Gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A). Wij hopen dat dit HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A) te teleladen.


HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2440 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A) (2800 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LASERJET PRO 200 COLOR Gebruikershandleiding M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251 printerserie Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Gebruik de pijlknoppen om de optie TCP/IP-configuratie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Gebruik de pijlknoppen om de optie Handmatig te selecteren en druk vervolgens op de knop OK. Voer het IP-adres in met de alfanumerieke knoppen en druk vervolgens op de knop OK. Als het IP-adres incorrect is, selecteert u met de pijlknoppen de optie Nee en drukt u vervolgens op de knop OK. Herhaal stap 5 met het juiste IP-adres en herhaal stap 5 vervolgens om het subnetmasker en de standaardgateway in te stellen. 58 Hoofdstuk 4 Het product beheren en onderhouden NLWW IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) OPMERKING: dit gedeelte is alleen van toepassing op het model HP LaserJet Pro 200 color M251nw printer. Met de menu's van het bedieningspaneel kunt u handmatig een IPv4-adres, subnetmasker en standaardgateway instellen. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Ga naar het menu Netwerkinstellingen en raak dit aan. Gebruik het numerieke toetsenbord om het IP-adres in te voeren en raak de knop OK aan. Gebruik het numerieke toetsenbord om het subnetmasker in te voeren en raak de knop OK aan. Gebruik het numerieke toetsenbord om de standaardgateway in te voeren en raak de knop OK aan. aan. De naam van het apparaat in het netwerk wijzigen Indien u de naam van het apparaat in een netwerk wilt wijzigen zodat het apparaat kan worden geïdentificeerd, gebruikt u de geïntegreerde webserver. Open de geïntegreerde webserver door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de adresregel van uw webbrowser. OPMERKING: u heeft ook toegang tot de geïntegreerde webserver van HP via de HP Device Toolbox voor Windows of de HP Utility voor Mac OS X. De standaardapparaatnaam staat op de pagina Apparaatgegevens in het veld Apparaatstatus. het invullen van de andere velden op deze pagina is optioneel. Klik op de knop Toepassen om de wijzigingen op te slaan. NLWW IP-netwerkinstellingen configureren 59 Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking OPMERKING: Deze informatie geldt alleen voor ethernetnetwerken, niet voor draadloze netwerken. De linksnelheid en communicatiemodus van de afdrukserver moeten overeenkomen met die van de netwerkhub. Voor de meeste situaties laat u de printer in de automatische modus staan. Als u onjuiste instellingen opgeeft voor de koppelingssnelheid en duplex, kan het apparaat mogelijk niet meer communiceren met andere netwerkapparaten. Als u wijzigingen moet aanbrengen, doet u dat via het bedieningspaneel van het apparaat. OPMERKING: De instelling moet overeenkomen met de instelling van het netwerkproduct dat wordt aangesloten (een netwerkhub, switch, gateway, router of computer). OPMERKING: Wanneer u aan deze instellingen wijzigingen aanbrengt, wordt het apparaat uit- en vervolgens weer ingeschakeld. Breng alleen wijzigingen aan wanneer het apparaat inactief is. Instellingen voor verbindingssnelheid en dubbelzijdig afdrukken (LCDbedieningspaneel) OPMERKING: dit gedeelte is alleen van toepassing op het model HP LaserJet Pro 200 color M251n printer. [. . . ] Installeer de software zo nodig opnieuw. 128 Hoofdstuk 5 Problemen oplossen NLWW 3. 4. Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit. Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze 1. Een ander apparaat met een vergelijkbare naam heeft de afdruktaak mogelijk ontvangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET PRO 200 COLOR M251N (CF146A) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag