Gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 5740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 5740. Wij hopen dat dit HP OFFICEJET 5740 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP OFFICEJET 5740 te teleladen.


HP OFFICEJET 5740 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8500 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP OFFICEJET 5740 (8196 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP OFFICEJET 5740

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. Cheques of concepten opgesteld door regeringsinstellingen Papieren valuta, reischeques of postwissels Depositobewijzen Werk waarop copyright van toepassing is Veiligheidsinformatie Adobe® en het Acrobat-logo® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Oktober 2006 Waarschuwing Stel het product niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of schokken te voorkomen. [. . . ] 142 Probleemoplossing Afdrukken bevatten horizontale strepen of lijnen Oorzaak: Het papier wordt niet goed ingevoerd of is niet goed geplaatst. Maak een rechte stapel papier door de stapel met de randen op een vlak oppervlak te kloppen en controleer het papier op het volgende: • Zorg dat het vrij is van scheuren, stof, kreukels en gekrulde of omgevouwen randen. € Zorg dat het papier in de stapel van hetzelfde formaat en dezelfde soort is. Plaats het papier in de invoerlade met de korte rand naar voren en de afdrukzijde naar beneden. Let op Zorg dat de HP All-in-One inactief en stil is wanneer u papier in de invoerlade plaatst. Als de HP All-in-One bezig is met het onderhoud van de printcartridges of een andere taak uitvoert, bevindt de papierstop in het apparaat zich mogelijk niet in de juiste positie. Hierdoor kunt u het papier te ver naar voren duwen, waardoor de HP All-in-One blanco pagina's zal uitwerpen. Tip Als u briefhoofdpapier gebruikt, schuift u dit in de lade met het briefhoofd eerst en de afdrukzijde naar beneden. Raadpleeg de afbeelding op de bodem van de invoerlade voor hulp bij het plaatsen van papier van volledig formaat. Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen tot deze tegen de rand van het papier aankomt. Maak de invoerlade niet te vol: de stapel papier moet in de invoerlade passen en mag niet hoger zijn dan de bovenkant van de papierbreedtegeleider. Gebruik een hogere afdrukkwaliteit om meer inkt te gebruiken bij het afdrukken of kopiëren. Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam Eigenschappen, Opties, Printerinstellingen, Printer of Voorkeuren. Klik in de keuzelijst Type is op de soort fotopapier die u in de invoerlade hebt geplaatst. Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden in de rechterbenedenhoek van de glasplaat of met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoerlade. Als u de documentinvoerlade gebruikt, plaatst u de pagina's zodanig dat de bovenkant van het document als eerste wordt ingevoerd. Druk in het gebied Kopiëren op Kwaliteit totdat de gewenste kwaliteitsinstelling wordt verlicht. Oorzaak: De printcartridges moeten worden gereinigd of zijn mogelijk leeg. oplossing: Controleer de geschatte inktniveaus van de printcartridges. Als de printcartridges leeg of bijna leeg zijn, moet u deze mogelijk vervangen. Als er nog inkt in de printcartridges zit, maar u toch problemen ondervindt, drukt u een zelftestrapport af om vast te stellen of er een probleem is met de printcartridges. als het rapport een probleem aangeeft , reinigt u de printcartridges. [. . . ] Extra specificaties Geheugenspecificaties: 8 MB ROM, 32 MB DDR Programma voor milieubeheer In dit deel vindt u informatie over milieubescherming, ozonproductie, energieverbruik, papiergebruik, plastic, veiligheidsinformatiebladen en recyclingprogramma's. € • • • • • • • Milieubescherming Ozonproductie Papiergebruik Plastic Veiligheidsinformatiebladen Programma voor het recyclen van hardware Recyclingprogramma van HP Inkjet-onderdelen Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden Afmetingen en gewicht 285 Hoofdstuk 15 Milieubescherming Hewlett-Packard streeft ernaar om op milieuvriendelijke wijze kwaliteitsproducten te leveren. Dit product beschikt over een aantal eigenschappen die de impact op het milieu verminderen. Ga voor meer informatie naar de website over duurzame ontwikkeling van HP op: www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP OFFICEJET 5740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP OFFICEJET 5740 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag