Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6000. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET 6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 6000 te teleladen.


HP OFFICEJET 6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5354 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET 6000 POSTER POSTAVLJANJE (1178 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET 6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OFFICEJET 6000 Gebruikershandleiding E609 HP Officejet 6000 (E609)-serie printers Gebruikershandleiding Copyright informatie © 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Uitgave 1, 6/2009 Kennisgeving van HewlettPackard Company De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Reproductie, aanpassing of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, met uitzondering van wat is toegestaan onder de wet op de auteursrechten. De garantie voor HP-producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. [. . . ] Als het probleem hiermee niet verholpen is, probeert u de volgende oplossing. Oplossing 6: verwijder alle geannuleerde afdruktaken uit de wachtrij Oplossing: Een afdruktaak is mogelijk in de wachtrij blijven staan nadat de taak is geannuleerd. Door de geannuleerde taak loopt de wachtrij vast, waardoor de volgende afdruktaak niet kan worden afgedrukt. Open op de computer de printermap en kijk of de geannuleerde taak in de afdrukwachtrij blijft staan. Als de afdruktaak in de wachtrij blijft staan, hebt u nog twee mogelijkheden: · · Maak de USB-kabel los van het apparaat, start de computer opnieuw op en sluit de USB-kabel weer aan op het apparaat. Schakel het apparaat uit, start de computer opnieuw op en schakel het apparaat weer in. Oorzaak: Er bevond zich nog een verwijderde afdruktaak in de wachtrij. Als het probleem hiermee niet verholpen is, probeert u de volgende oplossing. Oplossing 7: verhelp de papierstoring Oplossing: Verhelp de papierstoring en verwijder eventueel gescheurd papier dat in het apparaat is achtergebleven. Meer informatie vindt u in: Papierstoringen oplossen Oorzaak: Het papier in het apparaat is vastgelopen. Problemen oplossen bij afdrukken 81 Hoofdstuk 5 Als het probleem hiermee niet verholpen is, probeert u de volgende oplossing. Oplossing 8: controleer of de wagen met de printcartridges vrij kan bewegen Oplossing: Koppel het netsnoer los als dit nog niet was losgekoppeld. Controleer of de wagen met de printcartridges vrij kan bewegen van de ene zijde van de printer naar de andere. Indien de wagen vastzit, kunt u de printer beschadigen door de wagen te forceren. Als het probleem hiermee niet verholpen is, probeert u de volgende oplossing. Oplossing 9: controleer de verbinding van het apparaat met de computer Oplossing: Controleer de verbinding van de printer met de computer. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de USB-poort aan de achterzijde van het apparaat. Controleer of de andere kant van de USB-kabel is aangesloten op een USB-poort van uw computer. Als de kabel goed is aangesloten, schakelt u het apparaat uit en weer in. Als het apparaat op de computer is aangesloten door een vaste of draadloze verbinding, controleer dan of de respectieve verbindingen actief zijn en het apparaat is ingeschakeld. Controleer de status van het apparaat als de verbindingen veilig zijn en er gedurende enkele minuten niets is afgedrukt nadat u een afdruktaak hebt verzonden naar het apparaat. Klik in de HP Solution Center-software op Instellingen en vervolgens op Status. Als het probleem hiermee niet verholpen is, probeert u de volgende oplossing. Oplossing 10: start het apparaat opnieuw op Oplossing: Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en druk op de knop Voeding om het apparaat in te schakelen. Oorzaak: Er is een fout opgetreden met het apparaat. Mijn document is in de verkeerde volgorde afgedrukt Oplossing: Druk het document in omgekeerde volgorde af. Als het document is afgedrukt, liggen de pagina's in de juiste volgorde. Oorzaak: De afdrukinstellingen waren ingesteld om de eerste pagina van het document eerst af te drukken. Vanwege de manier waarop het papier wordt ingevoerd 82 Onderhoud en problemen oplossen in het apparaat, ligt de eerste pagina met de bedrukte kant naar boven onder op de stapel. De marges worden niet afgedrukt zoals verwacht Probeer het probleem op te lossen met de volgende oplossingen. [. . . ] (http://www. openssl. org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. openssl. org/)" 3. 4. 5. 6. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET 6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET 6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag