Gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M476DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M476DN. Wij hopen dat dit HP LASERJET PRO M476DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M476DN te teleladen.


HP LASERJET PRO M476DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3594 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET PRO M476DN (7939 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET PRO M476DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Color LaserJet Pro MFP M476 Gebruikershandleiding HP Color LaserJet Pro MFP M476 Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen © 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Wanneer u de laatste pagina hebt gescand, raakt u de knop Nee aan wanneer dit wordt gevraagd. De fax wordt verzonden. 8. 64 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW Faxen vanuit de documentinvoer 1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoer. VOORZICHTIG: Gebruik geen originelen met correctietape, correctievloeistof, paperclips of nietjes om schade aan het product te voorkomen. Plaats ook geen foto's en kleine of dunne originelen in de documentinvoer. 2. Schuif de papiergeleiders goed tegen het papier aan. 3. Raak de knop Faxen starten aan. Snelkiescodes en groepskiescodes gebruiken OPMERKING: Telefoonboekvermeldingen moeten via het Faxmenu worden ingesteld voordat u het telefoonboek kunt gebruiken om faxberichten te verzenden. Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer. NLWW Een fax versturen 65 2. Raak de gewenste naam van de individuele vermelding of groepsvermelding aan. Raak de knop Faxen starten aan. Een fax verzenden vanuit de software De procedure om een fax te verzenden is afhankelijk van uw specificaties. Klik op Start, klik op Programma's (of Alle programma's in Windows XP) en klik vervolgens op HP. Klik op Nu verzenden. Een fax verzenden vanuit een softwareprogramma van een andere leverancier, bijvoorbeeld Microsoft Word 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met printerdrivers de driver van de fax. Klik op Nu verzenden. 66 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen U kunt faxnummers die u regelmatig gebruikt (maximaal 120 vermeldingen) opslaan als individuele faxnummers of als een groep faxnummers. ● ● ● Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken Telefoonboekvermeldingen verwijderen Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken 1. Raak de knop Individuele instellingen of Groepsinstellingen aan als u een snelkiesnummer wilt maken. Gebruik het toetsenblok om een naam voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan. Gebruik het toetsenblok om het faxnummer voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan. Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken TIP: voordat u een telefoonboek uit een ander programma kunt importeren, moet u de exportfunctie in dat andere programma gebruiken. Met de HP Device Toolbox kunt u contactgegevens uit telefoonboeken van de volgende software importeren. ● ● ● ● Microsoft Outlook Lotus Notes Microsoft Outlook Express Een telefoonboek dat eerder is geëxporteerd uit de Device Toolbox-software van een ander HPapparaat. Telefoonboekvermeldingen verwijderen U kunt alle in het apparaat geprogrammeerde telefoonboekvermeldingen verwijderen. Verwijderde telefoonboekvermeldingen kunnen niet worden hersteld. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Fax aan. Of raak de knop Alle vermeldingen verwijderen aan als u alle vermeldingen wilt verwijderen. NLWW Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen 67 5. Raak de knop OK aan om het verwijderen te bevestigen. 68 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW 8 Het apparaat beheren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Toepassingen van HP Webservices gebruiken Het verbindingstype van het apparaat wijzigen (Windows) HP Device Toolbox (Windows) HP Utility voor Mac OS X HP Web Jetadmin software gebruiken IP-netwerkinstellingen configureren Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) Geavanceerde configuratie met HP Utility voor Mac OS X HP Web Jetadmin Functies voor productbeveiliging Besparingsinstellingen De firmware bijwerken Ga naar www. hp. com/support/colorljMFPM476 voor de uitgebreide Help van HP voor uw apparaat: ● ● ● ● Los problemen op. [. . . ] OPMERKING: Klik op Configuratiepagina afdrukken als u een configuratiepagina wilt afdrukken om te controleren of de versie van de geïnstalleerde firmware van vóór of na het updateproces is. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en klik op de knop Sluiten om het hulpprogramma te sluiten. NLWW Faxproblemen oplossen 131 4. Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software. Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit. 5. Controleer of de telefoonlijn een analoog faxapparaat ondersteunt. ● ● Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET PRO M476DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET PRO M476DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag