Gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M125A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M125A. Wij hopen dat dit HP LASERJET PRO M125A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO M125A te teleladen.


HP LASERJET PRO M125A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7427 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET PRO M125A (6969 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET PRO M125A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2013, 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox. Omschrijving ● ● Apparaatstatus: Toont de status van het apparaat en het geschatte percentage resterende levensduur van benodigdheden van HP. Status benodigdheden: Toont de geschatte resterende levensduur van benodigdheden van HP in procenten. De werkelijke resterende levensduur van benodigdheden kan variëren. Zorg dat u vervangende benodigdheden hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft alleen te worden vervangen, als de afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is. Apparaatconfiguratie: Hier vindt u informatie die op de configuratiepagina van het product wordt weergegeven. Netwerkoverzicht: Hier vindt u informatie over de netwerkconfiguratiepagina van het product. Rapporten: Hiermee drukt u de door het apparaat gegenereerde configuratiepagina en statuspagina voor benodigdheden af. Logbestand: Hierin staan alle apparaatgebeurtenissen en -fouten. Tabblad of gebied Het tabblad Home Hier vindt u informatie over het product, de status en de configuratie. ● ● ● ● 60 Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren NLWW Tabblad of gebied Tabblad Systeem Hiermee kunt u het product vanaf uw computer configureren. Omschrijving ● ● ● ● Apparaatgegevens: Biedt basisinformatie over het apparaat en het bedrijf. Papierinstell. : Hiermee wijzigt u de standaardpapierverwerkingsinstellingen van het apparaat. Afdrukkwaliteit: Hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor de afdrukkwaliteit van het apparaat. EcoSMART Console: Hiermee wijzigt u de standaardtijden voor het activeren van de sluimermodus of automatische uitschakeling. Tevens configureert u hiermee de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het apparaat opnieuw wordt geactiveerd. Papiersoorten: Hiermee kunt u afdrukmodi configureren die overeenkomen met de door het apparaat geaccepteerde papiersoorten. Systeeminstellingen: Hiermee wijzigt u de standaardsysteeminstellingen van het apparaat. Opslaan en herstellen: Hier kunt u de huidige instellingen voor het product opslaan in een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde instellingen in een ander product te laden of de instellingen op een later tijdstip te herstellen op dit product. Beheer: Hiermee kunt u het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen. En hiermee schakelt u apparaatfuncties in en uit. ● ● ● ● ● OPMERKING: Het tabblad Systeem kan met een wachtwoord worden beveiligd. Als dit apparaat op een netwerk is aangesloten, moet u eerst contact opnemen met de systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt. Tabblad Afdrukken Hiermee kunt u standaardafdrukinstellingen wijzigen vanaf uw computer. Tabblad Fax Afdrukken: Hier kunt u de standaardafdrukinstellingen van het product wijzigen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand. [. . . ] ● Stel een hogere faxresolutie voor het versturen van faxberichten in. De ingestelde resolutie heeft geen invloed op ontvangen faxberichten. LCD-bedieningspaneel 1. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen aan. Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET PRO M125A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET PRO M125A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag