Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6500A E710A DE AFFICHE VAN DE OPSTELLING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6500A E710A. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET 6500A E710A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6500A E710A te teleladen.


HP OFFICEJET 6500A E710A DE AFFICHE VAN DE OPSTELLING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1703 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET 6500A E710A PRVI KORACI (5055 ko)
   HP OFFICEJET 6500A E710A GETTING STARTED GUIDE (5072 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET 6500A E710ADE AFFICHE VAN DE OPSTELLING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IMPORTANT : Zorg ervoor dat alle knoppen zichtbaar zijn en dat de randen van de overlay gelijklopen met het apparaat. De HP All-in-One werkt alleen als de overlay op het bedieningspaneel is bevestigd! 2 · HP Tout-en-Un 6 Chargez du papier Papier plaatsen Chargez le bac inférieur de papier blanc ordinaire. Pour éviter les bourrages papier, veillez à ne pas trop enfoncer le papier dans le bac d'alimentation. Duw het papier niet te ver in de lade, omdat er anders papierstoringen kunnen optreden. 7 Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur Netsnoer en adapter aansluiten IMPORTANT : Pour garantir une installation correcte du logiciel, ne connectez pas le câble USB avant l'étape 17. BELANGRIJK: Sluit de USB-kabel niet aan vóór stap 17. [. . . ] a (1-LINE) Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting (1-LINE) en het andere op een wandcontactdoos. b (2-EXT) Voer de volgende stap uit als u de telefoon/ het antwoordapparaat wilt aansluiten op de HP All-in-One Haal de stekker uit de aansluiting (2-EXT) en steek vervolgens het snoer van het antwoordapparaat in de aansluiting. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van de fax. b HP Officejet 4300 All-in-One series User Guide HP Officejet 4300 All-in-One series User Guide Si vous souhaitez utiliser votre propre cordon téléphonique ou si vous disposez d'une des fonctionnalités listées ci-dessous, reportez-vous au Guide de l'utilisateur : · DSL · Voix sur IP/Télécopie sur IP · ISDN · Messagerie vocale · Sonnerie distincte Zie de gebruikershandleiding als u uw eigen telefoonsnoer wilt gebruiken of als u over een van de volgende functies beschikt: · DSL · VoIP/FoIP · ISDN · Voicemail · Verschillende beltonen 4 · HP Tout-en-Un 9 Appuyez sur le bouton Activer et configurez le périphérique Op de Aan-knop drukken en configureren a Après avoir appuyé sur le bouton Activer, attendez l'invite de langue avant de poursuivre. b Pour définir la langue de l'affichage, utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre langue, appuyez sur la touche OK, puis confirmez votre sélection. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre pays/région, appuyez sur OK, puis confirmez votre sélection. a Nadat u op de knop Aan hebt gedrukt, wacht u totdat u om een taal wordt gevraagd voordat u verder gaat. b Selecteer de taal voor het beeldscherm met behulp van de pijltoetsen, druk op OK en bevestig uw keuze. Selecteer met de pijltoetsen uw land/regio en druk op OK om de keuze te bevestigen. 10 Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression De toegangsklep voor de printcartridge openen Soulevez la porte d'accès aux cartouches d'impression. Le chariot d'impression se déplace vers la droite. Til de toegangsklep voor de printcartridge op. De wagen met printcartridges wordt naar rechts verplaatst. 11 Retirez le ruban adhésif des deux cartouches Tape van beide cartridges verwijderen Tirez sur la languette pour retirer le ruban adhésif des deux cartouches d'impression. ATTENTION : Ne touchez pas les contacts en cuivre et ne replacez pas le ruban adhésif sur les cartouches. OPMERKING: Als het opstartscherm niet verschijnt nadat u de cd hebt geplaatst, dubbelklikt u op Deze computer, op het pictogram Cd-rom met het HP-logo en vervolgens op setup. exe. 8 · HP Tout-en-Un 17 Branchez le câble USB USB-kabel aansluiten Utilisateurs Mac : a Raccordez le câble USB de votre ordinateur au port USB situé à l'arrière du périphérique. Utilisateurs Windows : a Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'au message vous invitant à brancher le câble USB (ceci peut prendre plusieurs minutes). b Une fois l'invite affichée, raccordez le câble USB au port situé à l'arrière du périphérique HP Tout-en-un, puis à un port USB de l'ordinateur. Windows-gebruikers: a Volg de instructies op het scherm tot u wordt gevraagd de USB-kabel aan te sluiten. (Dit kan enkele minuten duren. ) b Zodra u wordt gevraagd dit te doen, sluit u de USB-kabel aan op de poort aan de achterzijde van de HP All-in-One en op een willekeurige USB-poort van de computer. Mac-gebruikers: a Sluit de USB-kabel aan op uw computer en op de USB-poort aan de achterzijde van het apparaat. a b HP Tout-en-Un · 9 17 Raccordez le câble USB (suite) USB-kabel aansluiten (vervolg) Si cet écran ne s'affiche pas, reportez-vous à la rubrique Dépannage de la dernière section de ce document. Raadpleeg Problemen oplossen in het laatste deel van deze handleiding als u dit scherm niet te zien krijgt. b Cliquez deux fois sur l'icône Programme d'installation HP Tout-en-Un de votre Mac. c Veillez à compléter tous les écrans, y compris celui de l'assistant de configuration. Nadat de software is geïnstalleerd, bent u klaar. Utilisateurs Windows : c Suivez les instructions affichées à l'écran. Complétez les écrans Assistant de configuration du télécopieur HP et Enregistrement. L'installation du logiciel est maintenant terminée. Windows-gebruikers: c Volg de instructies op het scherm. Nadat de software is geïnstalleerd, bent u klaar. 10 · HP Tout-en-Un Dépannage Problème : Le message Bourrage papier s'affiche à l'écran. Action : Soulevez le panneau de commande et retirez avec précaution les feuilles coincées. Veillez à avoir retiré tous les rubans adhésifs d'emballage. [. . . ] Réinsérez les cartouches et refermez la porte d'accès aux cartouches d'impression. Problème : (Windows uniquement) Vous n'avez pas vu l'écran vous invitant à connecter le câble USB. Action : Retirez le CD-ROM Windows accompagnant le périphérique HP Tout-en-un, puis insérez-le à nouveau. Reportez-vous à l'étape 16. Problème : (Windows uniquement) L'écran Microsoft Ajout de matériel s'affiche. Débranchez le câble USB, puis introduisez le CD-ROM pour Windows accompagnant le périphérique HP Tout-en-un. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET 6500A E710A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET 6500A E710A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag