEJET 7612 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11892 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET 7612 (11791 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET 7612

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett-Packard Company De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Reproductie, aanpassing of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, met uitzondering van wat is toegestaan onder de wet op de auteursrechten. De enige garanties voor HP-producten en diensten zijn vermeld in de expliciete garantieverklaring die de producten en diensten vergezellen. geen enkele melding in dit document kan worden beschouwd als bijkomende garantie. [. . . ] Indien de printer niet goed is geïnstalleerd voor faxen, ondervindt u mogelijk problemen bij het verzenden en/of ontvangen van faxen. Indien u faxproblemen ondervindt, kunt u een faxtestrapport afdrukken om de status van de printer te controleren. Als de test is mislukt, bekijkt u het rapport voor informatie over het oplossen van de aangetroffen problemen. Voor meer hulp gaat u naar de online ondersteuningswebsite van HP www. — ● ● ● ● ● ● ● ● ● De faxtest is mislukt Op het scherm wordt altijd Telefoon van haak weergegeven De printer heeft problemen met het verzenden en ontvangen van faxen De printer heeft problemen met het verzenden van een handmatige fax De printer kan geen faxen ontvangen maar wel verzenden De printer kan geen faxen verzenden maar wel ontvangen Er worden faxtonen opgenomen op mijn antwoordapparaat Het telefoonsnoer dat bij de printer is geleverd, is niet lang genoeg Faxen in kleur worden niet afgedrukt De computer kan geen faxen ontvangen (Faxen naar pc en Faxen naar Mac) De faxtest is mislukt Controleer het rapport voor basisinformatie over de fout als een uitgevoerde faxtest is mislukt. Als u gedetailleerde informatie nodig hebt, controleert u eerst in het testrapport welk onderdeel van de test is mislukt en raadpleegt u vervolgens in dit gedeelte het desbetreffende onderwerp met mogelijke oplossingen. Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: ● ● ● ● ● ● De faxhardwaretest is mislukt Het testen van de verbinding van de fax met een actieve telefoonaansluiting is mislukt Het testen van de verbinding van het telefoonsnoer met de juiste poort op de fax is mislukt Het testen van het juiste soort telefoonsnoer met de fax is mislukt De kiestoondetectietest is mislukt De faxlijnconditietest is mislukt NLWW Faxproblemen oplossen 127 De faxhardwaretest is mislukt ● Schakel de printer uit door te drukken op de knop (Aan/uit) op het bedieningspaneel van de printer, en koppel vervolgens het netsnoer los van de achterkant van de printer. Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan en schakel de printer vervolgens in. Als de test opnieuw mislukt, zoekt u verder in de informatie over het oplossen van problemen in dit gedeelte. Als u de test vanuit de wizard Faxinstallatie (Windows) of HP Hulpconfiguratieprogramma (Mac OS X) uitvoert, controleert u of de printer niet met een andere taak bezig is, zoals het ontvangen van een fax of het maken van een kopie. Controleer of op het scherm een bericht wordt weergegeven met de melding dat de printer bezet is. Als het apparaat bezig is, wacht u totdat het apparaat niet meer actief is en alle bewerkingen zijn voltooid en voert u de test opnieuw uit. Als u het meegeleverde telefoonsnoer niet gebruikt om de printer op de telefoonaansluiting aan te sluiten, kunt u waarschijnlijk geen faxen verzenden of ontvangen. Voer de faxtest nogmaals uit nadat u het bij de printer geleverde telefoonsnoer hebt aangesloten. (Een splitter is een verdeelstekker die wordt aangesloten op een telefoonaansluiting op de wand. ) Probeer de problemen op te lossen door de splitter te verwijderen en de printer rechtstreeks op de telefoonaansluiting op de wand aan te sluiten. — ● ● ● Nadat u de gevonden problemen hebt opgelost, voert u de faxtest nogmaals uit om te controleren of de test slaagt en de printer gereed is om te faxen. Als de Faxhardwaretest blijft mislukken en er problemen zijn met het faxen, neemt u contact op met HP-ondersteuning. Deze website biedt informatie en hulpmiddelen waarmee u veelvoorkomende printerproblemen kunt verhelpen. Selecteer uw land/regio wanneer dit wordt gevraagd en klik vervolgens op Contact opnemen met HP voor informatie over het aanvragen van technische ondersteuning. Het testen van de verbinding van de fax met een actieve telefoonaansluiting is mislukt ● ● Controleer de verbinding tussen de wandcontactdoos voor de telefoon en de printer en zorg ervoor dat het telefoonsnoer correct is bevestigd. Als u het meegeleverde telefoonsnoer niet gebruikt om de printer op de telefoonaansluiting aan te sluiten, kunt u waarschijnlijk geen faxen verzenden of ontvangen. [. . . ] Zie Inktcartridges vervangen op pagina 97 voor informatie over het plaatsen van nieuwe inktcartridges. VOORZICHTIG: Verwijder de lege zwarte cartridge NIET om af te drukken in de modus Alleen kleur gebruiken. 291 Niet compatibele inktcartridges De inktcartridge is niet compatibel met uw printer. Oplossing: Verwijder deze cartridge onmiddellijk en plaats een compatibele inktcartridge. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET 7612

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET 7612 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag