Gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A). Wij hopen dat dit HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) te teleladen.


HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) (3081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Printeronderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bedieningspaneel en statuslampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze garantie geldt niet voor HP-inktproducten die zijn nagevuld, werden nagemaakt, gerepareerd, verkeerd werden gebruikt of waaraan is geknoeid. Gedurende de garantieperiode is het product gedekt zolang de HP-inkt niet is opgebruikt en de uiterste garantiedatum nog niet werd bereikt. Het einde van de garantiedatum, in JJJJ/MM-formaat, is terug te vinden op de cartridge: Raadpleeg de gedrukte documentatie die met het apparaat is meegeleverd voor de HP-verklaring inzake beperkte garantie. NLWW Informatie over de cartridgegarantie 55 Opslag anonieme gebruiksinformatie De HP-cartridges die bij dit apparaat worden gebruikt, bevatten een geheugenchip die de werking van de printer ondersteunt. Verder slaat deze geheugenchip een beperkte hoeveelheid anonieme informatie op over het gebruik van de printer, waaronder: het aantal afgedrukte pagina's met de cartridge, de paginadekking, de afdrukfrequentie en de gebruikte afdrukmodi. Deze informatie helpt HP om printers in de toekomst te ontwerpen die aan de afdrukbehoeften van onze klanten voldoen. De gegevens die door de cartridgegeheugenchip worden verzameld, bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om een klant of gebruiker van de cartridge of de printer te identificeren. HP verzamelt een steekproef uit de geheugenchips van cartridges die worden teruggestuurd naar het HP programma voor gratis terugbrengen en recyclen (HP Planet Partners: www. hp. com/recycle). De geheugenchips uit deze steekproef worden gelezen en bestudeerd om toekomstige HP-printers te verbeteren. HP-partners die helpen bij de recycling van deze cartridge hebben mogelijk ook toegang tot deze gegevens. Een derde partij die de cartridge bezit heeft mogelijk toegang tot de anonieme informatie op de geheugenchip. Als u liever geen toegang geeft tot deze informatie, kunt u de chip onbruikbaar maken. Nadat u de geheugenchip echter onbruikbaar maakt, kan de cartridge niet meer worden gebruikt in een HP-printer. Als u bezorgd bent over het verstrekken van deze anonieme informatie, kunt u deze informatie ontoegankelijk maken door het vermogen van de geheugenchip om gebruiksinformatie van de printer te verzamelen uit te schakelen. Ga naar het einde van de optielijst en schakel de opties Automatisch anonieme gegevens verzenden en Anonieme gebruiksinformatie opslaan uit. OPMERKING: U kunt de cartridge in de HP-printer blijven gebruiken als u het vermogen van de geheugenchip om de gebruiksinformatie van het apparaat te verzamelen, uitschakelt. 56 Hoofdstuk 6 Met cartridges werken NLWW Tips voor het werken met cartridges Gebruik de volgende tips om met cartridges te werken: ● ● ● Om te voorkomen dat cartridges uitdrogen, moet u de printer altijd met de Aan/Uit-knop uitzetten. Open de verpakking niet en verwijder de beschermkap niet tot u de cartridge kunt installeren. Door de beschermkap op de cartridge te houden voorkomt u dat de inkt verdampt. Stem de kleur en het pictogram van iedere cartridge af op de kleur en het pictogram voor iedere sleuf. De uitlijning gebeurt automatisch na de installatie van een nieuwe cartridge. Uitlijning kan later ook helpen in geval van vervaagde of gekartelde lijnen. Zie Problemen met afdrukkwaliteit oplossen op pagina 81 voor meer informatie. Als u op het scherm Geschatte inktniveaus ziet dat een of beide cartridges bijna leeg zijn, zorg dan voor een vervangende cartridge om te voorkomen dat u zonder raakt en niet meer kunt afdrukken. U hoeft de printcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt. [. . . ] Zie Afdrukmateriaal laden op pagina 11 voor meer informatie. 118 Bijlage B Fouten (Windows) NLWW Document afdrukken mislukt De printer kan het document niet afdrukken omdat er een probleem is opgetreden in het afdruksysteem. Zie Hardwareproblemen printer op pagina 90 voor informatie over het oplossen van afdrukproblemen. NLWW Document afdrukken mislukt 119 Printerfout Er was een probleem met de printer of het inktsysteem. Meestal kunt u dergelijke problemen oplossen door de volgende stappen uit te voeren: 1. Druk op (de Aan/uit-knop) om de printer uit te zetten. Koppel het netsnoer los en sluit het weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag