Gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE M402D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE M402D. Wij hopen dat dit HP LASERJET ENTERPRISE M402D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE M402D te teleladen.


HP LASERJET ENTERPRISE M402D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4644 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET ENTERPRISE M402D (5219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET ENTERPRISE M402D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaserJet Pro M402, M403 Gebruikershandleiding HEW LE TT-P ACKAR D 1 2 M402n M402dn M402dne M402dw M403n M403d M403dn M403dw www. hp. com/support/ljM402 www. hp. com/support/ljM403 HP LaserJet Pro M402, M403 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © Copyright 2016 HP Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] ● Windows: Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kiest u in de toepassing die u op dat moment gebruikt de optie Afdrukken en selecteert u vervolgens HP ePrint in de lijst met geïnstalleerde printers. Klik op de knop Eigenschappen als u de afdrukopties wilt configureren. OS X: Na de installatie van de software, selecteert u Bestand, Afdrukken. Selecteer vervolgens de pijl naast PDF (in de linkerbenedenhoek van het driverscherm). Selecteer HP ePrint. ● In Windows biedt de HP ePrint-software ondersteuning voor afdrukken via TCP/IP op lokale printers op het netwerk (LAN of WAN) die UPD PostScript® ondersteunen. Windows en OS X bieden beide ondersteuning voor afdrukken via IPP voor printers die op een LAN- of WANnetwerk zijn aangesloten en ePCL ondersteunen. Windows en Mac ondersteunen ook het afdrukken van PDF-documenten naar openbare afdruklocaties en het afdrukken met HP ePrint via e-mail in de cloud. Ga naar www. hp. com/go/eprintsoftware als u drivers wilt downloaden of meer informatie wilt lezen. OPMERKING: De HP ePrint-software voor Mac is een PDF-workflowprogramma en technisch gezien geen printerdriver. OPMERKING: HP ePrint-software biedt geen ondersteuning voor afdrukken via USB. NLWW Mobiel afdrukken 51 AirPrint Direct afdrukken met AirPrint van Apple wordt ondersteund op iOS 4. 2 en later en op Mac-computers met OS X 10. 7 Lion en nieuwer. Gebruik AirPrint om direct op de printer af te drukken vanaf een iPad, iPhone (3GS of later), of iPod touch (derde generatie of later) in de volgende mobiele toepassingen: ● ● ● ● ● Mail Foto's Safari iBooks Externe toepassingen selecteren. U kunt AirPrint alleen gebruiken als de printer is verbonden met hetzelfde netwerk (subnet) als waarmee het Apple-apparaat is verbonden. Ga voor meer informatie over het gebruik van AirPrint en welke HP-printers compatibel zijn met AirPrint naar www. hp. com/go/LaserJetMobilePrinting. OPMERKING: Controleer voordat u AirPrint met een USB-verbinding gaat gebruiken eerst het versienummer. AirPrint versie 1. 3 en eerder ondersteunen geen USB-verbindingen. Android-geïntegreerd afdrukken Dankzij de geïntegreerde oplossing van HP voor Android en Kindle kunnen mobiele apparaten HP-printers op een netwerk of binnen draadloos bereik automatisch vinden en er via Wi-Fi Direct mee afdrukken. De printer moet verbonden zijn met hetzelfde netwerk (subnet) als waarmee het Android-apparaat is verbonden. De afdrukoplossing is geïntegreerd in de ondersteunde besturingssystemen, dus het installeren van stuurprogramma's of het downloaden van software is niet meer nodig. Ga voor meer informatie over het gebruik van de in Android geïntegreerde afdrukoplossing en over welke Android-apparaten worden ondersteund naar www. hp. com/go/LaserJetMobilePrinting. 52 Hoofdstuk 4 Afdrukken NLWW 5 De printer beheren ● ● ● ● ● ● ● ● Het verbindingstype van de printer wijzigen (Windows) Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) Geavanceerde configuratie met HP Utility voor OS X IP-netwerkinstellingen configureren Functies voor beveiliging van de printer Instellingen voor energiebesparing HP Web Jetadmin De firmware bijwerken Voor meer informatie: De volgende informatie is correct op het moment van uitgave. Zie www. hp. com/support/ljM402, www. hp. com/support/ljM403 voor actuele informatie. De uitgebreide Help van HP voor de printer omvat de volgende informatie: ● ● ● ● ● ● Installeren en configureren Leren en gebruiken Problemen oplossen Software- en firmware-updates downloaden Meepraten op ondersteuningsforums Informatie over garantie en wettelijke voorschriften zoeken NLWW 53 Het verbindingstype van de printer wijzigen (Windows) Indien u de printer niet hoeft te gebruiken en u de manier waarop het is aangesloten wilt wijzigen, kunt u de snelkoppeling Uw HP apparaat opnieuw configureren op uw computer gebruiken om de verbinding in te wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld de printer opnieuw configureren om een ander draadloos adres te gebruiken, verbinding te maken met een bekabeld of een draadloos netwerk of over te schakelen van een netwerkverbinding naar een USB-verbinding. Nadat u het type verbinding hebt geselecteerd dat u wilt instellen, gaat het programma rechtstreeks naar dat gedeelte van de installatieprocedure dat moet worden aangepast. 54 Hoofdstuk 5 De printer beheren NLWW Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u via de computer afdrukfuncties beheren in plaats van via het bedieningspaneel van de printer. ● ● ● ● ● ● ● Printerstatusinformatie bekijken De resterende levensduur van de benodigdheden bepalen en nieuwe benodigdheden bestellen De configuratie van de laden weergeven en wijzigen De menuconfiguratie van het bedieningspaneel van de printer bekijken en wijzigen Interne pagina's weergeven en afdrukken Meldingen ontvangen over gebeurtenissen met betrekking tot de printer en de benodigdheden De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen De geïntegreerde webserver van HP is beschikbaar wanneer de printer is aangesloten op een IP-netwerk. [. . . ] Schakel de firewall tijdelijk uit en installeer de draadloze printer vervolgens op de computer. Schakel de firewall in wanneer de installatie is voltooid. De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of de printer is verplaatst 1. Controleer of de router of de printer is verbonden met hetzelfde netwerk waarmee uw computer is verbonden. Vergelijk de naam van het draadloze netwerk (SSID) op de configuratiepagina met de SSID in de printerconfiguratie op uw computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET ENTERPRISE M402D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET ENTERPRISE M402D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag