Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7500A E910A HET KRIJGEN VAN BEGONNEN GIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7500A E910A. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET 7500A E910A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 7500A E910A te teleladen.


HP OFFICEJET 7500A E910A HET KRIJGEN VAN BEGONNEN GIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3043 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET 7500A E910A (11917 ko)
   HP OFFICEJET 7500A E910A GETTING STARTED GUIDE (3021 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET 7500A E910AHET KRIJGEN VAN BEGONNEN GIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Neem bij gebruik van deze printer altijd voorzorgsmaatregelen om het risico van letsel door brand of elektrische schokken te beperken. Zorg dat u alle instructies in de bij de printer behorende documentatie hebt gelezen en begrepen. Neem alle op deze printer vermelde waarschuwingen en instructies in acht. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u deze printer reinigt. [. . . ] Zie voor informatie over het configureren van deze instelling "Stap 3: Faxinstellingen configureren" op pagina 43. Als u geabonneerd bent op een voicemailservice op dezelfde telefoonlijn die u voor faxen gebruikt, kunt u niet automatisch faxen ontvangen. U moet ervoor zorgen dat de optie Automatisch antwoorden uitgeschakeld is, zodat u handmatig faxen kunt ontvangen. Zorg dat de handmatige fax is gestart voordat de voicemail de oproep beantwoordt. Als u uw faxen liever automatisch ontvangt, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf voor een abonnement op een service voor specifieke belsignalen of om een aparte telefoonlijn aan te vragen voor het faxen. Een fax handmatig ontvangen Wanneer u aan de telefoon bent, kan uw gesprekspartner u een fax sturen terwijl u met elkaar spreekt (dit heet "handmatig faxen"). U kunt faxen handmatig ontvangen vanaf een telefoon die is verbonden met de printer (via de 2-EXT-poort), of vanaf een telefoon op dezelfde telefoonlijn (maar niet rechtstreeks verbonden met de printer). Stel Aantal belsignalen voor het antwoorden in op een hoge waarde zodat u de binnenkomende oproepen kunt beantwoorden voordat de printer de oproep beantwoordt. Instelling Automatisch beantwoorden ook uitschakelen zodat de printer binnenkomende oproepen niet automatisch beantwoordt. Als u opdat moment een gesprek voert met de verzender, zegt u tegen de verzender dat deze Start moet indrukken op het faxapparaat. Wanneer u de faxtonen van een verzendend faxapparaat hoort, gaat u als volgt te werk: a. Zodra de printer de fax begint te ontvangen, kunt u de telefoon ophangen of aan de lijn blijven. Ontvangen faxen vanuit het geheugen afdrukken Als u de modus Back-up van faxontvangst inschakelt, worden de ontvangen faxberichten altijd in het geheugen van het apparaat opgeslagen, ook als er een fout op het apparaat optreedt. opmerking: Als u het apparaat uitschakelt , worden alle in het geheugen opgeslagen faxen verwijderd uit het geheugen. Zie de gebruikershandleiding, die op de computer beschikbaar is wanneer u de software hebt geïnstalleerd voor meer informatie over het gebruik van deze functie. Raak Hulpprogramma's aan en raak vervolgens Faxen in het geheugen opnieuw afdrukken aan. De faxen worden afgedrukt in omgekeerde volgorde als die waarin ze zijn ontvangen waarbij de meest recent ontvangen fax het eerst wordt afgedrukt, enz. Raak (Annuleren) aan als u wilt stoppen met het opnieuw afdrukken van de faxen in het geheugen. U kunt verschillende soorten faxrapporten afdrukken: Deze rapporten bevatten nuttige informatie over de printer. opmerking: U kunt ook de belgeschiedenis weergeven op het scherm van het bedieningspaneel van de printer. Raak Fax aan en raak (Belgeschiedenis) aan vervolgens om de belgeschiedenis weer te geven. Selecteer het faxrapport dat u wilt afdrukken en raak vervolgens OK aan. [. . . ] De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen: a. Gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product; d. Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET 7500A E910A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET 7500A E910A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag