Gebruiksaanwijzing HP LASERJET-PRO-M521DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET-PRO-M521DW. Wij hopen dat dit HP LASERJET-PRO-M521DW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET-PRO-M521DW te teleladen.


HP LASERJET-PRO-M521DW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7457 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET-PRO-M521DW (9781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET-PRO-M521DW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Raak een niet-toegewezen nummer in de lijst aan. NLWW Het telefoonboek gebruiken 113 4. 5. Gebruik het toetsenblok om een naam voor de groep in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan. Raak de naam van elke individuele vermelding aan die u wilt toevoegen aan de groep. Raak de knop OK aan om het verwijderen te bevestigen. Groepskiescodes verwijderen 1. Raak de knop OK aan om het verwijderen te bevestigen. 114 Hoofdstuk 7 Fax NLWW Instellingen voor het verzenden van faxen configureren ● ● ● ● ● Speciale kiessymbolen en opties instellen Kiestoondetectie instellen Opties voor automatische nummerherhaling Het contrast en de resolutie instellen Factuurcodes instellen Speciale kiessymbolen en opties instellen U kunt pauzes invoeren in faxnummers die u invoert. Pauzes zijn vaak vereist wanneer u een internationaal nummer kiest of wanneer u verbinding maakt met een buitenlijn. Speciaal symbool Kiespauze Knop Beschrijving De knop Opnieuw kiezen/pauze bevindt zich op het toetsenblok van het bedieningspaneel. Dit teken zorgt dat het apparaat op een kiestoon wacht voordat de rest van het telefoonnummer wordt gekozen. Deze knop is alleen in toepasselijke situaties beschikbaar. Pauze voor kiestoon Korte signaalonderbreking Voorkiesnummers instellen Een kiesvoorvoegsel bestaat uit een of meer cijfers die automatisch worden gekozen vóór elk faxnummer dat u kiest via het bedieningspaneel of de software. U kunt deze functie bijvoorbeeld inschakelen als u een nummer, bijvoorbeeld 9, moet kiezen om toegang te krijgen tot een externe telefoonlijn. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u nog steeds faxnummers kiezen zonder kiesvoorvoegsel als u het nummer handmatig kiest. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Faxinstellingen aan. Gebruik het toetsenblok om het voorvoegsel in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan. aan. NLWW Instellingen voor het verzenden van faxen configureren 115 Kiestoondetectie instellen Gewoonlijk begint het product direct met het kiezen van een faxnummer. Wanneer u het product op dezelfde lijn als uw telefoon gebruikt, schakelt u kiestoondetectie in. Zo voorkomt u dat er een fax wordt verzonden terwijl er iemand aan de telefoon is. De fabrieksinstelling voor kiestoondetectie is Aan voor Frankrijk en Hongarije en Uit voor alle overige landen/regio's. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Faxinstellingen aan. aan. Toon- of pulskiezen Met deze procedure kunt u het product instellen op toonkiezen of pulskiezen. Wijzig deze instelling niet, tenzij u weet dat uw telefoonlijn geen gebruik maakt van toonkiezen. aan. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Faxinstellingen aan. Raak vervolgens de knop Toon of Puls aan. Opties voor automatische nummerherhaling Wanneer er geen fax kan worden verzonden door een communicatiefout, omdat de faxoproep niet wordt beantwoord door het ontvangende apparaat of de lijn bezet is, wordt geprobeerd het nummer opnieuw te kiezen op basis van de opties voor opnieuw kiezen bij bezet, opnieuw kiezen bij geen gehoor en opnieuw kiezen bij communicatiefouten. De optie Opnieuw kiezen bij bezet instellen Als deze optie is ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen als er een bezetsignaal wordt ontvangen. [. . . ] Als er meerdere printers zijn geïnstalleerd, controleert u of u de juiste printer hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Stel in voor in het dialoogvenster Druk af. 234 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen NLWW Software verwijderen (Windows) Windows XP 1. Klik op Verwijderen en verwijder de software volgens de instructies op het scherm. Windows Vista en Windows 7 1. Klik op Verwijderen en verwijder de software volgens de instructies op het scherm. NLWW Software verwijderen (Windows) 235 Software verwijderen (Mac OS X) U moet beschikken over beheerdersrechten om de software te verwijderen. Selecteer het apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op de knop Verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET-PRO-M521DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET-PRO-M521DW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag