Gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN. Wij hopen dat dit HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN te teleladen.


HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5784 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN (5482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LASERJET ENTERPRISE 700 Gebruikershandleiding 2 3 M712 HP LaserJet Enterprise 700 M712 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] ◦ Windows XP, Server 2003 of Server 2008: Klik op Start en Instellingen en kies Printers en faxapparaten. Dubbelklik op het pictogram van het product om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op Annuleren. Windows Vista: Klik op het Windows-pictogram in de linkeronderhoek van het scherm en klik achtereenvolgens op Instellingen en Printers. Dubbelklik op het pictogram van het apparaat om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op Annuleren. Windows 7: Klik op het Windows-pictogram in de linkeronderhoek van het scherm en klik achtereenvolgens op Apparaten en printers. Dubbelklik op het pictogram van het apparaat om het venster te openen, klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op Annuleren. ◦ ◦ Het papierformaat selecteren (Windows) 1. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen of Voorkeuren. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop OK om de taak af te drukken. NLWW Geavanceerde afdruktaken (Windows) 91 Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) 1. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen of Voorkeuren. Voer een naam voor het aangepaste formaat in en geef de afmetingen op. De lengte is de lange zijde van het papier. Klik op de knop Opslaan en dan op de knop Sluiten. Klik op de knop OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop OK om de taak af te drukken. Watermerken afdrukken (Windows) 1. Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop Eigenschappen of Voorkeuren. Of klik op de knop Bewerken als u een nieuw watermerk wilt toevoegen aan de lijst. Selecteer de instellingen voor het watermerk en klik vervolgens op de knop OK. Schakel het selectievakje Alleen eerste pagina in als u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken. Klik op de knop OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop OK om de taak af te drukken. 92 Hoofdstuk 5 Afdrukken NLWW Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) OPMERKING: Als de afdruktaak zich al te ver in het afdrukproces bevindt, kan deze mogelijk niet meer worden geannuleerd. U kunt taken tijdens het afdrukken annuleren door deze procedure te volgen op het bedieningspaneel van het product: a. Druk op de knop Stoppen op het bedieningspaneel van het apparaat. Het apparaat vraagt u de verwijdering te bevestigen. Druk op de knop OK. U kunt ook een afdruktaak annuleren vanuit een softwareprogramma of een afdrukwachtrij. [. . . ] Controleer of het IP-adres van het apparaat op de configuratiepagina overeenkomt met het IPadres dat in de software voor de poort is ingesteld. Gebruik een van de volgende procedures: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Vista a. In Windows Vista klikt u op het Windows-pictogram in de linkeronderhoek van het scherm. Klik op Printers en faxapparaten (via de standaardweergave van het menu Start) of klik op Printers (via de klassieke weergave van het menu Start). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag