Gebruiksaanwijzing HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF. Wij hopen dat dit HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF te teleladen.


HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3387 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF (3349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] f2 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd. Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd. f3 Toetsenbord en muis gebruiken 43 Pictogram Toets f4 Beschrijving Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt iedere keer dat u op deze toets drukt, geschakeld tussen weergave op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm en de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met deze actietoets kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen. f5 Bij bepaalde modellen wordt de voorziening voor achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of ingeschakeld. OPMERKING: om de accuwerktijd te verlengen, schakelt u deze voorziening uit. f6 Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in). f7 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd. f8 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd. Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten. Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit. OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat een draadloze verbinding mogelijk is. f9 f10 f11 f12 Microsoft Windows 8-sneltoetsen gebruiken Microsoft Windows 8 biedt snelkoppelingen om acties snel uit te voeren. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets Sneltoets en op de juiste toets om de actie uit te voeren. Toets Beschrijving Hiermee keert u terug naar het startscherm vanuit een geopende app of het Windows-bureaublad. OPMERKING: Als u opnieuw op de toets drukt keert u terug naar het vorige scherm. + c Hiermee worden de charms weergegeven. + d Hiermee kunt u het Windows-bureaublad openen. 44 Hoofdstuk 5 Navigeren met aanraakbewegingen, cursorbesturingen en het toetsenbord Sneltoets + Toets o Beschrijving Hiermee wordt Automatisch draaien in- of uitgeschakeld (alleen bepaalde modellen). OPMERKING: Blijf deze toetscombinaties indrukken totdat de gewenste app wordt weergegeven. + tabblad alt + f4 Sluit een actieve app. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie over de sneltoetsen voor Windows 8. Typ h op het startscherm en selecteer Help en ondersteuning. Sneltoetsen gebruiken (alleen bepaalde modellen) Een hotkey is een combinatie van de fn-toets en ofwel de esc-toets, de b-toets of de spatiebalk. U gebruikt een hotkey als volgt: ▲ Druk kort op de fn-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de combinatie. Hotkey fn+esc Beschrijving Hiermee geeft u informatie weer over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeem-BIOS. Beats Audio is een verbeterde audiovoorziening die zorgt voor diepe, gecontroleerde bastonen met behoud van een helder geluid. U kunt de basinstellingen ook weergeven en regelen via het besturingssysteem Windows. Als u de eigenschappen van de bas wilt weergeven en regelen, typt u c op het startscherm en selecteert u Configuratiescherm. Selecteer Hardware en geluiden en selecteer daarna Beats Audio-configuratiescherm. Functie Hiermee wordt de systeeminformatie weergegeven. Hiermee regelt u de instellingen voor bastonen. fn+b Toetsenbord en muis gebruiken 45 Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Onderdeel Num Lock -toets Beschrijving Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen tussen de standaard numerieke functie van een extern toetsenblok (standaard ingeschakeld) en de navigatiefunctie (aangeduid met de pijlen op de toetsen). [. . . ] Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt. Plaats de eerste HP Herstelschijf in de optische-schijfeenheid van de computer of in een optionele externe optische-schijfeenheid en start de computer opnieuw op. – of – Plaats de HP Herstel USB-flashdrive in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ENVY TOUCHSMART 17-J075SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag